icon

Beschrijving samenwerking BNP PARIBAS US MarketsBNP PARIBAS en BB Intermédiaire B.V. (US Markets) zijn een samenwerkingsverband aangegaan waarin US Markets in ruil voor een financiële vergoeding bepaalde promotionele activiteiten verricht met betrekking tot producten en het gebruik van deze producten van BNP PARIBAS. BNP PARIBAS heeft echter geen enkele betrokkenheid bij, op welke manier dan ook, invloed op, zeggenschap over of inspraak in van de totstandkoming, vaststelling, organisatie, verstrekking, aanbieding en verspreiding door of namens US Markets of een aan haar gelieerde onderneming, van internet, sms, email of andere diensten en activiteiten, beleggings- of andere adviezen en aanbevelingen, promotie, aanbieding, koop en verkoop van beleggingsproducten, werving, selectie, abonnering van (potentiële) beleggers en anderen en informatie in welke vorm dan ook. BNP PARIBAS is niet verantwoordelijk voor de volledigheid, juistheid en geschiktheid voor welke doeleinden dan ook van de website, email- en sms berichten van US Markets en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid in verband met de website, email- en sms berichten of andere diensten en activiteiten van US Markets.


deze site wordt technisch beheerd door 24hoursmedia