Beursdagboek Polleke 21 september 2020, 07:56

...

Cashen Cashen Cachen !

21 september 2020, 07:56 | Polleke | leestijd: 1 minuut | moeilijkheid: 10 / 12 | (3)

De verkoop­golf zet zich tot op vanocht­end zicht­baar door. De tekenin­gen willen u alle Short-win­sten lat­en binnenhalen.


Ik ga ervan uit dat u de zondag videoblog heeft doorgenomen.

De doorgezette dal­ing op Wall­street is er duidelijk gekomen met een kers op de taart vri­jda­gavond bij de expiratie.

Vanocht­end willen ook de Europese index­en zicht­baar winst nemen; het is net een Pavlov-reac­tie op Wall­street bij de sluit­ing. Na de prik vanocht­end wordt het weer inter­es­sant om de lei­dende Amerikaanse futures in de gat­en te houden. Alle Amerikaanse index­en zat­en vri­jdag nabij hun onderz­i­jde’ zon­der echt door te breken; de NAS en DOW kon­den OP de lijn of ERBOVEN bli­jven — enkel de SenP bleef eron­der. Vanocht­end testen de futures de laagtepun­ten van de vri­jdagsessie. Als hier geen duidelijke nieuwe laagtepun­ten op de bor­den komen, mag u in de loop van de maandagsessie en dins­dag een oplucht­ingsral­ly verwachten.De AEX wil starten rond 548 aan de onderz­i­jde’ van het kleine blauwe beren-VLAG patroon­t­je. Een kort­stondi­ge neer­waartse door­prikking is steeds mogelijk. Als de index er duidelijk onder gaat, en bli­jft, mag u een test van de 543 verwacht­en­van­mid­dag, met nadi­en een mogelijke hertest van de boven­z­i­jde’ (van het tegen dan ver­vallen) blauwe VLAG-patroon­t­je. Als de 548 vanocht­end behouden bli­jft, mag u snel een hertest van de boven­z­i­jde’ verwacht­en van dat kleine blauwe patroon­t­je, met zeer waarschi­jn­lijk onmid­del­lijk nadi­en een FAIL richt­ing betek­ende BASIS aan de rode (short­bare) weer­stand. De DAX heeft op de equiv­a­lente pun­ten van de AEX haar eigen gelijke pun­ten voor Actie liggen.

Van­daag en mor­gen kun­nen rom­melige sessies wor­den, met nadi­en meer trend­matige Actie lager.


Tra­cht uw han­del struc­tu­ur te geven. Van tevoren. Eerst huiswerk, dan Actie.


Tot op de Blog !

Polleke


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »