Beursdagboek Polleke 17 september 2021, 07:52

...

AEX: opwaartse Target bereikt, verkoopbaar

17 september 2021, 07:52 | Polleke | leestijd: 1 minuut | moeilijkheid: 10 / 12 | (3)

De AEX bereikt van­daag wellicht de opwaartse Tar­get 803 van het oran­je VLAG-patroon dat zich opbouwde tij­dens de laat­ste weken. Dat geeft spec­i­fieke nieuwe kansen.


De AEX wil starten om en rond de 803 – 804. Dat zou beteke­nen dat van­daag de opwaartse Tar­get van het oran­je VLAG-patroon wordt behaald. Het behalen van de Tar­get is bearisch voor vol­gende sessies bin­nen het bred­er kad­er van Flat Tops (cfr. lei­ders DAXDOW).

Uw focus van­daag gaat uit naar het behalen van de opwaartse Tar­get op de AEX, en u han­delt daarop bin­nen het kad­er van het herk­ende intra­day Her­haal­pa­troon (videoblog don­derdag). U neemt sowieso alle win­sten bin­nen, vergeet daar­bij de reg­uliere porte­feuille niet. Uw tweede focus van­daag is de oplopende fijn groene ste­un­li­jn van het Kanaal­pa­troon die u een Short-trig­ger *kan* bezor­gen tij­dens vol­gende uren (videoblog) richt­ing eerste neer­waartse Tar­get. Als het Kanaal­pa­troon overeind bli­jft van­daag en maandag mag u een hertest verwacht­en van de boven­z­i­jde’ van het Kanaal tij­dens vol­gende week.

U was wellicht volledig mee.


Polleke


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »