Beursdagboek Polleke 13 oktober 2021, 07:45

...

AEX: groene steunlijn 'verloren'

13 oktober 2021, 07:45 | Polleke | leestijd: 1 minuut | moeilijkheid: 8 / 12 | (2)

De AEX gaf een short-sig­naal bij het ver­liezen van de ste­un­li­jn rond 770. De 763 werd dins­dag al getikt. Wat kan u nu doen ?


Dins­dag was een mooie Klus-dag, zow­el voor short als long-posi­ties (ideaal 5 pun­ten doel). Aanger­aden uzelf te con­cen­tr­eren op Klus-beweg­in­gen, min­der op grote spron­gen tij­dens vol­gende sessies. De pri­jsvorm­ing is zeer wis­se­lend, en op slot­ba­sis eerder neu­traal. Maar intra­day zijn er wel opmerke­lijke beweg­in­gen, zek­er als u ze met kleine posi­ties na elka­ar kan doen. Maandag ver­loor de AEX haar stip­pel-ste­un­li­jn rond 770. Dat was uw teken voor Short (videoblog). Dins­dagocht­end tik­te de index al 763 — slechts enkele pun­ten ver­wi­jderd van het [] doel aan de onderz­i­jde’ van het grote hor­i­zon­tale Kanaal­pa­troon. Richt­ing de onderz­i­jde’ van een patroon neemt u tra­di­tion­eel win­sten bin­nen Short, kijkt u uit naar een ingang Long. Het hoogtepunt van gis­teren was 773 — gelijk met het hoogtepunt van maandag. Als u 774+ ziet, mag u een her-test verwacht­en van de boven­z­i­jde778 [over­weeg aktie!], als u 770min ziet, mag u een her-test van 763 verwacht­en [over­weeg aktie !]. Klus trad­ing aldus, zon­der veel inter­pre­tatie van nieuws en gerucht­en. Zon­der dat u absolu­ut elk pun­t­je wil meedoen.Beleg­gers mak­en zich op voor een dal­ende trend van win­stverwachtin­gen bin­nen het kad­er van prob­lema­tisch hin­derende pro­duc­tieket­tin­gen, onpro­duc­tieve pri­jzen voor indus­triële energieën. Stagflatie — het is toe­s­tand zoals elke andere, maar je ger­aakt er bij­na niet meer vanaf. Maar dat is niet uw zorg — u kijkt enkel naar wat de Markt u vertelt wat nu echt van tel is ! Dat is Tech­nisch Polleke.

Mee.

Polleke


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »
Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.