...

De oliebedrijven top-10

27 juni 2013, 13:07 | US Markets Redactie | leestijd: 1 minuut | moeilijkheid: 7 / 12 | (0)

Deze 10 onderne­min­gen zijn goed voor de pro­duc­tie van het gros van alle ruwe olie, realis­eren forse omzetten en geven meer dan 1,5 miljoen mensen werk. De vraag is: voor hoe­lang nog?


Ter gele­gen­heid van de laat­ste update van de com­mod­i­ty-fiche over aar­dolie geven we een overzicht van de 10 belan­grijk­ste oliepro­duc­erende bedri­jven anno 2012.

alt

De top­per qua tew­erk­stelling is niet de top­per qua omzet, noch de top­per qua productie.

Inder­daad, Petrochi­na telt meer dan 550.000 per­son­eel­sle­den maar is de num­mer 5 wat de omzet betre­ft en de num­mer voor de productie.

De omzetkam­pi­oen is Roy­al Dutch Shell met 467 mil­jard dol­lar in 2012. Het bedri­jf is num­mer 4 op het gebied van werkne­mers en num­mer 7 als het op dag­pro­duc­tie aankomt.

De top­pro­du­cent – en dat nie­mand ver­won­deren – is en bli­jft het Saoe­di-Ara­bis­che Sau­di Aram­co met zo maar even­t­jes 12,5 miljoen vat­en per dag.
Maar met de omzet is het bedri­jf de num­mer 4 en het is slechts num­mer 8 op het gebied van aantalpersoneelsleden.

In 2012 gaf dit tien­tal aan meer dan 1,5 miljoen mensen werk en samen realiseer­den ze een omzet van bij­na 2.700 mil­jard dol­lar (ca 2.017 mil­jard euro), een indruk­wekkend bedrag als u t ons vraagt.

Hun geza­men­lijke dag­pro­duc­tie bedroeg 56,6 miljoen vat­en. Voort­gaande op de cijfers van hier­boven aange­haalde fiche (86.152 vaten/​dag) is dit 65,7% van de wereld.

Maar het kan zijn, dat over afzien­bare tijd schalieolie roet (of pek) in het eten komt strooien. Want als de vooruitzicht­en klop­pen, zit­ten er fenom­e­nale hoeveel­he­den aar­dolie (en ook aardgas) opges­loten in bepaalde aardlagen.

De ont­gin­ning van deze schaliegron­den zou de kaarten grondig door elka­ar kun­nen schud­den en het einde beteke­nen van de hege­monie van het Mid­den-Oost­en. Hierover bin­nenko­rt meer.

Jan Van Besauw
Colum­nist voor USMar​kets​.nl

Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Login »

Koersen

Name Last Change %
AEX 543.9 -6.49 -1.18%
AEX Fut 540.25 -8.15 -1.49%
DAX 11364.17 -185.79 -1.61%
DAX Fut 11336.75 -234.75 -2.03%
DOW 25502.32 -460.19 -1.77%
DOW 30 Future 25537 -474 -1.82%
DJ Transp. 10052.3 -233.37 -2.27%
SP500 2800.71 -54.17 -1.9%
SP Fut 2807 -55.5 -1.94%
NSDQ 7642.67 -196.29 -2.5%
NSDQ100 7326.06 -167.21 -2.23%
NSDQ Fut 7359.5 -175 -2.32%
BEL20 3588.73 -65.92 -1.8%
CAC40 5269.92 -108.92 -2.02%
FTSE 100 7207.59 -147.72 -2.01%
SMI 9319.42 -134.63 -1.42%
SEMISOXX 1400.37 -41.46 -2.88%
RSL2000 1505.5 -56.33 -3.61%
Name Last Change %
Nikkei 21627.34 18.42 0.09%
H.SENG 29113.36 41.8 0.14%
Shanghai 3104.15 2.69 0.09%
KS11 2186.95 2.07 0.09%
STI 3212.1 -1.55 -0.05%
TWI 10639.07 29.52 0.28%
TSX Can. 15506.31 -34.29 -0.22%
Bovespa 93735.15 -2993.93 -3.1%
Merival 32827.98 -1358.1 -3.97%
IPC Mex. 42259.12 -992.07 -2.29%
KLSE 1666.66 3 0.18%
Indon. 6525.27 23.5 0.36%
SENSEX 36469.43 212.74 0.59%
Austr. 5963 27.7 0.47%
NZX 9550.99 89.68 0.95%
Tase 1551.1 -4.94 -0.32%
Name Last Change %
Olie 58.97 -1.01 -1.68%
Brent 66.97 -0.89 -1.31%
Gas 2.754 -0.067 -2.38%
Goud 1313.35 6.05 0.46%
GLD Eur/Oz 1161.024 5.348 0.461%
GLD Eur/Kg 37327.778 171.952 0.461%
Zilver 15.438 0.001 0.01%
Zlv Eur/Oz 13.647 0.001 0.006%
Zlv Eur/Kg 438.776 0.028 0.006%
Koper 2.848 -0.058 -2%
Alu 1902.25 -1.5 -0.08%
Nikkel 12975 -52.5 -0.4%
Lood 2037.5 -11.25 -0.55%
Zink 2820.25 -16.5 -0.58%
PLT 847.95 -13.15 -1.53%
PLD 1520.35 -37.55 -2.41%
Name Last Change %
EUR-USD 1.1312 0.0001 0.01%
EUR-YEN 124.33 0.04 0.03%
EUR-GBP 0.8557 -0.0001 -0.01%
EUR-SFR 1.1238 0.0004 0.04%
USD/Yen 109.91 -0.88 -0.79%
GBP-USD 1.3213 0.0006 0.05%
USD Index 96.097 0.11 0.11%
TREAS10 2.437 -0.102 -4.01%
TREAS30 2.875 -0.088 -2.98%
Bitcoin 4059.7 18.4 0.46%
Bitcoin Cash 165.64 8.5906 5.47%
Ethereum (US$) 137.47 1.03689 0.76%
Ripple 0.32191 -0.00477 -1.46%
Litecoin 60.83 1.35601 2.28%
Name Last Change %
VIX 16.48 2.85 20.91%
Baltic 973.16 %
BSLBEAR 21.0863 1.9246 10.04%
BSLNEUT 56.23 -2.4526 -4.18%
BSLBULL 22.6837 0.528 2.38%
BSLSCORE 50.7987 -0.6983 -1.36%

Beursbox

 • ...
  20:34 Baudet = bindend referendum , daarom Baudet belangrijk. Ongelofelijk...
 • ...
  20:26 Grafiek van Albert Klein, waarop breekpunt dow en de must om de...
 • ...
  20:08 Ik hoor steeds het smurfenlied
 • ...
  18:37 Neem me niet kwalijk , het staat er wel op een andere plek in de...
 • ...
  18:35 Er staat b.v. wel "https:://www.beurs.nl/nieuw... " maar vroeger zag...
 • ...
  17:40 ...
 • ...
  17:36 Vreemd bij mij wel
 • ...
  17:27 Http://news.goldseek.com/Zealllc/1553271195.php Adam Hamilton - Gold...
 • ...
  13:38 De linkjes laten niets meer zien, het zou handig zijn om te vermelden...
 • ...
  11:54 Tja😂😂

Twitter @usmarkets