...

Goud en olie winnen aan populariteit

21 april 2017, 15:00 | Trader Guy | leestijd: 5 minuten | moeilijkheid: 11 / 12 | (0)

Goud en olie (Brent) zijn weer in momenteel, de olie probeerde zich ste­vig te her­pakken maar een aan­val op de top­pen viel stil waar­door de Brent olie opnieuw de ste­un opzoekt. De pri­js van het goud spint garen bij de onzek­er­he­den die er zich voor­doen op de finan­ciële mark­ten, het goud is met een ral­ly bezig maar komt nu weer­stand tegen rond de $1300. Een analyse van de Brent olie en het goud.


Een analyse over twee grond­stof­fen die wel eens tegen­overgesteld aan elka­ar kun­nen bewe­gen, de olie (in deze analyse neem ik daar­voor de Brent olie) en het goud. De pri­js van het goud wordt uitge­drukt in dol­lars en per troy ounce (31,1034768 gram). Op de grafieken valt duidelijk te zien dat bei­de grond­stof­fen momenteel in tegengestelde richt­ing bewe­gen. Aan­vanke­lijk wilde de olie nog mee omhoog maar onlangs liet het zwarte goud” het afweten waar­door de olie weer zijn belan­grijke ste­un op aan het zoeken is.

Brent olie analyse:
We begin­nen met de Brent olie waar­voor ik hieron­der 2 grafieken heb klaargezet, een­t­je op dag­ba­sis en om de wat lan­gere ter­mi­jn in beeld te bren­gen ook de grafiek op week­ba­sis. Op dag­ba­sis ziet het er nog pri­ma uit, de grafiek over iets meer dan een jaar toont een uptrend met eerst nog hogere bodems en hogere top­pen. Recent hebben we te mak­en gehad met mogelijke hogere bodems maar sinds decem­ber vorig jaar zijn de top­pen eerder vlak. Als u iets weet over TA (Tech­nis­che Analyse) dan komt men vaak de term Flat Tops Mak­ing Mar­kets Drop­ping” ofwel vlakke top­pen zor­gen ervoor dat de mark­ten zullen moeten zakken.

Of dat bij de olie ook zo zal uit­pakken weten we nog niet maar de terug­val vanaf die top­zone baart me wel enige zor­gen wat betre­ft de olie. Het zal span­nend wor­den wat er nu zal gebeuren rond het 200-daags gemid­delde (52,2 dol­lar) en de ste­un­li­jn onder de bodems die wacht rond de 52,5 dol­lar. De olie moet in ieder geval boven de 52 dol­lar moeten bli­jven en in ieder geval boven de 50 dol­lar waar we de bodem van maart zien uitkomen om het opwaartse poten­tieel vast te houden.

Op de tweede grafiek van de Brent olie die week can­dels laat zien ziet er wel wat anders uit, daar komt de olie vanaf die hoge top af en her­stelt nog maar amper van de diepe val die werd gemaakt in de tweede helft van 2014. Vanaf de bodem zien we daar een klein her­s­tel via een opgaand trend­kanaal tot stand komen maar ook hier is alles nog zwak en broos te noe­men. Als ik de week­grafiek beo­ordeel dan zou ik haast zeggen dat het her­s­tel is afgelopen en we weer een ste­vige steek omlaag kun­nen inzetten. Ook hier zal de tijd het ons moeten leren maar we merken wel aan bei­de grafieken dat er zek­er nog een behoor­lijk her­s­tel moet komen om alles naar posi­tief te doen draaien.

Brent olie dagchart:

Brent olie weekchart:

Goud komt sterk terug:
Het goud is zoals ik al aan­gaf met een soort come­back bezig want al even tik­te het goud de 1300 dol­lar aan. We weten dat onzek­er­he­den op de finan­ciële mark­ten het goud een impuls kun­nen geven en dat is nu pre­cies het­geen er momenteel gaande is. Het zijn ofwel de bom­men die hier en daar wor­den gedropt, de twi­jfels over de uit­slag van de verkiezin­gen in Frankrijk en daar nemen we meteen ook de vra­gen ron­dom alle beloftes van Trump die na 100 dagen aan het roer te staan nog amper wat voor elka­ar wist te kri­j­gen, het zijn alle­maal posi­tieve tin­telin­gen voor wat betre­ft het koersver­loop van het goud en dat merken we aan het ver­loop van de koers.

Tech­nisch is het sim­pel, hogere top­pen en hogere bodems sinds mid­den decem­ber. Daar­naast kri­j­gen we nog de uit­braak boven de lijn over de top­pen begin deze maand (april) waar­door het goud verder op kan klim­men naar min­i­maal de top­zone van mid­den 2016 (zomer). Dan hebben we nog zo’n 100 dol­lar te gaan voor we ons op nog hogere koersen kun­nen gaan richt­en maar dat is voor lat­er uit­er­aard. Tegen dan kun­nen er al weer volop andere zak­en spe­len en zoals ik net aan­gaf is het goud daar behoor­lijk gevoelig voor. Eerst maar eens zien of we al die 1400 dol­lar kun­nen halen.

Alarm­bellen voor een forse terug­val zullen pas gaan rinke­len als het goud onder de 1240 – 1250 dol­lar zakt. Voor­lop­ig ga ik na het bek­ijken van de recente uptrend er vanu­it dat het goud daar vol­doende ste­un kan vin­den want niet alleen komen daar de ste­un­li­jn over de top­pen die werd door­bro­ken uit maar meteen ook de ste­un­li­jn onder de recente bodems. En alsof dat nog niet genoeg is zien we daar in de buurt ook meteen de 2 meest belan­grijke MA’s uitkomen, het 50-MA en het 200-MA die zich zelfs aan het opmak­en zijn om elka­ar in posi­tieve zin te doorkruis­ten het­geen nu toe­val­lig hele­maal toepas­selijk de GOLD­EN CROSS” heet. Een Gold­en Cross wil zeggen dat kop­ers daar veel sneller door zullen gaan instap­pen. Voor­lop­ig een posi­tief ver­loop op alle gebied wat betre­ft het goud, nu nog maar eens waar zien te mak­en het­geen de grafieken ons aangeven.

Goud dagchart:

Met vrien­delijke groet,
Guy Boscart

Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Login »

Koersen

Name Last Change %
AEX 543.9 -6.49 -1.18%
AEX Fut 540.25 -8.15 -1.49%
DAX 11364.17 -185.79 -1.61%
DAX Fut 11336.75 -234.75 -2.03%
DOW 25502.32 -460.19 -1.77%
DOW 30 Future 25537 -474 -1.82%
DJ Transp. 10052.3 -233.37 -2.27%
SP500 2800.71 -54.17 -1.9%
SP Fut 2807 -55.5 -1.94%
NSDQ 7642.67 -196.29 -2.5%
NSDQ100 7326.06 -167.21 -2.23%
NSDQ Fut 7359.5 -175 -2.32%
BEL20 3588.73 -65.92 -1.8%
CAC40 5269.92 -108.92 -2.02%
FTSE 100 7207.59 -147.72 -2.01%
SMI 9319.42 -134.63 -1.42%
SEMISOXX 1400.37 -41.46 -2.88%
RSL2000 1505.5 -56.33 -3.61%
Name Last Change %
Nikkei 21627.34 18.42 0.09%
H.SENG 29113.36 41.8 0.14%
Shanghai 3104.15 2.69 0.09%
KS11 2186.95 2.07 0.09%
STI 3212.1 -1.55 -0.05%
TWI 10639.07 29.52 0.28%
TSX Can. 15506.31 -34.29 -0.22%
Bovespa 93735.15 -2993.93 -3.1%
Merival 32827.98 -1358.1 -3.97%
IPC Mex. 42259.12 -992.07 -2.29%
KLSE 1666.66 3 0.18%
Indon. 6525.27 23.5 0.36%
SENSEX 36469.43 212.74 0.59%
Austr. 5963 27.7 0.47%
NZX 9550.99 89.68 0.95%
Tase 1551.1 -4.94 -0.32%
Name Last Change %
Olie 58.97 -1.01 -1.68%
Brent 66.97 -0.89 -1.31%
Gas 2.754 -0.067 -2.38%
Goud 1313.35 6.05 0.46%
GLD Eur/Oz 1161.024 5.348 0.461%
GLD Eur/Kg 37327.778 171.952 0.461%
Zilver 15.438 0.001 0.01%
Zlv Eur/Oz 13.647 0.001 0.006%
Zlv Eur/Kg 438.776 0.028 0.006%
Koper 2.848 -0.058 -2%
Alu 1902.25 -1.5 -0.08%
Nikkel 12975 -52.5 -0.4%
Lood 2037.5 -11.25 -0.55%
Zink 2820.25 -16.5 -0.58%
PLT 847.95 -13.15 -1.53%
PLD 1520.35 -37.55 -2.41%
Name Last Change %
EUR-USD 1.1312 0.0001 0.01%
EUR-YEN 124.33 0.04 0.03%
EUR-GBP 0.8557 -0.0001 -0.01%
EUR-SFR 1.1238 0.0004 0.04%
USD/Yen 109.91 -0.88 -0.79%
GBP-USD 1.3213 0.0006 0.05%
USD Index 96.097 0.11 0.11%
TREAS10 2.437 -0.102 -4.01%
TREAS30 2.875 -0.088 -2.98%
Bitcoin 4056.4 16.4 0.41%
Bitcoin Cash 164.48 7.8473 5.01%
Ethereum (US$) 137.25 1.1298 0.83%
Ripple 0.32191 -0.00477 -1.46%
Litecoin 60.667 1.20121 2.02%
Name Last Change %
VIX 16.48 2.85 20.91%
Baltic 973.16 %
BSLBEAR 21.0863 1.9246 10.04%
BSLNEUT 56.23 -2.4526 -4.18%
BSLBULL 22.6837 0.528 2.38%
BSLSCORE 50.7987 -0.6983 -1.36%

Beursbox

 • ...
  20:34 Baudet = bindend referendum , daarom Baudet belangrijk. Ongelofelijk...
 • ...
  20:26 Grafiek van Albert Klein, waarop breekpunt dow en de must om de...
 • ...
  20:08 Ik hoor steeds het smurfenlied
 • ...
  18:37 Neem me niet kwalijk , het staat er wel op een andere plek in de...
 • ...
  18:35 Er staat b.v. wel "https:://www.beurs.nl/nieuw... " maar vroeger zag...
 • ...
  17:40 ...
 • ...
  17:36 Vreemd bij mij wel
 • ...
  17:27 Http://news.goldseek.com/Zealllc/1553271195.php Adam Hamilton - Gold...
 • ...
  13:38 De linkjes laten niets meer zien, het zou handig zijn om te vermelden...
 • ...
  11:54 Tja😂😂

Twitter @usmarkets