...

Aandelen portefeuille: We starten alvast met een watchlist

11 november 2018, 11:46 | Trader Guy | leestijd: 5 minuten | moeilijkheid: 9 / 12 | (1)

Er is al een watch­list gemaakt met aan­de­len de we mogelijk gaan aankopen de komende week of deze maand, enkele kun­nen we met de aan­de­len zelf aankopen maar ik zie ook mogelijkhe­den om dat via een Tur­bo te doen met een lage hef­boom (hef­boom 3)

Bij aan­de­len waar­van de pri­js boven de €50 staat kun­nen we bij som­mige gevallen beter Turbo’s nemen om aan een redelijk aan­tal te komen, daar zit er ook een strate­gie bij die past bij de porte­feuille die ik wil opzetten op de mid lange ter­mi­jn. Op de lijst staan aan­de­len zoals ASMI, ASML, Aal­berts, Heineken, Philips, DSM, Shell, Uni­bail Rodam­co, BESI en Rand­stad. De leden zullen daar infor­matie over kri­j­gen met de grafieken erbij. De aankopen vol­gen alti­jd voor­beurs zodat ieder op het­zelfde moment de aan­de­len of de Tur­bo kan aankopen. Bij shorts zullen we niet anders kun­nen dan met een Tur­bo of een optie te werken, een Tur­bo short of met een Put optie maar door dat opties veel meer risco met zich mee­bren­gen zal de kans op een ges­laagde posi­tie daarmee uit moeten komen op 70%.

De opzet en strate­gie:
Na veel vra­gen erover, en natu­urlijk met de peri­ode die ik zie aankomen op de beurs na de cor­rec­tie wordt het tijd om een aan­de­len en ETF porte­feuille op te starten en op te bouwen voor de leden die langer in posi­tie willen bli­jven en van het mark­t­sen­ti­ment willen prof­iteren want beleg­ger is niet meer alleen kopen en houden (buy and hold). Op momenten dat de beurs een na een mogelijk bodem­pro­ces kan gaan her­stellen moet je inkopen kun­nen doen tegen een voordelige koers, als de beurzen hoog staan dan moet je winst dur­ven te nemen op de aan­dle­nen of ETF posi­ties die je al een tijd­je hebt lopen. Dat is de reden dat ik een porte­feuille wil opbouwen van €25.000, want dat heb je min­i­maal nodig om op de MID-lange ter­mi­jn met aan­de­len te kun­nen werken, en die zal ik op een rustige manier coachen voor de deel­ne­mers. Uit­er­aard doe ik niets meer dan u van infor­matie voorzien waar dat kan en zal ik alleen maar sug­gesties doorgeven welke aan­de­len of ETF’s er gekocht kun­nen wor­den. Waar het kan of waar het beter past bij de strate­gie zal ik ook met opties of Turbo’s werken met een lage hef­boom, en ook om short te gaan als de mogelijkheid zich voor­doet. Met opties bedoel ik dan op aan­de­len en lan­glopende opties (min­i­maal 2 maan­den of langer).

Kor­tom, het wordt een porte­feuille waar we mee gaan han­de­len op de MID-lange ter­mi­jn, geen dagelijkse aankopen en alle aankopen en verkoop orders die we gaan geven zullen voor­beurs ken­baar wor­den gemaakt zodat iedereen kan inkopen of verkopen rond de open­ing van de beurs. In het week­end zal er dan een korte maar duidelijke update vol­gen over de porte­feuille, de strate­gie en de mogelijke kan­sheb­bers om aan te kopen.

Let er vooral ook op dat dit nieuwe abon­nement totaal niet lijkt op de andere abon­nementen waar we veel kor­ter op de markt zit­ten en we met derivat­en met hoge hef­bomen werken. Dat is een totaal andere manier van werken als zal ik zek­er bij de aan­de­len porte­feuille het door mij zo bek­ende Mon­ey Man­age­ment toepassen. Dus, voor­beurs alti­jd op de hoogte per mail, geen SMS zodat u overdag niet hoeft te rea­geren, ook verkopen zal ik alti­jd voor­beurs doorgeven.

Doel­stelling en strategie:

 • Aan­de­len, ETF, opties (max 2 stuks lang lopende), short met Turbo’s MAX hef­boom 5
 • Ik wil streven naar een ren­de­ment van tussen de 10 en 15% per jaar
 • Alle infor­matie om aan te kopen en verkopen kri­jgt u VOOR­BEURS (aan­deel, code, aantal)
 • We gaan met max­i­maal €2500 per posi­tie aankopen
 • Elk week­end een korte maar duidelijke update met strate­gie en kansen
 • Porte­feuille min­i­maal €25.000 of een evenredig bedrag voor wie met meer mee wil doen
 • Aan­de­len Ned­er­land, Europa en Wall Street
 • Sec­tor en index ETF’s
 • Een abon­nement kost €30 per maand, nu tot 1 jan­u­ari €29

We starten vanaf maandag 12 novem­ber met de porte­feuille, we lat­en de markt eerst nog wat uitrazen en wacht­en in ieder geval tot na de verkiezin­gen in de VS. Als u zich nu inschri­jft voor dit nieuwe abon­nement dan staat u meteen op de lijst en kunt u tot het einde van 2018 alles vol­gen voor €29. De eerste aankopen kun­nen op een mooi moment plaatsvin­den zodat het belan­grijk is dat u de porte­feuille op tijd vol­gt. Verdere infor­matie kunt u inzien bij onze Trader­shop op de web­site, u kunt u daar ook aan­melden. Zie hieron­der de link, dan staat u ruim op tijd op onze lijst waar we dan de aankopen naar­toe zullen sturen. Nog wat uit­ge­brei­de info kunt u daar ook terug vinden …

https://​www​.usmar​kets​.nl/​t​r​a​d​e​r​s​h​o​p​/​a​b​o​n​n​e​m​e​n​t​/​a​a​n​d​e​l​e​n​-​p​o​r​t​f​o​l​i​o​.html

Met vrien­delijke groet,
Guy Boscart

Coach porte­feuille €25.000

Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Login »

Koersen

Name Last Change %
AEX 567.59 -0.82 -0.14%
AEX Fut 563.15 1.2 0.21%
DAX 12282.6 -30.56 -0.25%
DAX Fut 12326 2.5 0.02%
DOW 26516.35 -80.7 -0.31%
DOW 30 Future 26503.5 -37.5 -0.14%
DJ Transp. 10912.86 -186.13 -1.68%
SP500 2931.68 4.43 0.15%
SP Fut 2933.5 2.75 0.09%
NSDQ 8132.43 30.42 0.38%
NSDQ100 7831.58 47.16 0.61%
NSDQ Fut 7848.5 0.75 0.01%
BEL20 3713.72 -38.47 -1.03%
CAC40 5557.67 -18.39 -0.33%
FTSE 100 7434.13 -37.62 -0.5%
SMI 9694.06 38.39 0.4%
SEMISOXX 1563.67 -25.35 -1.6%
RSL2000 1578.5 -12.74 -0.8%
Name Last Change %
Nikkei 22307.58 107.58 0.48%
H.SENG 29549.8 -256.03 -0.86%
Shanghai 3123.83 -77.79 -2.43%
KS11 2190.5 -10.53 -0.48%
STI 3350.28 -12.15 -0.36%
TWI 11039.86 12.22 0.11%
TSX Can. 15506.31 -34.29 -0.22%
Bovespa 96049.83 1004.4 1.06%
Merival 29301.38 -445.22 -1.5%
IPC Mex. 44841.95 -203.38 -0.45%
KLSE 1635.68 -2.33 -0.14%
Indon. 6372.79 -75.1 -1.16%
SENSEX 36469.43 212.74 0.59%
Austr. 5963 27.7 0.47%
NZX 10071.74 66.9 0.67%
Tase 1614.67 18.63 1.17%
Name Last Change %
Olie 65.17 -0.72 -1.09%
Brent 74.31 -0.26 -0.35%
Gas 2.55 0.05 2%
Goud 1279.55 0.15 0.01%
GLD Eur/Oz 1149.537 0.135 0.012%
GLD Eur/Kg 36958.483 4.333 0.012%
Zilver 14.887 -0.029 -0.19%
Zlv Eur/Oz 13.373 -0.026 -0.195%
Zlv Eur/Kg 429.957 -0.838 -0.195%
Koper 2.86 -0.05 -1.72%
Alu 1857.5 -14.75 -0.79%
Nikkel 12327.5 -102.5 -0.82%
Lood 1930.25 6.25 0.32%
Zink 2747.5 -0.25 -0.01%
PLT 890.45 1.85 0.21%
PLD 1405.1 0 0%
Name Last Change %
EUR-USD 1.1131 -0.0019 -0.17%
EUR-YEN 124.24 -0.83 -0.67%
EUR-GBP 0.8633 -0.0008 -0.09%
EUR-SFR 1.1358 -0.0018 -0.15%
USD/Yen 111.61 -0.55 -0.49%
GBP-USD 1.2893 -0.0006 -0.05%
USD Index 97.9 0.045 0.05%
TREAS10 2.536 0.014 0.56%
TREAS30 2.952 0.011 0.39%
Bitcoin 5540 103.8 1.91%
Bitcoin Cash 280.09 10.01961 3.71%
Ethereum (US$) 164.68 3.27649 2.03%
Ripple 0.32191 -0.00477 -1.46%
Litecoin 73.472 2.2713 3.19%
Name Last Change %
VIX 13 -0.14 -1.07%
Baltic 973.16 %
BSLBEAR 21.0863 1.9246 10.04%
BSLNEUT 56.23 -2.4526 -4.18%
BSLBULL 22.6837 0.528 2.38%
BSLSCORE 50.7987 -0.6983 -1.36%

Beursbox

 • ...
  20:30 ...
 • ...
  20:29 Heb ik ook bijgekocht en RDS
 • ...
  20:28 Euro kan ook weer aan de stoch te zien
 • ...
  20:24 S&P zonder verlies verkocht wacht tot 21.35
 • ...
  20:23 Wat mij betreft trapt ie nog even door en koerst hij prima.
 • ...
  20:22 Ja, maar dat had je vorige week, de week daarvoor, de week daarvoor...
 • ...
  20:21 Ik heb vandaag met dow futs gewerkt dat gaat hard, je moet wel in de...
 • ...
  20:21 Niet in Tesla, met een Boeing of met Uber.
 • ...
  20:19 Het is tijd voor een gezonde correctie op Wall Street. Aex en Dax...
 • ...
  20:19 Ik stap niet meer in een max.. maar goed het kan met ieder toestel je...

Twitter @usmarkets