...

Grote uitslagen houden markten in de greep

27 december 2018, 08:59 | Trader Guy | leestijd: 5 minuten | moeilijkheid: 7 / 12 | (0)

Wall Street bli­jft volatiel, gis­teren een ste­vige rebound maar kan die wor­den doorgezet of was het een Bear Mar­ket ral­ly? Na de dalin­gen die plaatsvon­den deze maand was het wel te verwacht­en dat er zo’n squeeze omhoog in aan­tocht was. De laat­ste dagen van 2018 kun­nen volatiel wor­den, de grote vraag is nu waar de indices 2018 op gaan afs­luiten …

Mark­toverzicht:
De mark­ten bli­jven fors bewe­gen, eerst op Ker­stavond een enorme dal­ing op Wall Street, gis­teren een record sti­jging in pun­ten op de Dow en de S&P 500, per slot van reken­ing staan de indices gewoon weer waar ze afgelopen vri­jdag ook ston­den. Uit­er­aard bli­jft de volatiliteit enorm en ik denk dat het nog wel een tijd­je zo kan bli­jven, volatiliteit komt niet zomaar en gaat ook niet zomaar weg. Wie al meedeed in 2008 – 2009 weet dat deze grote beweg­in­gen redelijk lang kun­nen aan­houden. Op de tabellen met groot­ste dalin­gen en sti­jgin­gen zie je dan ook steeds enkele datums die dicht bij elka­ar liggen. De sessie van Ker­stavond en van gis­teren zullen ook wel in de tabellen terecht komen, op Ker­stavond was er trouwens maar een halve sessie en de Dow ver­loor toen meer dan 600 pun­ten. Veel valt er dus niet over te zeggen momenteel, Trump bli­jft de mark­ten bezig houden, men weet niet meer wat hij zal doen. Rond de Kerst speelde hij met de gedachte om Pow­ell te ontslaan, gis­teren was daar plots weer geen sprake van. Wie doet er water bij de wijn?

Europa doet ook weer mee van­daag, de DAX is al sinds vri­jdag dicht en doet alleen van­daag en mor­gen nog mee dit jaar, de AEX was maandag al even open tot 14:00, ook vol­gende week maandag is de AEX een halve sessie open. Het einde van het jaar komt dus steeds dichter bij, zelf doe ik niks meer tot 2 jan­u­ari ofwel het nieuwe jaar. We hebben een goed jaar achter de rug, ik gaf al aan dat de markt de laat­ste dagen van het jaar raar kon gaan doen en we zien meteen ook dat het zo is. Door dat niet alle mark­ten open zijn kun je dan behoor­lijk uit de pas gaan lopen met posi­ties, daar doe ik dus liev­er niet aan mee. Er komen wel weer kansen aan waar we wat mee kun­nen vanaf vol­gende week, geduld is dus nodig, ook dan moeten we oplet­ten en niet te snel wat willen doen.

Vergeet u ook zek­er niet in te schri­jven voor onze gratis nieuws­brief die we min­i­maal 1 keer per week ver­s­turen met veel info … https://​www​.usmar​kets​.nl/​n​i​e​u​w​s​b​r​i​e​f​.html

Hieron­der de TA niveau’s van de belan­grijke indices en de grafieken onder­aan deze update:

AEX:
Ste­un 1: 479 — Ste­un 2: 470 — Ste­un 3: 463
Weer­stand 1: 485 — Weer­stand 2: 491 — Weer­stand 3: 498
DAX:
Ste­un 1: 10.550 — Ste­un 2: 10.475 — Ste­un 3: 10.350
Weer­stand 1: 10.750 — Weer­stand 2: 10.900 — Weer­stand 3: 11.050
Dow Jones:
Ste­un 1: 22.200 — Ste­un 2: 22.000 — Ste­un 3: 21.750
Weer­stand 1: 22.850 — Weer­stand 2: 23.100 — Weer­stand 3: 23.300
S&P 500:
Ste­un 1: 2400 — Ste­un 2: 2350 — Ste­un 3: 2300
Weer­stand 1: 2470 — Weer­stand 2: 2510 — Weer­stand 3: 2545
Nas­daq:
Ste­un 1: 6300 — Ste­un 2: 6250 — Ste­un 3: 6150
Weer­stand 1: 6550 — Weer­stand 2: 6650 — Weer­stand 3: 6750
Brent olie:
Ste­un 1: 53,5 — Ste­un 2: 51,5 — Ste­un 3: 50
Weer­stand 1: 55 — Weer­stand 2: 56,5 — Weer­stand 358

US Mar­kets Trad­ing korte ter­mi­jn:
Vorige week vri­jdag nog een mooie snelle actie kun­nen doen, in de ocht­end rond de bodem erin, na de open­ing van Wall Street en rond de TOP er weer uit. Zo komt Sys­teem Trad­ing staat nu op €961 winst deze maand, Guy Trad­ing gaat naar een winst van €1662 en TA- Aan­de­len en Indices nu op €2008 winst deze maand. Dit jaar brei­den we de winst dus verder uit, het is ook afgelopen nu, ik zal niks meer doen de komende week omdat we dan teveel gat­en in de agen­da zien dat de ene beurs wel en de andere dan weer niet open is. De cijfers voor 2018 staan dus vast, op naar 2019 nu … Zo loopt het jaar resul­taat bij Sys­teem Trad­ing op tot €4385 ofwel een score van +292%. U kunt nu mee­doen door lid te wor­den via de aan­bied­ing die nu loopt tot 1 maart voor €29

Nieuwe aan­bied­ing en resul­taat:
Er loopt vanaf van­daag een EIN­DE­JAARS (KERST) aan­bied­ing zodat u voor 29 tot 1 MAART mee kunt doen of kijken … Door dat ik niet van plan ben om de laat­ste dagen van 2018 nog wat te doen is het dus nu de kans om u aan te melden zodat u de zeer belan­grijke start van 2019 niet hoeft te mis­sen. De eerste trans­ac­ties zijn alti­jd belan­grijk voor het ver­volg van het jaar, dus start op 1 jan­u­ari (mogelijk al op 31 decem­ber) met de sig­nalen die we verzen­den naar de leden en waar we suc­cesvol mee zijn. Het kan geen toe­val meer zijn dat we nu voor de 5e keer in 6 jaar met mooie win­sten afs­luiten. Als u er de eerste 2 maan­den van 2019 meteen bij wilt zijn dan is het nu een goed moment om lid te wor­den, zek­er wie met de vorige aan­bied­ing van Black Fri­day” nog twi­jfelde ziet dat er nu weer meer dan vol­doende winst werd behaald. Er komen in ieder geval nog kansen genoeg op de beurzen door dat de mark­ten die volatiel zal bli­jven de eerste maan­den van 2019. Een goeie begelei­d­ing (coach) is dan ook belangrijk. 

Resul­taat maand decem­ber:

Resul­taat 2018:

AEX:

DAX:

Dow Jones:

Nas­daq:

S&P 500:

Brent Olie:

Met vrien­delijke groet,
Guy Boscart

Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Login »

Koersen

Name Last Change %
AEX 551.16 0.77 0.14%
AEX Fut 549.35 0.95 0.17%
DAX 11579.91 29.95 0.26%
DAX Fut 11595.25 23.75 0.21%
DOW 25962.51 216.84 0.84%
DOW 30 Future 25983.5 -27.5 -0.11%
DJ Transp. 10285.67 142.41 1.41%
SP500 2854.88 30.65 1.09%
SP Fut 2861 -1.5 -0.06%
NSDQ 7838.96 109.99 1.42%
NSDQ100 7493.27 112.52 1.52%
NSDQ Fut 7532.5 -2 -0.03%
BEL20 3663.3 8.64 0.24%
CAC40 5378.85 -3.8 -0.07%
FTSE 100 7337.5 -17.81 -0.24%
SMI 9465.2 11.15 0.12%
SEMISOXX 1441.83 48.82 3.5%
RSL2000 1562.28 14.18 0.92%
Name Last Change %
Nikkei 21627.34 18.42 0.09%
H.SENG 29080 8.44 0.03%
Shanghai 3104.15 2.69 0.09%
KS11 2186.95 2.07 0.09%
STI 3214.48 0.83 0.03%
TWI 10639.07 29.52 0.28%
TSX Can. 15506.31 -34.29 -0.22%
Bovespa 96729.08 -1312.3 -1.34%
Merival 34186.08 -557.82 -1.61%
IPC Mex. 43251.19 94.98 0.22%
KLSE 1660.06 -3.6 -0.19%
Indon. 6497.41 -4.37 -0.07%
SENSEX 36469.43 212.74 0.59%
Austr. 5963 27.7 0.47%
NZX 9550.99 89.68 0.95%
Tase 1551.1 -4.94 -0.32%
Name Last Change %
Olie 59.98 0 0%
Brent 67.85 -0.01 -0.01%
Gas 2.785 -0.036 -1.28%
Goud 1312.15 4.85 0.37%
GLD Eur/Oz 1152.525 4.26 0.37%
GLD Eur/Kg 37054.547 136.962 0.37%
Zilver 15.537 0.1 0.65%
Zlv Eur/Oz 13.647 0.088 0.644%
Zlv Eur/Kg 438.758 2.823 0.644%
Koper 2.911 0.005 0.17%
Alu 1907.25 3.5 0.18%
Nikkel 13057.5 30 0.23%
Lood 2054.5 5.75 0.28%
Zink 2857 20.25 0.71%
PLT 866.65 5.55 0.64%
PLD 1569.65 11.75 0.75%
Name Last Change %
EUR-USD 1.1386 0.0015 0.13%
EUR-YEN 126.11 0.14 0.11%
EUR-GBP 0.8657 -0.0014 -0.16%
EUR-SFR 1.1293 0.0016 0.14%
USD/Yen 110.75 -0.04 -0.03%
GBP-USD 1.3145 0.004 0.3%
USD Index 95.713 -0.274 -0.29%
TREAS10 2.526 -0.013 -0.51%
TREAS30 2.957 -0.006 -0.2%
Bitcoin 4036.4 -93.1 -2.25%
Bitcoin Cash 151.61 -7.54389 -4.74%
Ethereum (US$) 135.8 -3.73966 -2.68%
Ripple 0.32191 -0.00477 -1.46%
Litecoin 58.352 -1.86678 -3.1%
Name Last Change %
VIX 13.68 0.05 0.37%
Baltic 973.16 %
BSLBEAR 21.0863 1.9246 10.04%
BSLNEUT 56.23 -2.4526 -4.18%
BSLBULL 22.6837 0.528 2.38%
BSLSCORE 50.7987 -0.6983 -1.36%

Beursbox

 • ...
  09:04 Nieuwe beursblog van Trader Guy: Wall Street zet door omhoog, DAX en...
 • ...
  09:03 Ja het begint nu toch wel echt benauwd te worden voor Boeing
 • ...
  09:01 ...
 • ...
  08:59 Maar..
 • ...
  08:58 Ik heb gisteren avond mijn dax longs verkocht om 21.15u na sluit dus...
 • ...
  08:56 Dankje, Toon. Zal ik zeker doen
 • ...
  08:55 Geniet ervan Jumper tot de volgende keer
 • ...
  08:55 Goedemorgen, nou ik neem het er even van lekker lang weekend. Succes...
 • ...
  08:48 Ik hou S&P op de fut en vanmiddag de index goed in de gaten als ie...
 • ...
  08:42 'bezit beschermen' is een relatieve uitdrukking hé, ik noem dat...

Twitter @usmarkets