...

Beurzen blijven grof heen en weer bewegen

28 december 2018, 09:07 | Trader Guy | leestijd: 6 minuten | moeilijkheid: 7 / 12 | (0)

De indices op Wall Street zit­ten in een roller­coast­er momenteel, een move van 1000 pun­ten bij de Dow Jones waar je in nor­male omstandighe­den weken tot maan­den voor nodig hebt zie je nu in enkele uren tijd voor­bij komen. Welke kant het opgaat is moeil­ijk te voor­spellen, met zo’n uit­sla­gen kan dat ook niet. Laat de markt het maar even uit­zoeken nu … In het nieuwe jaar kun­nen we weer aan­hak­en …

Mark­toverzicht:
De her­stel­be­weg­ing op Wall Street werd snel weer grof verkocht gis­teren want de Dow Jones die woens­dag nog met 1050 pun­ten opliep stond op een gegeven moment en zo’n 1,5 uur voor het slot 650 pun­ten lager maar door een ste­vige ral­ly wist de index in 90 minuten 900 pun­ten op te lopen om posi­tief te sluiten (260 pun­ten winst). Veel valt er natu­urlijk weer niet te zeggen over wat de oorza­ak was van deze beweg­in­gen, we weten dat alle zak­en die op de achter­grond meelopen nog open staan, denk aan de han­del­soor­log met Chi­na, de Shut­down in de VS en het onge­noe­gen van Trump richt­ing de FED die de rente vorige week nog ver­hoogde. Het kun­nen Bear Mar­ket” rally’s zijn, het kan een gevecht zijn om de beurs richt­ing zo weinig mogelijk ver­lies te sturen voor 2018 en wie weet extrem­isch toch nog in de plus te kri­j­gen (alles is mogelijk). Ja alles is mogelijk dus, als de Dow in 1,5 uur 900 pun­ten kan oplopen waarom zou met de Dow niet naar postief kun­nen sturen voor 2018? Dan moet de index boven de 24.719,22 pun­ten zien te ger­ak­en, nog zo’n 1600 pun­ten te gaan dus. Niet logisch, dat weet ik ook wel maar ZEK­ER niet onmogelijk !!!

Europa kon zeer sterk begin­nen maar we waren weer eens op de ver­keerde tijd open natu­urlijk, we hebben de slecht­ste fase meege­maakt op Wall Street en dan ger­ak­en we hier des­on­danks de 1050 pun­ten winst van woens­dag op Wall Street geen stap vooruit. Zo sluit de AEX rond de 476 pun­ten, de DAX rond de 10.380 pun­ten, een ver­lies van 250 pun­ten, de AEX ver­loor gis­teren 2,5 pun­ten. Europa bli­jft dus diep in de prob­le­men­zone en het is zek­er dat we dit jaar hier met een fors ver­lies gaan sluiten. Nu is het wacht­en op de slot­standen voor 2018, bij de DAX weten we die van­daag al want het is de laat­ste dag van het jaar, wat betre­ft de AEX moeten we nog wacht­en tot maandag waar er een halve sessie is (tot 14:30). Nog­maals wil ik melden dat ik niet mee­doe deze dagen, te gevaar­lijk, te onzek­er en teveel mark­ten zijn onregel­matig open. Dat weten de leden in ieder geval … 

Vergeet u ook zek­er niet in te schri­jven voor onze gratis nieuws­brief die we min­i­maal 1 keer per week ver­s­turen met veel info … https://​www​.usmar​kets​.nl/​n​i​e​u​w​s​b​r​i​e​f​.html

Hieron­der de TA niveau’s van de belan­grijke indices en de grafieken onder­aan deze update:

AEX:
Ste­un 1: 475 — Ste­un 2: 470 — Ste­un 3: 465
Weer­stand 1: 485 — Weer­stand 2: 491 — Weer­stand 3: 498
DAX:
Ste­un 1: 10.350 — Ste­un 2: 10.250 — Ste­un 3: 10.100
Weer­stand 1: 10.500 — Weer­stand 2: 10.650 — Weer­stand 3: 10.800
Dow Jones:
Ste­un 1: 22.750 — Ste­un 2: 22.500 — Ste­un 3: 22.250
Weer­stand 1: 23.250 — Weer­stand 2: 23.400 — Weer­stand 3: 23.700
S&P 500:
Ste­un 1: 2450 — Ste­un 2: 2400 — Ste­un 3: 2375
Weer­stand 1: 2510 — Weer­stand 2: 2540 — Weer­stand 3: 2575
Nas­daq:
Ste­un 1: 6300 — Ste­un 2: 6250 — Ste­un 3: 6150
Weer­stand 1: 6600 — Weer­stand 2: 6750 — Weer­stand 3: 6850
Brent olie:
Ste­un 1: 53,5 — Ste­un 2: 51,5 — Ste­un 3: 50
Weer­stand 1: 55 — Weer­stand 2: 56,5 — Weer­stand 358

US Mar­kets Trad­ing korte ter­mi­jn:
Vorige week vri­jdag nog een mooie snelle actie kun­nen doen, in de ocht­end rond de bodem erin, na de open­ing van Wall Street en rond de TOP er weer uit. Zo komt Sys­teem Trad­ing staat nu op €961 winst deze maand, Guy Trad­ing gaat naar een winst van €1662 en TA- Aan­de­len en Indices nu op €2008 winst deze maand. Dit jaar brei­den we de winst dus verder uit, het is ook afgelopen nu, ik zal niks meer doen de komende week omdat we dan teveel gat­en in de agen­da zien dat de ene beurs wel en de andere dan weer niet open is. De cijfers voor 2018 staan dus vast, op naar 2019 nu … Zo loopt het jaar resul­taat bij Sys­teem Trad­ing op tot €4385 ofwel een score van +292%. U kunt nu mee­doen door lid te wor­den via de aan­bied­ing die nu loopt tot 1 maart voor €29

Nieuwe aan­bied­ing en resul­taat:
Er loopt van­daag nog een EIN­DE­JAAR aan­bied­ing zodat u voor 29 tot 1 MAART mee kunt doen … Door dat ik niet van plan ben om de laat­ste dagen van 2018 nog wat te doen is het dus nu de kans om u aan te melden zodat u de zeer belan­grijke start van 2019 niet hoeft te mis­sen. De eerste trans­ac­ties zijn alti­jd belan­grijk voor het ver­volg van het jaar, dus start op 1 jan­u­ari (mogelijk al op 31 decem­ber) met de sig­nalen die we verzen­den naar de leden en waar we suc­cesvol mee zijn. Het kan geen toe­val meer zijn dat we nu voor de 5e keer in 6 jaar met mooie win­sten afs­luiten. Als u er de eerste 2 maan­den van 2019 meteen bij wilt zijn dan is het nu een goed moment om lid te wor­den, zek­er wie met de vorige aan­bied­ing van Black Fri­day” nog twi­jfelde ziet dat er nu weer meer dan vol­doende winst werd behaald. Er komen in ieder geval nog kansen genoeg op de beurzen door dat de mark­ten die volatiel zal bli­jven de eerste maan­den van 2019. Een goeie begelei­d­ing (coach) is dan ook belangrijk. 

Resul­taat maand decem­ber:

Resul­taat 2018:

AEX:

DAX:

Dow Jones:

Nas­daq:

S&P 500:

Brent Olie:

Met vrien­delijke groet,
Guy Boscart

Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Login »

Koersen

Name Last Change %
AEX 550.39 2.97 0.54%
AEX Fut 550.7 2.3 0.42%
DAX 11549.96 -53.93 -0.46%
DAX Fut 11610.5 39 0.34%
DOW 25962.51 216.84 0.84%
DOW 30 Future 25996 -15 -0.06%
DJ Transp. 10285.67 142.41 1.41%
SP500 2854.88 30.65 1.09%
SP Fut 2862.5 0 0%
NSDQ 7838.96 109.99 1.42%
NSDQ100 7493.27 112.52 1.52%
NSDQ Fut 7537.5 3 0.04%
BEL20 3654.66 -0.98 -0.03%
CAC40 5378.85 -3.8 -0.07%
FTSE 100 7355.31 64.3 0.88%
SMI 9454.05 -9.27 -0.1%
SEMISOXX 1441.83 48.82 3.5%
RSL2000 1562.28 14.18 0.92%
Name Last Change %
Nikkei 21627.34 18.42 0.09%
H.SENG 29094 22.44 0.08%
Shanghai 3104.15 2.69 0.09%
KS11 2186.95 2.07 0.09%
STI 3214.34 0.69 0.02%
TWI 10639.07 29.52 0.28%
TSX Can. 15506.31 -34.29 -0.22%
Bovespa 96729.08 -1312.3 -1.34%
Merival 34186.08 -557.82 -1.61%
IPC Mex. 43251.19 94.98 0.22%
KLSE 1659.85 -3.81 -0.23%
Indon. 6503.68 1.9 0.03%
SENSEX 36469.43 212.74 0.59%
Austr. 5963 27.7 0.47%
NZX 9550.99 89.68 0.95%
Tase 1551.1 -4.94 -0.32%
Name Last Change %
Olie 60.04 0.06 0.1%
Brent 67.92 0.06 0.09%
Gas 2.788 -0.033 -1.17%
Goud 1311.95 4.65 0.36%
GLD Eur/Oz 1152.35 4.084 0.354%
GLD Eur/Kg 37048.899 131.314 0.354%
Zilver 15.543 0.106 0.69%
Zlv Eur/Oz 13.652 0.093 0.682%
Zlv Eur/Kg 438.928 2.993 0.682%
Koper 2.913 0.007 0.24%
Alu 1905.25 1.5 0.08%
Nikkel 13057.5 30 0.23%
Lood 2055.75 7 0.34%
Zink 2855.25 18.5 0.65%
PLT 865.3 4.2 0.49%
PLD 1569 11.1 0.71%
Name Last Change %
EUR-USD 1.1386 0.0015 0.13%
EUR-YEN 126.11 0.14 0.11%
EUR-GBP 0.8656 -0.0016 -0.18%
EUR-SFR 1.1296 0.0018 0.16%
USD/Yen 110.74 -0.04 -0.04%
GBP-USD 1.3151 0.0046 0.35%
USD Index 95.725 -0.262 -0.27%
TREAS10 2.526 -0.013 -0.51%
TREAS30 2.957 -0.006 -0.2%
Bitcoin 4035.1 -94.5 -2.29%
Bitcoin Cash 151.55 -7.62446 -4.79%
Ethereum (US$) 135.57 -3.97709 -2.85%
Ripple 0.32191 -0.00477 -1.46%
Litecoin 58.438 -1.77632 -2.95%
Name Last Change %
VIX 13.66 0.03 0.22%
Baltic 973.16 %
BSLBEAR 21.0863 1.9246 10.04%
BSLNEUT 56.23 -2.4526 -4.18%
BSLBULL 22.6837 0.528 2.38%
BSLSCORE 50.7987 -0.6983 -1.36%

Beursbox

 • ...
  08:48 Ik hou S&P op de fut en vanmiddag de index goed in de gaten als ie...
 • ...
  08:42 'bezit beschermen' is een relatieve uitdrukking hé, ik noem dat...
 • ...
  08:38 Zoals bij kettingbrieven, plots wil niemand ze meer,
 • ...
  08:38 Google heeft nog gigantisch veel boetes openstaan, die betalen niks!...
 • ...
  08:34 Nieuw gecreëerd geld gaat via het uitgeven van staats obligaties...
 • ...
  08:34 Hadtie dat gisteren maar gedan, hahaha, geen verwijt hoor. Als we...
 • ...
  08:33 Verder niet bij nadenken is het beste. Gaat het omhoog oké Gaat het...
 • ...
  08:33 Schulden doorschuiven geeft een crash asl vertrouwen wegvalt, bezit...
 • ...
  08:29 Beetje als die bitcoin hype...en de trekkers stappen er precies op...
 • ...
  08:29 U bedoelt dat de schulden ergens naartoe moeten ? natuurlijk is de...

Twitter @usmarkets