...

Probeer Guy Trading nu voor slechts €25 tot 1 JUNI

13 april 2018, 12:05 | Trader Guy | leestijd: 3 minuten | moeilijkheid: 9 / 12 | (0)

Abon­nement van de maand Guy Trad­ing, nu voor €25 tot 1 JUNI. Prof­i­teer van­daag nog van deze mooie aan­bied­ing die slechts enkele dagen loopt.

Guy Trad­ing kent een mooie start van het jaar waar­door ik het nu ABON­NEMENT van de maand maak, prof­i­teer nu van dit abon­nement tot 1 JUNI voor slechts €25 (nor­maal €55 per maand). Bij Guy Trad­ing, het abon­nement dat als eerste in de huidi­ge sti­jl met Boost­ers en Turbo’s van start ging bestaat al 6 jaar en bekeken over de lange ter­mi­jn (6e jaar­gang) behalen we mooie resul­tat­en. Bij Guy Trad­ing han­del ik vooral op de Dow Jones, de Nas­daq 100 en de DAX, daar­naast komen er ook sig­nalen op de Olie, de Euro en waar het kan op het Goud. Bij Guy Trad­ing ga ik uit van een bedrag van €4000 en we nemen max­i­maal 3 posi­ties gelijk­ti­jdig op, per posi­tie is er dan tussen de €700 en €1200 nodig maar gemid­deld zit­ten we alti­jd onder de €1000 per posi­tie. Zo hou ik alti­jd reserve aan om eventuele ver­liezen goed te kun­nen opvan­gen, de leden kun­nen dan alti­jd mee met de posi­ties die we ver­s­turen. Mon­ey Man­age­ment is belan­grijk, ver­liezen laat ik nooit te ver door­lopen, meestal is dat tussen de €100 en €250 want als het eruit ziet dat het niet de goeie kant opgaat neem ik mijn sto­ploss, zo kan men door­gaan met een nieuwe blik op de zaak.

Winst nemen is belan­grijk maar als je merkt dat het niet loopt zoals het moet dan is op tijd ver­lies nemen mogelijk nog belan­grijk­er. Zo kom ik aan die mooie track­record die u hieron­der ziet, in het overzicht per jaar sinds 2013 en u ziet ook de eerste 4 maan­den van 2018 waar we toch een mooie plus hebben staan. Vooral feb­ru­ari en april lat­en mooie plussen zien, jan­u­ari en maart waren wat min­der maar ook daar valt het ver­lies mee door dat we de stops op tijd nemen, in maart zat er trouwens een verve­lend ver­lies tussen op de olie die mij op een avond bij­na 2,5 dol­lar (maal 150 stuks) ver­lies koste, dat was pech door een ste­vige uit­braak boven de weer­stand. Maar ik bli­jf transparant, ver­lies hoort erbij, belan­grijk is om dat op tijd in te zien en er afscheid van nemen. Er zit­ten ook posi­ties tussen die €400 en €700 oplev­eren bij sluiten, een posi­tie op de Dow Jones bracht zelfs €1013 winst op met een klein aan­tal van slechts 100 stuks.

Voor de leden is het duidelijk, ik start elke maand (vanaf de 1e) met het­zelfde bedrag van €4000, dat is een mooie inleg voor max 3 posi­ties en voor ieder te overzien. De winst kan men dan als reserve aan de kant zetten of er wat leuks mee doen. Alle behaalde resul­tat­en klop­pen en zijn in te zien op de web­site onder de knop abonnenten/​Guy Trading/​resultaten en dan trans­ac­ties. We bli­jven transparant, zijn eerlijk bij de overzicht­en, tonen zow­el de winst als het ver­lies. Als u lid wordt dan kri­jgt u alle sig­nalen, elke dag een updat en toe­gang tot de afgescher­mde BOX (Forum) voor de leden van Guy Trad­ing. Nu dus voor slechts €25 tot 1 JUNI omdat Guy Trad­ing deze maand het abon­nement van de maand is.

Ik zie u graag als nieuw lid bij Guy Trad­ing via deze aan­bied­ing ken­nis­mak­en, ik zal er mijn uiter­ste best voor doen om verder te gaan op de manier van han­de­len als de afgelopen jaren.

Inschri­jven? Ga naar https://​www​.usmar​kets​.nl/​t​r​a​d​e​r​s​h​o​p​/​a​b​o​n​n​e​m​e​n​t​/​g​u​y​-​t​r​a​d​i​n​g​.html

Overzicht per jaar en de eerste 4 maan­den van 2018

Met vrien­delijke groet,
Guy Boscart

Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Login »

Koersen

Name Last Change %
AEX 543.9 -6.49 -1.18%
AEX Fut 540.25 -8.15 -1.49%
DAX 11364.17 -185.79 -1.61%
DAX Fut 11336.75 -234.75 -2.03%
DOW 25502.32 -460.19 -1.77%
DOW 30 Future 25537 -474 -1.82%
DJ Transp. 10052.3 -233.37 -2.27%
SP500 2800.71 -54.17 -1.9%
SP Fut 2807 -55.5 -1.94%
NSDQ 7642.67 -196.29 -2.5%
NSDQ100 7326.06 -167.21 -2.23%
NSDQ Fut 7359.5 -175 -2.32%
BEL20 3588.73 -65.92 -1.8%
CAC40 5269.92 -108.92 -2.02%
FTSE 100 7207.59 -147.72 -2.01%
SMI 9319.42 -134.63 -1.42%
SEMISOXX 1400.37 -41.46 -2.88%
RSL2000 1505.5 -56.33 -3.61%
Name Last Change %
Nikkei 21627.34 18.42 0.09%
H.SENG 29113.36 41.8 0.14%
Shanghai 3104.15 2.69 0.09%
KS11 2186.95 2.07 0.09%
STI 3212.1 -1.55 -0.05%
TWI 10639.07 29.52 0.28%
TSX Can. 15506.31 -34.29 -0.22%
Bovespa 93735.15 -2993.93 -3.1%
Merival 32827.98 -1358.1 -3.97%
IPC Mex. 42259.12 -992.07 -2.29%
KLSE 1666.66 3 0.18%
Indon. 6525.27 23.5 0.36%
SENSEX 36469.43 212.74 0.59%
Austr. 5963 27.7 0.47%
NZX 9550.99 89.68 0.95%
Tase 1551.1 -4.94 -0.32%
Name Last Change %
Olie 58.97 -1.01 -1.68%
Brent 66.97 -0.89 -1.31%
Gas 2.754 -0.067 -2.38%
Goud 1313.35 6.05 0.46%
GLD Eur/Oz 1161.024 5.348 0.461%
GLD Eur/Kg 37327.778 171.952 0.461%
Zilver 15.438 0.001 0.01%
Zlv Eur/Oz 13.647 0.001 0.006%
Zlv Eur/Kg 438.776 0.028 0.006%
Koper 2.848 -0.058 -2%
Alu 1902.25 -1.5 -0.08%
Nikkel 12975 -52.5 -0.4%
Lood 2037.5 -11.25 -0.55%
Zink 2820.25 -16.5 -0.58%
PLT 847.95 -13.15 -1.53%
PLD 1520.35 -37.55 -2.41%
Name Last Change %
EUR-USD 1.1312 0.0001 0.01%
EUR-YEN 124.33 0.04 0.03%
EUR-GBP 0.8557 -0.0001 -0.01%
EUR-SFR 1.1238 0.0004 0.04%
USD/Yen 109.91 -0.88 -0.79%
GBP-USD 1.3213 0.0006 0.05%
USD Index 96.097 0.11 0.11%
TREAS10 2.437 -0.102 -4.01%
TREAS30 2.875 -0.088 -2.98%
Bitcoin 4056.4 10.8 0.27%
Bitcoin Cash 164.03 7.43811 4.75%
Ethereum (US$) 137.1 0.99358 0.73%
Ripple 0.32191 -0.00477 -1.46%
Litecoin 60.551 1.31504 2.22%
Name Last Change %
VIX 16.48 2.85 20.91%
Baltic 973.16 %
BSLBEAR 21.0863 1.9246 10.04%
BSLNEUT 56.23 -2.4526 -4.18%
BSLBULL 22.6837 0.528 2.38%
BSLSCORE 50.7987 -0.6983 -1.36%

Beursbox

 • ...
  20:34 Baudet = bindend referendum , daarom Baudet belangrijk. Ongelofelijk...
 • ...
  20:26 Grafiek van Albert Klein, waarop breekpunt dow en de must om de...
 • ...
  20:08 Ik hoor steeds het smurfenlied
 • ...
  18:37 Neem me niet kwalijk , het staat er wel op een andere plek in de...
 • ...
  18:35 Er staat b.v. wel "https:://www.beurs.nl/nieuw... " maar vroeger zag...
 • ...
  17:40 ...
 • ...
  17:36 Vreemd bij mij wel
 • ...
  17:27 Http://news.goldseek.com/Zealllc/1553271195.php Adam Hamilton - Gold...
 • ...
  13:38 De linkjes laten niets meer zien, het zou handig zijn om te vermelden...
 • ...
  11:54 Tja😂😂

Twitter @usmarkets