...

En opeens ''crasht'' het omhoog....?

30 september 2008, 23:38 | Mark Steert | leestijd: 9 minuten | moeilijkheid: 5 / 12 | (0)

(Extra EURO/USD Update woens­da­gavond) … Gis­teren had het koersver­loop wel wat weg van een crash.… En van­daag weer, maar dan een crash omhoog. En dan heb ik het met name over Wall Street, en ik denk dat wij dat mor­gen in gaan halen. Maar is dit dan DE bodem die lange tijd stand gaat houden?
En opeens crasht” het omhoog.…? (Extra EURO/USD Update woensdagavond)
Gis­teren had het koersver­loop wel wat weg van een crash.… En van­daag weer, maar dan een crash omhoog. En dan heb ik het met name over Wall Street, en ik denk dat wij (AEX) dat mor­gen in gaan halen. Maar hebben we dan DE bodem gezet die lange tijd stand gaat houden?
Het antwo­ord op die vraag komt lat­er. Eerst laat ik weer de grafiek van de Nas­daq zien (kwarti­er-slot grafiek) uit de vorige update. Dan ga ik kijken of het patroon ook gedaan heeft wat ik de vorige keer aangaf. 
Hieron­der de oude grafiek. 
Het was zek­er” dat het nog verder zou dalen. Alleen was het de vraag of dit gelijk zou gebeuren, of na nog 1 sti­jging af te ron­den. Toen de beurzen door de rode hor­i­zon­tale lijn zak­ten, was het duidelijk dat die sti­jging er niet meer in zat. Er was sprake vol­gens een flinke sell-off, zoals je van een golf 3 van 3 (van 3..) mocht verwacht­en. Dat was gis­teren en van­daag sti­jgt het (vooral op Wall Street) ook erg fors en deze sti­jging veroorza­akt in de grafiek zelfs een V‑shape; dit zou op bodemvorm­ing kun­nen duiden. Zie onder­staande grafiek van de huidi­ge sit­u­atie van de Nasdaq.…
V‑shape of niet; het patroon geeft nog GEEN bodem aan. De huidi­ge sti­jging zie ik als een golf 4, hier­na komt nog een golf 5 en deze zal onder de low van gis­teren (van­daag bij AEX) moeten komen. Vergelijk het ver­loop vanaf de top van golf 2 tot nu toe, met het ver­loop vanaf de start van de grafiek (in augus­tus dus). Eerst had­den we een vergelijk­bare dal­ing als eind augustus;de rode golf 1. Daar­na een golf 2 die iets ver­schilt van de vorige rode 2 (maar dat mag dus) en daar­na een dal­ing (groene 1) en gelijk daarop een aardig forse sti­jging (groene 2). En daar­na DE dal­ing, bei­de keren is er duidelijk een ver­snelling van de beweg­ing te zien in de groene golf 3. En dit is, zoals jul­lie inmid­dels denk ik wel weten, HET ken­merk van een golf 3; deze is het vaak het heftigs/​langst/​extreemst etc. Die is dus gis­teren afgerond (van­mor­gen op AEX) en nu zit­ten we in de groene golf 4. Vergelijk deze met de vorige groene golf 4, van begin sep­tem­ber. Maar zie ook dat daar­na de groene golf 5 een nieuwe bodem zette; dit verwacht ik nu dus ook. Daar­na nog­maals her­s­tel, rode 4 en DAN weer een FORSE dal­ing; de rode golf 5. Deze zal de AEX bijvoor­beeld in de zone 250 – 280 kun­nen bren­gen. Als deze dal­ing er echt aan zit te komen zal ik enkele koers­doe­len hier­voor geven, nu is dit nog te vroeg vol­gens mij. Dan nog even dit: mijn grafiek geeft een beet­je een vertek­end beeld, omdat ik helaas geen log­a­r­it­mis­che schaalverdel­ing tot mijn beschikking heb. Zo is een beweg­ing van 100 pun­ten vanaf het huidi­ge niveau in pro­cen­ten GROT­ER dan een beweg­ing van 100 pun­ten in bijvoor­beeld eind augus­tus.… Je moet nu dus eigen­lijk kijken naar de pro­cen­ten; dit gebeurd dus met log­a­r­it­mis­che grafieken en die heb ik helaas niet, van­daar dus dat de telling er niet zo heel mooi (beet­je in elka­ar gekrompen/​gepropt) uitzi­et; voor­namelijk zal dit de mensen opvallen die al meer met Elliott bek­end zijn… Hieron­der zoom ik even in op de Nas­daq voor de kor­tere ter­mi­jn; nog steeds erg mooi.…
De huidi­ge golf 4 mag NIET boven de groene hor­i­zon­tale lijn komen. Dit is echter de uiter­ste grens, het lief­st sti­jgt het ook al niet veel verder dan van­daag. Een reden dat golf 4 van­daag gezet kan zijn (op wall Street) is dat deze van­daag qua tijd even lang duurt als de groene 2; deze zijn van dezelfde schaal. Het mag mor­gen nog wel wat verder sti­j­gen hoor, maar ik geef aan dat de omvang nu groot genoeg is dat de top er ook kan staan. Daar­na komt dus golf 5 (groen) om golf 3 (rood) af te maken. 
Hieron­der ga ik de telling van de Nas­daq weer pro­jecteren op de AEX
De telling op de AEX laat meerdere mogelijkhe­den toe; en de hier­boven afge­beelde is zek­er niet de mooiste vind ik per­soon­lijk. MAAR.… ik ga er van uit (is mijn ervar­ing) dat de Nas­daq de lei­dende index is; hier zijn de gol­ven op te zien zoals ze moeten” zijn. Wat mij opviel is het zijwaartse ver­loop van de Nas­daq gis­teren (29 sept.) en het­zelfde zijwaartse ver­loop bij de AEX. (Is het sowieso niet apart dat de AEX gis­teren eerst zijwaarts ging en lat­er op de dag pas echt inklapte en dat de Nas­daq bij­na pre­cies het­zelfde dag­pa­troon heeft, ondanks de andere han­del­sti­j­den.…?). De Nas­daq is van­daag weer in dit gebied gekomen (en miss­chien top gezet?) en ik heb voor de AEX een sti­jging naar het­zelfde gebied ingetek­end. Dit zou een mooie top­zone” zijn, maar het mag doorsti­j­gen. Zolang de groene hor­i­zon­tale lijn maar niet door­bro­ken wordt. Een goede indi­catie voor een geplaat­ste golf 4 (groen) is wan­neer de rode hor­i­zon­tale lijn door­bro­ken wordt (rond 324); de AEX lijkt dan op weg naar nieuwe bodem; de groene golf 5 (en daarmee rode golf 3). 
Euro/​USD
De laat­ste tijd hou ik de Euro/​USD in de gat­en; deze laat in mijn ogen een erg mooi Elliott-patroon zien. Deze wil ik met u delen. Hieron­der begin ik met een lan­gere ter­mi­jn grafiek. Hierin is de dal­ing vanaf de ATH rond 1.60 te zien. Deze dal­ing is OF een golf 1, OF een golf A geweest. Het maakt voor de aankomende dal­ing niet uit, dus ik label het als een golf 1. Hieron­der is het te zien. 
De rode golf 1 is dus begin sep­tem­ber afgerond. Hier­na kwam een her­s­tel (rode 2) en deze is ook afgerond. Merk op dat dit her­s­tel ging tot het gebied wat ook een richtli­jn is voor het einde van een cor­rec­tie: het pri­js­ge­bied van in dit geval de zwarte golf 4 (mid­den okto­ber). Dit is dus echt uit het boek­je! Daar­naast is van de rode golf 1 elke zwarte golf duidelijk te herken­nen. En zelfs in deze zwarte gol­ven is de onderverdel­ing van de kle­in­ste schaal nog te zien. Deze heb ik niet gela­beld, maar neem het maar van mij aan… En natu­urlijk, hij mag niet ontr­beken, HET ken­merk van een golf 3 van 3: het steil­ste gedeelte van de grafiek. Golf 3 is het heftigst/​grootst etc. etc. en begin augus­tus was er sprake van zo’n golf. Door dit soort bewi­jzen” ben ik dus gaan geloven (om het maar zo te noe­men) in de Elliott the­o­rie. Maar­goed; nu gaat het om wat er komen gaat. De huidi­ge sit­u­atie (golf zwarte bodem 1) heb ik omcirkeld en is te vergelijken met de vorige zwarte gol­ven 1 en 2. Te zien is dat de vorige golf 2 eigen­lijk niets voorstelt. De aankomende golf 2 zou zek­er grot­er mogen wor­den hoor! Maar omdat de vorige dus toch zo klein was, heb ik het ook maar zo ingetek­end voor de aanstaande golf 2 (of huidi­ge golf 2). The­o­retisch mag het zelfs doorsti­j­gen zolang het maar onder de 148 bodem bli­jft. Let ook op de zwarte tekst in de grafiek over de mogelijke koers­doe­len. De 129,5 is dus echt min­i­maal. Per­soon­lijk schat ik de echte bodem in rond 1,15120. Onder­staande grafiek laat de onderverdel­ing van de afgelopen zwarte golf 1 mooi zien en ook waarom ik denk dat de bodem hier­van van­daag geplaatst is; zoals ik van­daag ook aan­gaf op de traders box”. 
Gis­teren brak de Euro/​USD door de bodem van de zwarte golf B. Dit was het teken dat de rode golf 2 afgerond was. Nu is er een com­plete golf 1 (zwart) te zien. Deze bestaat uit 5 blauwe gol­ven. Merk weer op dat de blauwe golf 3 OOK uit 5 (groene) gol­ven bestaat (hopelijk vol­gt u het nog) en de groene golf 3 is weer het steil­ste gedeelte van de hele zwarte 1!! Nu heb ik een rode lijn ingetek­end als zijnde golf 2 (zwart), tot aan het pri­js­ge­bied van de blauwe golf 4 wat het koers­doel­ge­bied is. Dit is dus geen REGEL, maar een richtli­jn. Zoals eerder aangegeven zou het nog een stuk verder mogen sti­j­gen, maar omdat de vorige zwarte 2 (zie 1e euro grafiek) ook zo kort was, heb ik hem zo ingetek­end. De zwarte 2 zou deze week al voor een flink gedeelte afgerond kun­nen wor­den; miss­chien zelfs hele­maal geplaastst. Daar­na kan het echt gaan ver­snellen, omdat de dal­ing die dan vol­gt wellicht een golf 3 is (of een golf C, maar die komt erg overeen met een golf 3). Ik hou jul­lie op de hoogte. 

Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Login »

Koersen

Name Last Change %
AEX 576.27 -0.59 -0.1%
AEX Fut 573.75 -3.15 -0.54%
DAX 12654.95 -15.16 -0.12%
DAX Fut 12645.5 -5.5 -0.04%
DOW 27051.38 49.4 0.18%
DOW 30 Future 27004.5 64.5 0.24%
DJ Transp. 10512.85 80.04 0.77%
SP500 2999.74 10.05 0.34%
SP Fut 2999 7.5 0.25%
NSDQ 8156.16 31.98 0.39%
NSDQ100 7942.04 21.84 0.28%
NSDQ Fut 7952 3.5 0.05%
BEL20 3776.41 15.39 0.41%
CAC40 5673.07 -23.83 -0.42%
FTSE 100 7182.32 14.37 0.2%
SMI 9997.5 -34.99 -0.35%
SEMISOXX 1604.76 2.97 0.19%
RSL2000 1540.5 15.67 1.03%
Name Last Change %
Nikkei 22451.86 -21.06 -0.09%
H.SENG 26848.49 184.21 0.69%
Shanghai 2977.33 -1.38 -0.05%
KS11 2077.94 -4.89 -0.23%
STI 3126.14 -8.57 -0.27%
TWI 11186.88 24.05 0.22%
TSX Can. 15506.31 -34.29 -0.22%
Bovespa 105147.99 -274.81 -0.26%
Merival 31666.35 907.14 2.95%
IPC Mex. 43331.9 -206.59 -0.47%
KLSE 1574.5 -0.4 -0.03%
Indon. 6181.01 11.42 0.19%
SENSEX 36469.43 212.74 0.59%
Austr. 5963 27.7 0.47%
NZX 11141.86 -36.78 -0.33%
Tase 1648.74 -1.88 -0.11%
Name Last Change %
Olie 53.94 0.58 1.09%
Brent 59.86 0.44 0.74%
Gas 2.325 0.022 0.96%
Goud 1497.55 3.55 0.24%
GLD Eur/Oz 1346.112 3.191 0.237%
GLD Eur/Kg 43278.517 102.593 0.237%
Zilver 17.587 0.16 0.92%
Zlv Eur/Oz 15.809 0.144 0.91%
Zlv Eur/Kg 508.256 4.624 0.91%
Koper 2.6 0.011 0.41%
Alu 1729 2.25 0.13%
Nikkel 16225 -167.5 -1.02%
Lood 2186.5 18 0.83%
Zink 2431.5 11.25 0.46%
PLT 892.9 2.2 0.25%
PLD 1730.7 -4.3 -0.25%
Name Last Change %
EUR-USD 1.1124 0.0056 0.5%
EUR-YEN 120.82 0.47 0.39%
EUR-GBP 0.8644 0.002 0.23%
EUR-SFR 1.0984 -0.0026 -0.23%
USD/Yen 108.61 -0.12 -0.11%
GBP-USD 1.2866 0.0038 0.3%
USD Index 97.322 -0.401 -0.41%
TREAS10 1.748 0.003 0.19%
TREAS30 2.233 0.001 0.06%
Bitcoin 8105.7 119.5 1.5%
Bitcoin Cash 218.56 3.5477 1.65%
Ethereum (US$) 177.41 3.30794 1.9%
Ripple 0.32191 -0.00477 -1.46%
Litecoin 54.681 2.2292 4.25%
Name Last Change %
VIX 13.75 0.07 0.51%
Baltic 973.16 %
BSLBEAR 21.0863 1.9246 10.04%
BSLNEUT 56.23 -2.4526 -4.18%
BSLBULL 22.6837 0.528 2.38%
BSLSCORE 50.7987 -0.6983 -1.36%

Beursbox

 • ...
  20:33 Wanneer traden of beleggen......spannend wordt.....dan is den persoon...
 • ...
  20:32 Maar dat staat er niet...impasse...komt omdat iedereen al gekocht...
 • ...
  20:32 Gelukkig wordt het vanzelf weer 21.34 uur en wordt alles opgekocht....
 • ...
  20:28 Had toch al +2% verwacht met al dat positief nieuws van brexit en...
 • ...
  20:28 Het doen en laten van den vrienden en soortgenoten in dezen...
 • ...
  20:26 Zekers te weten
 • ...
  20:25 En what about oil?
 • ...
  20:20 Kutjeuk.....giraffencrème
 • ...
  20:19 ???......ge zijt nie goe zeeker......
 • ...
  20:13 We wachten het maar weer af zoals gewoonlijk

Twitter @usmarkets