...

AEX, DAX, Dow Jones, S&P500, Nasdaq, Euro/USD, Olie, Zilver

15 januari 2017, 15:13 | Mark Steert | leestijd: 4 minuten | moeilijkheid: 8 / 12 | (0)

Vanaf van­daag zijn de Elliott Wave updates aangepast. Om u een impressie te geven, plaats ik de update van van­daag com­pleet op de site. Wellicht ter overvloede, maar toch belan­grijk: de update zal op de site bli­jven staan. Het kan zijn dat bijvoor­beeld na mor­gen al duidelijk is dat bepaalde verwachtin­gen uit deze update niet meer klop­pen. Uit­er­aard zal ik dat in de lede­nup­date van mor­gen ver­melden, maar deze update zal vast bli­jven. Wie echt op de hoogte wil bli­jven van mijn visie, raad ik aan om lid te wor­den van de updates. 


Â

Het doel van de aan­pass­ing is om duidelijk­er te bren­gen wat ik nou con­creet van de mark­ten verwacht en tevens zijn de doe­len nu duidelijk­er vast­gelegd. Daar­naast is er nu ook een Elliott Wave leden­box, waar u toe­gang tot kri­jgt zodra u lid bent van de Elliott Wave updates. Hierin kunt u vra­gen stellen die ik alle­maal zal beant­wo­or­den en daar­naast kan ik hier eventueel extra updates plaat­sen indi­en de sit­u­atie daarom vraagt.

Lid wor­den van de ser­vice kan via deze link, en vergeet niet dat het lid­maatschap zon­der ver­plichtin­gen is en per maand kan wor­den opgezegd. U zit dus ner­gens aan vast.

codes d6bf0

Om mijn updates zo duidelijk mogelijk te mak­en, heb ik al enige tijd zit­ten bedenken wat er beter zou kun­nen. Ik ben uit­gekomen op boven­staand overzicht. Links staan de mark­ten die ik in de gat­en houd. Onder­aan staan de ver­schil­lende mark­t­con­di­ties met een bijbe­horende let­ter­code. Bij de mark­ten plaats ik dan de let­ter van de code, zodat in een oog­wenk gezien kan wor­den hoe ik over iedere markt denk. En indi­en er een han­delsmo­gelijkheid is, geef ik dat aan met een koers­doel en een stop loss grens.

ed 9e974

Â

aex 7666b

De AEX heeft nog geen echte richt­ing gekozen. Vol­gens mijn telling is de top hoogst­waarschi­jn­lijk al gezet of anders zeer dicht­bij. De koers zou niet boven de 494 mogen sti­j­gen om het patroon geldig te houden.

dax ef5c6

En dezelfde sit­u­atie als van de AEX geldt ook voor de DAX. De markt lijkt te kun­nen zakken, maar vooral­snog gebeurt dit nog niet. Daar bli­jft het wacht­en op voor meer betrouwbaarheid.

dow 1ad3e

Bij de Dow Jones is de verwacht­ing dat de koers de komende han­dels­da­gen verder zal zakken naar min­i­maal de 19.718, wat het start­punt was van het end­ing diag­o­nal patroon dat lijkt te zijn afgerond. De sti­jging werd vri­jdag grofweg afgeremd door de onderkant van dit patroon en het lijkt er nu op dat de koers daar­van is afgeketst en nu dan weer de dal­ing gaat hervatten.

sp 1eb58

Ook de S&P 500 heeft een end­ing diag­o­nal patroon afgerond en lijkt nu met de dal­ing naar het start­punt ervan bezig te zijn, wat is aangegeven met de blauwe koers­doel­li­jn. Een sti­jging boven de rode lijn maakt het patroon ongeldig.

nas a036a

De Nas­daq wist vri­jdag weer op te veren en een nieuwe top te zetten. De dal­ing van afgelopen week bleek niet meer dan onderdeel van de rode 4 cor­rec­tie te zijn. De sti­jging vanaf don­derdag is dan de rode golf 5 en dit zou dan de laat­ste sti­jging moeten zijn. Opval­lend is dat opnieuw de dal­ing is gestopt rond het punt waar dit ook verwacht mag wor­den, namelijk de bovenkant van het Elliott trendkanaal.

eur ee15a

Zoals in de vorige updates werd behan­deld heeft de Euro/​USD een lan­gere ter­mi­jn sig­naal afgegeven; de neer­waartse trend lijkt voor­lop­ig te zijn afgerond. Echter, op de kor­tere ter­mi­jn schaal bli­jft het helaas nog onduidelijk en is het wacht­en op een duidelijk patroon.

olie c02b9

Bij de oliepri­js geldt ook dat het nog alle kan­ten op kan. Een duidelijke sti­jging uit het neer­waartse trend­kanaal is een mogelijk eerste posi­tieve sig­naal, maar een sti­jging boven de hor­i­zon­tale lijn vanaf de golf b top is nodig voor een echt bull­ish signaal.

zilver c662d

De zil­ver­pri­js lijkt richt­ing het eind te gaan van de sti­jging die in decem­ber is ges­tart. Een laatst golf 5 lijkt nog te mis­sen en de vraag is of deze nu al is ges­tart, of dat de golf 4 nog een dip nodig heeft. Dit laat­ste zou mooier zijn om opwaartse posi­ties in te nemen, omdat het koers­doel nu al relatief dicht­bij ligt, zek­er ten opzichte van de stop loss.

Mark Steert
US Mar­kets

Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Login »

Koersen

Name Last Change %
AEX 543.9 -6.49 -1.18%
AEX Fut 540.25 -8.15 -1.49%
DAX 11364.17 -185.79 -1.61%
DAX Fut 11336.75 -234.75 -2.03%
DOW 25502.32 -460.19 -1.77%
DOW 30 Future 25537 -474 -1.82%
DJ Transp. 10052.3 -233.37 -2.27%
SP500 2800.71 -54.17 -1.9%
SP Fut 2807 -55.5 -1.94%
NSDQ 7642.67 -196.29 -2.5%
NSDQ100 7326.06 -167.21 -2.23%
NSDQ Fut 7359.5 -175 -2.32%
BEL20 3588.73 -65.92 -1.8%
CAC40 5269.92 -108.92 -2.02%
FTSE 100 7207.59 -147.72 -2.01%
SMI 9319.42 -134.63 -1.42%
SEMISOXX 1400.37 -41.46 -2.88%
RSL2000 1505.5 -56.33 -3.61%
Name Last Change %
Nikkei 21627.34 18.42 0.09%
H.SENG 29113.36 41.8 0.14%
Shanghai 3104.15 2.69 0.09%
KS11 2186.95 2.07 0.09%
STI 3212.1 -1.55 -0.05%
TWI 10639.07 29.52 0.28%
TSX Can. 15506.31 -34.29 -0.22%
Bovespa 93735.15 -2993.93 -3.1%
Merival 32827.98 -1358.1 -3.97%
IPC Mex. 42259.12 -992.07 -2.29%
KLSE 1666.66 3 0.18%
Indon. 6525.27 23.5 0.36%
SENSEX 36469.43 212.74 0.59%
Austr. 5963 27.7 0.47%
NZX 9550.99 89.68 0.95%
Tase 1551.1 -4.94 -0.32%
Name Last Change %
Olie 58.97 -1.01 -1.68%
Brent 66.97 -0.89 -1.31%
Gas 2.754 -0.067 -2.38%
Goud 1313.35 6.05 0.46%
GLD Eur/Oz 1161.024 5.348 0.461%
GLD Eur/Kg 37327.778 171.952 0.461%
Zilver 15.438 0.001 0.01%
Zlv Eur/Oz 13.647 0.001 0.006%
Zlv Eur/Kg 438.776 0.028 0.006%
Koper 2.848 -0.058 -2%
Alu 1902.25 -1.5 -0.08%
Nikkel 12975 -52.5 -0.4%
Lood 2037.5 -11.25 -0.55%
Zink 2820.25 -16.5 -0.58%
PLT 847.95 -13.15 -1.53%
PLD 1520.35 -37.55 -2.41%
Name Last Change %
EUR-USD 1.1312 0.0001 0.01%
EUR-YEN 124.33 0.04 0.03%
EUR-GBP 0.8557 -0.0001 -0.01%
EUR-SFR 1.1238 0.0004 0.04%
USD/Yen 109.91 -0.88 -0.79%
GBP-USD 1.3213 0.0006 0.05%
USD Index 96.097 0.11 0.11%
TREAS10 2.437 -0.102 -4.01%
TREAS30 2.875 -0.088 -2.98%
Bitcoin 4059.7 18.4 0.46%
Bitcoin Cash 165.64 8.5906 5.47%
Ethereum (US$) 137.47 1.03689 0.76%
Ripple 0.32191 -0.00477 -1.46%
Litecoin 60.83 1.35601 2.28%
Name Last Change %
VIX 16.48 2.85 20.91%
Baltic 973.16 %
BSLBEAR 21.0863 1.9246 10.04%
BSLNEUT 56.23 -2.4526 -4.18%
BSLBULL 22.6837 0.528 2.38%
BSLSCORE 50.7987 -0.6983 -1.36%

Beursbox

 • ...
  20:34 Baudet = bindend referendum , daarom Baudet belangrijk. Ongelofelijk...
 • ...
  20:26 Grafiek van Albert Klein, waarop breekpunt dow en de must om de...
 • ...
  20:08 Ik hoor steeds het smurfenlied
 • ...
  18:37 Neem me niet kwalijk , het staat er wel op een andere plek in de...
 • ...
  18:35 Er staat b.v. wel "https:://www.beurs.nl/nieuw... " maar vroeger zag...
 • ...
  17:40 ...
 • ...
  17:36 Vreemd bij mij wel
 • ...
  17:27 Http://news.goldseek.com/Zealllc/1553271195.php Adam Hamilton - Gold...
 • ...
  13:38 De linkjes laten niets meer zien, het zou handig zijn om te vermelden...
 • ...
  11:54 Tja😂😂

Twitter @usmarkets