...

Beurs Juist Voorspeld Of Toch Geluk?

17 mei 2018, 12:31 | Mark Steert | leestijd: 3 minuten | moeilijkheid: 8 / 12 | (2)

Op woens­dag 8 novem­ber kre­gen de leden van de Elliott Wave abon­nements­di­enst weer een update. Wat daarin stond, zou een zeer goed beeld geven van wat er komen zou.


De mate waarin de toen uit­ge­spro­ken verwacht­ing is opgevol­gd, geeft voor mij wederom aan dat het absolu­ut mogelijk is om het ver­loop van beurzen tot op zekere hoogte te voor­spellen. Laat na het lezen van het artikel weten of u daar ook zo over denkt of dat het vol­gens u toch in het rijt­je toe­val­lighe­den geplaatst moet wor­den. Hieron­der staat het deel van de analyse van 8 novem­ber waar het om gaat.

aex811 2db0f

Let even niet al teveel op de getallen, dat is niet direct waar het nu om gaat. Het gaat om het doel; het aangeven van de verwachte richt­ing. Met rood heb ik onder­streept waar de verwacht­ing werd uit­ge­spro­ken. Met een AEX op ongeveer 555, werd een behoor­lijke dal­ing aangekondigd die een bodem zou moeten zetten tussen 480 – 520 in de komende maan­den. Hieron­der staat de huidi­ge sit­u­atie afgebeeld.

aexnu 6f1c3

De feit­en: op 9 novem­ber, dus 1 dag na de update van hier­boven, startte de cor­rec­tie. Drie maan­den lat­er, op 9 feb­ru­ari, zette de AEX een bodem op ongeveer 516. Vanaf 8 novem­ber valt 9 feb­ru­ari bin­nen ‘’de komende maan­den’’. Tevens valt 516 bin­nen de zone 480 – 520.

En dat was niet alles. Wie namelijk naar de oude grafiek kijkt, van de update van 8 novem­ber, ziet dat na de dal­ing die tot begin 2018 werd ingetek­end (blauwe golf 4) een sti­jging werd aangegeven (blauwe golf 5). En dat de koers vanaf de 516 bodem in feb­ru­ari nu is opgelopen naar de 565 zone, klopt daarmee dus ook volkomen.

Wat gecon­cludeerd mag wor­den, is dat er twee grote lan­gere ter­mi­jn draaien tijdig wer­den aangekondigd en dat deze mooi zijn uit­gekomen. Dat dit begin novem­ber al zo geschetst kon wor­den, is in mijn ogen geen toe­val. Het is het resul­taat van jaren­lange ervar­ing en bestud­er­ing van de Elliott Wave meth­ode. Daar­bij komt dat hoe beter het patroon wordt opgevol­gd, hoe grot­er de kans is dat de rest ook uit gaat komen. Deze verwachtin­gen wor­den iedere zondag tot en met don­derdag ver­stu­urd naar de leden van de Elliott Wave abonnementendienst.

Boven­staand ver­haal laat zien wat er mogelijk is en zoals gezegd lijkt het ver­loop voor de rest van dit jaar ook al redelijk duidelijk te zijn. Naast de AEX zijn er momenteel ook kansen voor de Bit­coin om een mooie trade mee te doen en lat­er dit jaar verwacht ik kansen bij olie. Word nu dus lid en prof­i­teer van deze analy­ses. En ondanks dat ik in tegen­stelling tot Guy, Polleke en Daïm geen con­crete aan- en verkoopad­viezen geef, laat boven­staand ver­haal denk ik zien dat er zek­er een meer­waarde aan de analy­ses zit.

Daar­naast kon ik eind vorig jaar de mensen al waarschuwen dat er een dal­ing aanstaande leek te zijn, waar­door duidelijk was dat opwaartse posi­ties erg riskant wer­den. Op die manier kon wor­den voorkomen dat mensen rond de top nog volop bull­ish bleven. Het­zelfde geldt voor begin dit jaar tij­dens de dal­ing, waar ik juist kon waarschuwen om niet te pes­simistisch te worden.

Dat deed ik twee dagen voor de bodem in feb­ru­ari werd geplaatst nog op de site, voor iedereen te zien: http://​www​.usmar​kets​.nl/​b​e​u​r​s​d​a​g​b​o​e​k​-​m​a​r​k​-​s​t​e​e​r​t​.​h​t​m​l​?​d​a​y​=2018 – 02-07 .

Word lid van de Elliott Wave abon­nements­di­enst via deze link.

Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Login »

Koersen

Name Last Change %
AEX 554.34 -3.57 -0.64%
AEX Fut 553.35 -2.4 -0.43%
DAX 12162.97 -75.97 -0.62%
DAX Fut 12160.25 -86.75 -0.71%
DOW 25764 -98.68 -0.38%
DOW 30 Future 25740 -40 -0.16%
DJ Transp. 10491.85 -113.76 -1.07%
SP500 2859.53 -16.79 -0.58%
SP Fut 2857 -5 -0.16%
NSDQ 7816.29 -81.76 -1.04%
NSDQ100 7503.68 -76.46 -1.01%
NSDQ Fut 7479.5 -32 -0.43%
BEL20 3490 -21.46 -0.61%
CAC40 5393.3 -44.93 -0.83%
FTSE 100 7305.88 -42.74 -0.58%
SMI 9594.2 -64.88 -0.67%
SEMISOXX 1402.01 -28.1 -1.96%
RSL2000 1537.3 -19.94 -1.28%
Name Last Change %
Nikkei 21301.73 51.64 0.24%
H.SENG 27787.61 -158.85 -0.57%
Shanghai 2870.6 -11.69 -0.41%
KS11 2055.71 -0.09 -0.02%
STI 3205.46 -24.8 -0.77%
TWI 10398.41 14.3 0.14%
TSX Can. 15506.31 -34.29 -0.22%
Bovespa 89992.73 -31.74 -0.04%
Merival 33315.7 -576.47 -1.7%
IPC Mex. 43445.62 3.13 0.01%
KLSE 1605.36 6.17 0.39%
Indon. 5907.12 80.25 1.38%
SENSEX 36469.43 212.74 0.59%
Austr. 5963 27.7 0.47%
NZX 10234.15 53.35 0.52%
Tase 1568.07 -4.39 -0.28%
Name Last Change %
Olie 63.2 0.28 0.45%
Brent 72.63 0.42 0.58%
Gas 2.66 0.029 1.1%
Goud 1274.95 -0.75 -0.06%
GLD Eur/Oz 1142.454 -0.851 -0.059%
GLD Eur/Kg 36730.744 -27.373 -0.059%
Zilver 14.37 -0.018 -0.13%
Zlv Eur/Oz 12.879 -0.016 -0.125%
Zlv Eur/Kg 414.058 -0.519 -0.125%
Koper 2.722 -0.017 -0.6%
Alu 1826.5 -3.25 -0.18%
Nikkel 11907.5 -97.5 -0.81%
Lood 1820.5 -1 -0.05%
Zink 2568.25 -28.5 -1.1%
PLT 819.05 -1.25 -0.15%
PLD 1310.35 4.55 0.35%
Name Last Change %
EUR-USD 1.1157 0.0002 0.02%
EUR-YEN 122.76 0.26 0.21%
EUR-GBP 0.8749 -0.0019 -0.21%
EUR-SFR 1.1263 -0.0007 -0.06%
USD/Yen 110.04 -0.02 -0.02%
GBP-USD 1.2749 0.0033 0.26%
USD Index 97.797 -0.027 -0.03%
TREAS10 2.402 0.009 0.36%
TREAS30 2.828 0.004 0.16%
Bitcoin 7815.6 -133.2 -1.68%
Bitcoin Cash 402.08 2.83464 0.71%
Ethereum (US$) 248.37 -6.23789 -2.45%
Ripple 0.32191 -0.00477 -1.46%
Litecoin 90.94 -2.25533 -2.42%
Name Last Change %
VIX 16.38 0.42 2.63%
Baltic 973.16 %
BSLBEAR 21.0863 1.9246 10.04%
BSLNEUT 56.23 -2.4526 -4.18%
BSLBULL 22.6837 0.528 2.38%
BSLSCORE 50.7987 -0.6983 -1.36%

Beursbox

 • ...
  11:20 'three black crows' bearish signaal op de 1h kaart van ASML.
 • ...
  11:19 RDS stijgt nu weer
 • ...
  11:16 Trump breekt al die internationale supply chains. Ieder bedrijf dat...
 • ...
  11:16 Met gemiddeld 400 a 500 deelnemers win ik dus ongeveer 3 keer zo vaak...
 • ...
  11:16 Mooi rood is niet lelijk Haantje
 • ...
  11:15 .... en los. Ik meld mij vanavond het werkt roept! Succes allen.
 • ...
  11:15 Infineon wordt gesloopt momenteel..
 • ...
  11:15 Heb net de hond uitgelaten, heerlijk fietsweer.
 • ...
  11:14 Ongeveer 600 keer
 • ...
  11:14 Welke cijfers/nieuws was dat?

Twitter @usmarkets