...

''AEX Naar 600''

3 oktober 2018, 12:47 | Mark Steert | leestijd: 1 minuut | moeilijkheid: 5 / 12 | (5)

Vol­gens mijn analyse is de AEX op weg naar de 600 zone. In dit artikel laat ik zien hoe ik daar­bij kom. 


De AEX heeft in feb­ru­ari rond 516 een belan­grijke bodem geplaatst. Het koersver­loop sinds die bodem staat hieron­der afgebeeld. 

aex3oktober 98aea

Sinds de feb­ru­ari bodem heeft de AEX een sti­jging gevor­md, die in juli werd afgerond. Een nette rode 5-wave struc­tu­ur is erin te herkennen.

En voor wie min­der bek­end is met Elliott: een 5-wave struc­tu­ur geeft de richt­ing van de grotere trend aan; in dit geval is het dus een beves­tig­ing dat de opwaartse trend nog intact is. Wat na de top vol­gde, was een gezonde correctiedaling.

Deze dal­ing moet bestaan uit 3 fasen; a,b en c. In de grafiek is te zien hoe dit inder­daad terug te vin­den is in het koersver­loop en daarmee ga ik ervan uit dat de cor­rec­tie inder­daad is afgerond. Dit was de golf 2. Nu kan er een Elliott trend­kanaal wor­den getrokken met vanaf de feb­ru­ari bodem naar de golf 2 bodem van begin sep­tem­ber de onder­ste lijn.

Deze lijn moet dan wor­den gekopieerd vanaf de golf 1 top uit juli en zo ontstaat er een trend­kanaal. De huidi­ge sti­jging, die in sep­tem­ber startte, zou de golf 3 moeten zijn.

De bovenkant van het Elliott kanaal is het richt­punt op dit moment. Uit­er­aard zal de golf 3 sti­jging niet in 1 streep gaan, maar ook weer in fas­es, net zoals de golf 1 sti­jging uit 5 rode fas­es bestond. Dit geeft inter­es­sante han­delsmo­gelijkhe­den en daarom lijkt de huidi­ge peri­ode geschikt om (weer) lid te wor­den van mijn dienst. 

Aan­melden kan via deze link. 

Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Login »

Koersen

Name Last Change %
AEX 555.9 -2.01 -0.36%
AEX Fut 554.85 -0.9 -0.16%
DAX 12182.2 -56.74 -0.46%
DAX Fut 12180.5 -66.5 -0.54%
DOW 25764 -98.68 -0.38%
DOW 30 Future 25798 18 0.07%
DJ Transp. 10491.85 -113.76 -1.07%
SP500 2859.53 -16.79 -0.58%
SP Fut 2864 2 0.07%
NSDQ 7816.29 -81.76 -1.04%
NSDQ100 7503.68 -76.46 -1.01%
NSDQ Fut 7508 -3.5 -0.04%
BEL20 3494.7 -16.76 -0.48%
CAC40 5410.38 -27.85 -0.51%
FTSE 100 7335.1 -13.52 -0.18%
SMI 9625.2 -33.88 -0.35%
SEMISOXX 1402.01 -28.1 -1.96%
RSL2000 1537.3 -19.94 -1.28%
Name Last Change %
Nikkei 21301.73 51.64 0.24%
H.SENG 27798 -148.46 -0.53%
Shanghai 2870.6 -11.69 -0.41%
KS11 2055.71 -0.09 -0.02%
STI 3205.46 -24.8 -0.77%
TWI 10398.41 14.3 0.14%
TSX Can. 15506.31 -34.29 -0.22%
Bovespa 89992.73 -31.74 -0.04%
Merival 33315.7 -576.47 -1.7%
IPC Mex. 43445.62 3.13 0.01%
KLSE 1605.36 6.17 0.39%
Indon. 5907.31 80.44 1.38%
SENSEX 36469.43 212.74 0.59%
Austr. 5963 27.7 0.47%
NZX 10234.15 53.35 0.52%
Tase 1574.58 2.12 0.13%
Name Last Change %
Olie 63.3 0.38 0.6%
Brent 72.66 0.45 0.62%
Gas 2.657 0.026 0.99%
Goud 1274.55 -1.15 -0.09%
GLD Eur/Oz 1141.968 -1.03 -0.09%
GLD Eur/Kg 36715.11 -33.127 -0.09%
Zilver 14.367 -0.021 -0.15%
Zlv Eur/Oz 12.873 -0.019 -0.146%
Zlv Eur/Kg 413.861 -0.605 -0.146%
Koper 2.724 -0.015 -0.53%
Alu 1826.25 -3.5 -0.19%
Nikkel 11917.5 -87.5 -0.73%
Lood 1823.75 2.25 0.12%
Zink 2570 -26.75 -1.03%
PLT 820.35 0.05 0.01%
PLD 1312.45 6.65 0.51%
Name Last Change %
EUR-USD 1.116 0.0005 0.05%
EUR-YEN 122.82 0.32 0.26%
EUR-GBP 0.8752 -0.0016 -0.18%
EUR-SFR 1.127 -0.0001 -0.01%
USD/Yen 110.06 0.01 %
GBP-USD 1.2751 0.0034 0.27%
USD Index 97.79 -0.034 -0.03%
TREAS10 2.409 0.016 0.65%
TREAS30 2.833 0.009 0.32%
Bitcoin 7849.4 -97.3 -1.22%
Bitcoin Cash 403.24 3.95294 0.99%
Ethereum (US$) 248 -6.62012 -2.6%
Ripple 0.32191 -0.00477 -1.46%
Litecoin 91.011 -2.18069 -2.34%
Name Last Change %
VIX 16.02 0.06 0.38%
Baltic 973.16 %
BSLBEAR 21.0863 1.9246 10.04%
BSLNEUT 56.23 -2.4526 -4.18%
BSLBULL 22.6837 0.528 2.38%
BSLSCORE 50.7987 -0.6983 -1.36%

Beursbox

 • ...
  10:50 Https://www.clivemaund.com/article.php?id=67 Clive Maund - Silver...
 • ...
  10:49 Hallootjes AEX short nu
 • ...
  10:49 Kan China eigenlijk 'wraak' nemen voor de VS-pesterijen tegen Huawei?...
 • ...
  10:45 Geduld wordt beloond
 • ...
  10:44 Een broer van Theo of is dat te simpel?
 • ...
  10:42 Het fietsen door de duinen is afgelast wegens NW-wind. In plaats...
 • ...
  10:42 Fleurige gasten kunnen daar tegen
 • ...
  10:40 Solvay toch weer flinke klappen
 • ...
  10:40 Academisch kwartiertje heeft wel lang geduurd, vandaag
 • ...
  10:39 WE hebben weer een sprinter he? Cees Bos, onthoudt die...

Twitter @usmarkets