...

Wilt U de grote bewegingen nog meepakken op de beurs dit jaar?

21 oktober 2018, 17:18 | Trader Guy | leestijd: 4 minuten | moeilijkheid: 9 / 12 | (1)

Voor­spellen is iets wat moeil­ijk bli­jft op de beurzen, wel de markt met de nodi­ge log­i­ca en ervar­ing bek­ijken en vol­gen waar het kan, dat is iets waar ik me toch mee heb kun­nen onder­schei­den bekeken over de afgelopen jaren.

En ja, ik weet dat ik vaak wat te vroeg ben met het aankondi­gen wat er op komst is maar wat wel een feit is dat het­geen ik voorzie vaak wel uitkomt net zoals nu het geval is. Vele waarschuwin­gen heb ik voor­bij lat­en komen in mijn updates richt­ing de top­pen op Wall Street en Europa (AEX en DAX), de laat­ste top­pen wer­den slechts haal­baar door dat enkele zwaar wegende aan­de­len (zoals Apple, Ama­zon, Boe­ing) op het laatst nog een enorme sti­jging lieten zien. Dat was vooral de reden dat ik al snel door had dat het de laat­ste stu­ip­trekkin­gen waren het­geen ook klopt gezien wat er de afgelopen weken aan het gebeuren is op de beurzen.

Maar we zijn er nog niet, er liggen wat scenario’s klaar waar ik U als beleg­ger bij kan helpen of onder­s­te­unenn. Mogelijk kun­nen we daar nog veel mee doen wan­neer U lid bent van US Mar­ket Trad­ing. Ik zoek in ieder geval verder naar kansen die er nog gaan komen de komende week en de rest van het jaar (2018). Daarom kunt u vanaf nu mee­doen met onze sig­nalen tot het einde van dit jaar voor €39 … Mis de com­mu­ni­catie zek­er niet voor die €39 want u kunt er wat mee op alle vlakken (coach­ing). En hopelijk kan ik nog enkele mooie klap­pers bin­nen halen via de sig­nalen die wor­den ver­zon­den richt­ing de leden, de markt bli­jft moeil­ijk, daarom is coach­ing belan­grijk. U kunt zich nu inschri­jven via de link https://​www​.usmar​kets​.nl/​t​r​a​d​e​r​s​h​o​p​.html

Resul­tat­en:
Wat ik weet uit ervar­ing is dat leden resul­taat willen zien bij het vol­gen van een abon­nement, de markt is sinds Trump aan de macht is in de VS vele malen moeil­ijk­er dan voor zijn aanstelling, dat weet iedereen die de beurs vol­gt. Daarom moest ik me aan­passen, trends zoeken, patro­nen zien te ont­dekken en een nieuwe manier van han­de­len onder con­t­role zien te kri­j­gen. Na ruim een jaar zoeken en ondervin­den lijkt het erop dat de sit­u­atie onder con­t­role komt zodat er weer winst wordt gemaakt. Dit jaar zijn we goed bezig en deze maand (okto­ber) werd in ieder geval goed opges­tart met een mooie plus na het sluiten van de short posi­ties afgelopen vri­jdag. Sys­teem Trad­ing waar we met €1500 werken staat deze maand al op een winst van €1120 na het sluiten van de short posi­ties. Index Trad­ing waar we met €2000 werken staat op €1360 winst na het sluiten van de short posi­ties. Nu zit­ten we nog in de markt met wat posi­ties die al in de plus staan maar er komt meer aan de komende weken, de beurzen kun­nen nog van zich lat­en horen richt­ing mid­den novem­ber want er zijn ook nog de tussen verkiezin­gen in de VS en in Europa zijn we nog niet klaar met Ital­ië waar het rommelt.

Nieuwe posi­ties:
Zodra u lid bent zullen we U zo goed als mogelijk begelei­den en coachen bij uw han­del op de beurs, dan kunt U de sig­nalen die we ver­s­turen ont­van­gen en kunt u met uw inlog-gegevens inloggen op onze trader­shop (web­site www​.usmar​kets​.nl ) waar u dan de posi­ties LIVE ziet meelopen. Verder kri­jgt u toe­gang tot de besloten leden BOX­EN op ons FORUM.

Kijk zek­er ook naar de aan­bied­ing van COM­BI-Trad­ing waar u Polleke Trad­ing en Guy Trad­ing dan samen ont­vangt, nor­maal kost dat €99 per maand, nu tot 1 jan­u­ari een aan­bied­ing voor €79

Schri­jf U in via de link https://​www​.usmar​kets​.nl/​t​r​a​d​e​r​s​h​o​p​.html en u staat meteen op de lijst.

Hieron­der een overzicht van de resul­tat­en met de afgeronde posi­ties tot nu toe, de posties van afgelopen vri­jdag zijn daar­bij al verwerkt.

Resul­taat deze maand (okto­ber 2018):

Resul­taat sinds start 2013
Resul­taat sinds start 2013:

Met vrien­delijke groet, 

US Mar­kets Trading

Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Login »

Koersen

Name Last Change %
AEX 543.9 -6.49 -1.18%
AEX Fut 540.25 -8.15 -1.49%
DAX 11364.17 -185.79 -1.61%
DAX Fut 11336.75 -234.75 -2.03%
DOW 25502.32 -460.19 -1.77%
DOW 30 Future 25537 -474 -1.82%
DJ Transp. 10052.3 -233.37 -2.27%
SP500 2800.71 -54.17 -1.9%
SP Fut 2807 -55.5 -1.94%
NSDQ 7642.67 -196.29 -2.5%
NSDQ100 7326.06 -167.21 -2.23%
NSDQ Fut 7359.5 -175 -2.32%
BEL20 3588.73 -65.92 -1.8%
CAC40 5269.92 -108.92 -2.02%
FTSE 100 7207.59 -147.72 -2.01%
SMI 9319.42 -134.63 -1.42%
SEMISOXX 1400.37 -41.46 -2.88%
RSL2000 1505.5 -56.33 -3.61%
Name Last Change %
Nikkei 21627.34 18.42 0.09%
H.SENG 29113.36 41.8 0.14%
Shanghai 3104.15 2.69 0.09%
KS11 2186.95 2.07 0.09%
STI 3212.1 -1.55 -0.05%
TWI 10639.07 29.52 0.28%
TSX Can. 15506.31 -34.29 -0.22%
Bovespa 93735.15 -2993.93 -3.1%
Merival 32827.98 -1358.1 -3.97%
IPC Mex. 42259.12 -992.07 -2.29%
KLSE 1666.66 3 0.18%
Indon. 6525.27 23.5 0.36%
SENSEX 36469.43 212.74 0.59%
Austr. 5963 27.7 0.47%
NZX 9550.99 89.68 0.95%
Tase 1551.1 -4.94 -0.32%
Name Last Change %
Olie 58.97 -1.01 -1.68%
Brent 66.97 -0.89 -1.31%
Gas 2.754 -0.067 -2.38%
Goud 1313.35 6.05 0.46%
GLD Eur/Oz 1161.024 5.348 0.461%
GLD Eur/Kg 37327.778 171.952 0.461%
Zilver 15.438 0.001 0.01%
Zlv Eur/Oz 13.647 0.001 0.006%
Zlv Eur/Kg 438.776 0.028 0.006%
Koper 2.848 -0.058 -2%
Alu 1902.25 -1.5 -0.08%
Nikkel 12975 -52.5 -0.4%
Lood 2037.5 -11.25 -0.55%
Zink 2820.25 -16.5 -0.58%
PLT 847.95 -13.15 -1.53%
PLD 1520.35 -37.55 -2.41%
Name Last Change %
EUR-USD 1.1312 0.0001 0.01%
EUR-YEN 124.33 0.04 0.03%
EUR-GBP 0.8557 -0.0001 -0.01%
EUR-SFR 1.1238 0.0004 0.04%
USD/Yen 109.91 -0.88 -0.79%
GBP-USD 1.3213 0.0006 0.05%
USD Index 96.097 0.11 0.11%
TREAS10 2.437 -0.102 -4.01%
TREAS30 2.875 -0.088 -2.98%
Bitcoin 4057.7 18.1 0.45%
Bitcoin Cash 165.46 8.43238 5.37%
Ethereum (US$) 137.4 0.96866 0.71%
Ripple 0.32191 -0.00477 -1.46%
Litecoin 60.808 1.33226 2.24%
Name Last Change %
VIX 16.48 2.85 20.91%
Baltic 973.16 %
BSLBEAR 21.0863 1.9246 10.04%
BSLNEUT 56.23 -2.4526 -4.18%
BSLBULL 22.6837 0.528 2.38%
BSLSCORE 50.7987 -0.6983 -1.36%

Beursbox

 • ...
  20:34 Baudet = bindend referendum , daarom Baudet belangrijk. Ongelofelijk...
 • ...
  20:26 Grafiek van Albert Klein, waarop breekpunt dow en de must om de...
 • ...
  20:08 Ik hoor steeds het smurfenlied
 • ...
  18:37 Neem me niet kwalijk , het staat er wel op een andere plek in de...
 • ...
  18:35 Er staat b.v. wel "https:://www.beurs.nl/nieuw... " maar vroeger zag...
 • ...
  17:40 ...
 • ...
  17:36 Vreemd bij mij wel
 • ...
  17:27 Http://news.goldseek.com/Zealllc/1553271195.php Adam Hamilton - Gold...
 • ...
  13:38 De linkjes laten niets meer zien, het zou handig zijn om te vermelden...
 • ...
  11:54 Tja😂😂

Twitter @usmarkets