...

Net nieuwe toppen Nasdaq en SP 500, AEX blijft achter

26 augustus 2018, 15:30 | Trader Guy | leestijd: 7 minuten | moeilijkheid: 6 / 12 | (2)

Nieuwe top­pen vri­jdag net iets boven de vorige bbij zow­el de S&P 500 en de Nas­daq, de Dow Jones bli­jft nog wat achter ter­wi­jl de AEX en de DAX deze keer passen om mee te lopen via een uit­braak boven de weer­stand. De euro lag er daar­voor wat te sterk bij met een slot boven de 1,16 dol­lar vri­jdag. Toch wordt het op Wall Street met de dag gevaar­lijk­er om deze hoge standen te ver­ant­wo­or­den, ik weet wel dat als het zo is we dat moeten respecteren maar de markt wordt wel steeds gevaar­lijk­er naar mate die hoger ger­aakt. Een analyse van de markt over hoe we er nu voorstaan en waar de gevaren op de loer liggen ook al lijkt het erop dat er geen vuilt­je in de lucht hangt. …

Wall Street:
De indices op Wall Street lieten vri­jdag een sterke sessie zien maar het zijn er 2 die opvallen door een nieuwe top neer te zetten (een hoog­ste stand ooit), dat zijn de S&P 500 en de Nas­daq. Dat wil niet zeggen dat er meteen een uit­braak is maar we staan wel even een frac­tie boven de vorige top. Om van een echte uit­braak te spreken moeten we 2 – 3 sessies ongeveer 1% boven de vorige top zien te bli­jven, tot nu toe spreken we nog van een dubbele top ook al staat er een nieuw record op de bor­den. Bij de uit­braak was er amper vol­ume en er zat ook amper kracht achter de uit­braak om van iets degelijks te spreken. Dubbele top dus bij de S&P 500 en de Nas­daq ook al spreken velen al van een defin­i­tieve uit­braak, daar geloof ik nog niet in vooral door de mar­ginale plus en de lage vol­umes. Verder zien we dat niet alle indices mee­doen, de Dow Jones loopt nog enkele pro­cen­ten achter ter­wi­jl de Dow Trans­port weer terug­plooit. Ik wil wel eens zien wat de indices de komende dagen gaan doen, in no-time kun­nen we fors lager staan en dat zek­er als er maandag en dins­dag geen beves­tig­ing op de uit­braak komt.

De Dow bereikt de 25.800, de S&P de 2873 en de Nas­daq de 7945 pun­ten, de Dow staat nog ruim 850 pun­ten onder de top, de S&P nu 1 punt erboven en de Nas­daq 13 pun­ten erboven. Ver­liezen de sterke indices de komende dagen dan lat­en ze een duidelijke dubbele top achter met mogelijk een redelijke terug­val daarop vol­gend. De Dow Jones kan dan weer de 25.600 opzoeken ter­wi­jl de Dow Trans­port die de dal­ing vanaf de top al lijkt in te zetten snel terug naar de 11.00011.050 terug kan. Kor­tom, Wall Street lijkt sterk na vri­jdag maar wat zullen de indices maandag lat­en zien? Echt posi­tief kan ik niet wor­den nu, er zijn daar meerdere rede­nen voor.

 • De Shiller P/E ratio staat ruim boven de 33 (zeer hoog)
 • De vol­umes vallen tegen bij de stijging
 • De prob­le­men ron­dom de han­dels relaties met Chi­na zijn nog lang niet van de baan, in tegen­deel zelfs.
 • Het ver­loop van de 2 jaars en de 10 jaars rente in de VS komen bij­na op een gelijk niveau, dat voor­spelt ook niet veel goeds.
 • Verder kan de VS de schulden­last bij­na niet meer dra­gen, Trump laat de teko­rten exploderen, nooit eerder waren die zo groot.

Genoeg rede­nen om aan te nemen dat de markt teveel hooi op de vork neemt momenteel, op een bepaald moment zal zich dat wreken en kan de daaropvol­gende cor­rec­tie behoor­lijk fors wor­den. Voor Europa ben ik nog niet zo negatief maar helaas zullen we hier ook lij­den onder het­geen er via Wall Street op ons af zal komen zodra men de verkoop­knop zal indrukken. Wall Street ziet er goed uit maar het voelt heel slecht aan door de diverse trig­gers die er boven de markt hangen. Dat er nu nieuwe top­pen staan moeten we aanzien, of er nog meer inz­it bli­jft dus de vraag.

US Mar­kets Trad­ing:
Vanaf nu kunt u onze abon­nementen proberen tot 1 novem­ber voor €39, de afgelopen week hebben we bij enkele posi­ties winst kun­nen nemen zodat we deze maand weer redelijk vlak staan wat betre­ft de ges­loten posi­ties. Er lopen wel nog wat posi­ties waarmee we de komende dagen kun­nen scoren, u kunt deze nog aankopen zodra u lid wordt. De markt bli­jft volatiel genoeg de komende peri­ode. U kunt mee­doen door lid te worden …

Mee­doen kan via de nieuwe aan­bied­ing tot 1 novem­ber voor 39Inschri­jven via de link https://​www​.usmar​kets​.nl/​t​r​a​d​e​r​s​h​o​p​.html

AEX:
Bij de AEX merken we dat er een zware weer­stand wacht ron­dom de 558 – 561 pun­ten en rond de 564 pun­ten, zodra de index terug moet vanaf deze weer­stand verwacht ik wat ste­un rond de 554 – 555 pun­ten al is die niet zo belan­grijk. Wan­neer de index opnieuw onder de 554 – 555 zakt dan moeten we in ieder geval weer reken­ing gaan houden met een hertest van de bodem­zone rond de 549 – 550 punten.

Onder de 550 pun­ten (200-MA) ziet het er slecht uit voor het verdere ver­loop richt­ing sep­tem­ber en okto­ber. Weer­stand bli­jft eerst de zone 558 – 561 waar bovenin het 50-MA wacht, lat­er de 564 pun­ten waar we het 20-MA zien uitkomen en de 568 pun­ten. Onder de 550 snel mogelijkhe­den richt­ing de 548, de 545 en de 540 pun­ten. Ook bij de AEX zal veel afhangen van wat Wall Street zal doen na het bereiken van de top­zone (S&P en Nas­daq), het kan dus ofwel een uit­braak wor­den of een kei­harde terug­val richt­ing de ste­un­zone van vorige week.

DAX:
Over de DAX kun­nen we nog steeds het­zelfde melden, de rally’s van de afgelopen dagen zetten telkens niet door want ron­dom de 12.40012.450 pun­ten kri­jgt de index te mak­en met een zware weer­stand. Zodra de DAX daar­boven uit weet te breken dan moeten we nog zien wat er rond de 12.500 pun­ten waar ook een zware weer­stand wacht gaat gebeuren, die weer­stand is er in de stand zelf waar de index in het verleden vak­er ste­un en weer­stand tegenkwam maar daar zien we nu ook het 50-daags gemid­delde uitkomen (12.510).

Verder is het zo dat de DAX onder de 3 belan­grijke MA’s uitkomt want het 20-MA komt nu rond de 12.483 pun­ten uit en het 200-MA rond de 12.700 pun­ten. We weten dan als een index onder die 3 MA’s staat we in een neer­waartse trend zit­ten. Aan de andere kant let­ten we nu vooral op de 12.300 pun­ten, zakt de index daaron­der dan verwacht ik dat de dal­ing terugkomt met als doel de bodem van vorige week rond de 12.150 punten.

Let erop dat het er gevoels­matig vooral door wat we op Wall Street zien aantrekke­lijk uitzi­et maar de DAX bli­jft al over een lan­gere peri­ode zwak. Weer­stand nu dus de 12.435 en de 12.500 pun­ten, ste­un eerst de 12.300 met lat­er aan de onderkant de 12.150 een zeer belan­grijke ste­un, dat zijn de niveau’s (12.500 en 12.150) de we de komende dagen in de gat­en moeten houden.


Grafiek Dow Jones:

Grafiek Nas­daq:

Grafiek S&P 500:

Grafiek AEX:

Grafiek DAX:

Met vrien­delijke groet,
Guy Boscart

Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Login »

Koersen

Name Last Change %
AEX 567.59 -0.82 -0.14%
AEX Fut 563.35 1.4 0.25%
DAX 12282.6 -30.56 -0.25%
DAX Fut 12328.5 5 0.04%
DOW 26496.01 -101.04 -0.38%
DOW 30 Future 26481.5 -59.5 -0.22%
DJ Transp. 10932.11 -166.88 -1.5%
SP500 2931.12 3.87 0.13%
SP Fut 2932.5 1.75 0.06%
NSDQ 8128.79 26.78 0.33%
NSDQ100 7826.58 42.17 0.54%
NSDQ Fut 7844.5 -3.25 -0.04%
BEL20 3713.72 -38.47 -1.03%
CAC40 5557.67 -18.39 -0.33%
FTSE 100 7434.13 -37.62 -0.5%
SMI 9694.06 38.39 0.4%
SEMISOXX 1562.92 -26.1 -1.64%
RSL2000 1579.41 -11.83 -0.74%
Name Last Change %
Nikkei 22307.58 107.58 0.48%
H.SENG 29549.8 -256.03 -0.86%
Shanghai 3123.83 -77.79 -2.43%
KS11 2190.5 -10.53 -0.48%
STI 3350.28 -12.15 -0.36%
TWI 11039.86 12.22 0.11%
TSX Can. 15506.31 -34.29 -0.22%
Bovespa 95893.69 848.26 0.89%
Merival 28985.22 -761.38 -2.56%
IPC Mex. 44931.75 -113.58 -0.25%
KLSE 1635.68 -2.33 -0.14%
Indon. 6372.79 -75.1 -1.16%
SENSEX 36469.43 212.74 0.59%
Austr. 5963 27.7 0.47%
NZX 10071.74 66.9 0.67%
Tase 1614.67 18.63 1.17%
Name Last Change %
Olie 65.81 -0.08 -0.12%
Brent 74.98 0.41 0.55%
Gas 2.554 0.054 2.16%
Goud 1279.05 -0.35 -0.03%
GLD Eur/Oz 1148.882 -0.314 -0.027%
GLD Eur/Kg 36937.404 -10.108 -0.027%
Zilver 14.877 -0.039 -0.26%
Zlv Eur/Oz 13.363 -0.035 -0.262%
Zlv Eur/Kg 429.63 -1.126 -0.262%
Koper 2.861 -0.049 -1.68%
Alu 1856.5 -15.75 -0.84%
Nikkel 12332.5 -97.5 -0.78%
Lood 1932.75 8.75 0.45%
Zink 2750.25 2.5 0.09%
PLT 889.45 0.85 0.1%
PLD 1404.4 -0.7 -0.05%
Name Last Change %
EUR-USD 1.1132 -0.0018 -0.16%
EUR-YEN 124.19 -0.86 -0.69%
EUR-GBP 0.863 -0.0009 -0.1%
EUR-SFR 1.1361 -0.0015 -0.13%
USD/Yen 111.56 -0.6 -0.53%
GBP-USD 1.2894 -0.0004 -0.03%
USD Index 97.882 0.027 0.03%
TREAS10 2.536 0.014 0.56%
TREAS30 2.954 0.013 0.44%
Bitcoin 5527 65 1.19%
Bitcoin Cash 279.34 10.32998 3.84%
Ethereum (US$) 164.29 2.50763 1.55%
Ripple 0.32191 -0.00477 -1.46%
Litecoin 73.404 2.21401 3.11%
Name Last Change %
VIX 12.96 -0.18 -1.37%
Baltic 973.16 %
BSLBEAR 21.0863 1.9246 10.04%
BSLNEUT 56.23 -2.4526 -4.18%
BSLBULL 22.6837 0.528 2.38%
BSLSCORE 50.7987 -0.6983 -1.36%

Beursbox

 • ...
  19:39 Goedenavond S&P ingestapt
 • ...
  19:31 Yep zo moet je er mee omgaan idd
 • ...
  19:30 Dat heb ik van u geleerd Bloemist!
 • ...
  19:29 U opgieten met duvel...man man man
 • ...
  19:09 Mooi
 • ...
  19:05 Op 1 geschreven put al 240 euri
 • ...
  19:03 Boeing gaat als een speer
 • ...
  19:00 Wie geeft er nu tulpen water man,man,man
 • ...
  18:54 'k ga mijnen cactussen water geven
 • ...
  18:51 Tulpenmanie hmm 'k ga eenen duvel ambeteren

Twitter @usmarkets