...

Markt wordt weer bullish, kansen om te handelen

14 maart 2019, 09:33 | Trader Guy | leestijd: 3 minuten | moeilijkheid: 9 / 12 | (1)

Op dit moment kun­nen beleg­gers zich richt­en op een mogelijke deal tussen de VS en Chi­na, we komen steeds dichter­bij dat moment in ieder geval, verder zal men zich realis­eren dat een nieuwe rentev­er­hoging plots verder weg ligt na de cijfers over de arbei­ds­markt van afgelopen vrijdag.


En de beurzen hebben een DIP lat­en zien waar­door men die weer op kan kopen om zo richt­ing de top­pen van dit jaar toe te kruipen want zo ver zit­ten we daar in feite niet meer vanaf . We kun­nen daar zek­er wat mee gaan doen de komende peri­ode wat betre­ft trad­ing en u kunt mee­doen door lid te wor­den via de aan­bied­ing waar­door u tot 1 MEI mee kunt doen met onze posi­ties of via de coach­ing die ik de leden bezorg via updates en com­mu­ni­catie via de afges­loten box op de site.

Overzicht:
Sys­teem Trad­ing staat dit jaar op €1094 winst (+73%), Index Trad­ing op €1752 (+88%), Guy Trad­ing op €1944 (+49%), TA Aan­de­len en Indices op €2212 (+55%) en Polleke Trad­ing op €2059 (+51%). Dat hebben we tot nu toe alle­maal kun­nen behalen met redelijk kleine posi­ties, we kun­nen in deze markt nog niet volle bak gaan wat betre­ft de aan­tallen, dus niet tot de max­i­maal €1000 per posi­tie die we aankopen, dat komt vooral door het Mon­ey Man­age­ment dat ik toepas. Alle resul­tat­en klop­pen, dat kunt u gerust navra­gen op onze site op het FORUM ofwel de Beursbox.

Strate­gie:
Naar mijn verwachtin­gen kun­nen we gewoon door­gaan op deze manier en lat­er indi­en de marken het toe­lat­en kun­nen we zelfs een ver­snelling hoger schake­len. Daar­door kan deze maand en vooral de maand april nog wat beter kun­nen uit­pakken wat betre­ft de resul­tat­en. In ieder geval zal ik zo goed mogelijk te werk gaan voor de leden wat betre­ft coach­ing en dus het verzen­den van de sig­nalen.. De afgelopen weken hebben we nog moeten han­de­len met redelijk kleine posi­ties, we kun­nen in deze markt nog niet volle bak gaan wat betre­ft de aan­tallen, dus niet tot €1000 per posi­tie die we aankopen door het Mon­ey Man­age­ment dat ik toepas, voorzichtig han­de­len met suc­ces. Alle resul­tat­en klop­pen, dat kunt u gerust navra­gen op onze site op het FORUM ofwel de Beurs­box. Een reden om lid te wor­den tot 1 MEI voor €39

US Mar­kets abon­nementen en Trad­ing:
U kunt zich dus inschri­jven voor een abon­nement waar we sig­nalen ver­s­turen naar de leden op de ver­schil­lende indices, wilt u mee met de posi­ties? Wordt dan meteen lid zodat u de komende weken niets hoeft te mis­sen. Na uw inschri­jv­ing komt u dan meteen op de leden­li­jst en kri­jgt u de updates, kri­jgt u toe­gang tot de leden­pag­i­na en beurs­box (afges­loten en alleen voor leden) en de sig­nalen per mail en SMS tot 1 MEI.

Mee­doen tot 1 mei voor €39?

Ga naar https://​www​.usmar​kets​.nl/​t​r​a​d​e​rshop of kies meteen voor …

Voor €49 kunt u gebruik mak­en van het abon­nement Polleke Trad­ing
Voor €49 kunt u gebruik mak­en van het Com­bi-Abon­nement (Polleke & Guy Trad­ing samen)


Resul­taat 2019

Resul­taat deze maand (maart 2019)


Met vrien­delijke groet,
Guy Boscart

US Mar­kets Trading

Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Login »

Koersen

Name Last Change %
AEX 543.9 -6.49 -1.18%
AEX Fut 540.25 -8.15 -1.49%
DAX 11364.17 -185.79 -1.61%
DAX Fut 11336.75 -234.75 -2.03%
DOW 25502.32 -460.19 -1.77%
DOW 30 Future 25537 -474 -1.82%
DJ Transp. 10052.3 -233.37 -2.27%
SP500 2800.71 -54.17 -1.9%
SP Fut 2807 -55.5 -1.94%
NSDQ 7642.67 -196.29 -2.5%
NSDQ100 7326.06 -167.21 -2.23%
NSDQ Fut 7359.5 -175 -2.32%
BEL20 3588.73 -65.92 -1.8%
CAC40 5269.92 -108.92 -2.02%
FTSE 100 7207.59 -147.72 -2.01%
SMI 9319.42 -134.63 -1.42%
SEMISOXX 1400.37 -41.46 -2.88%
RSL2000 1505.5 -56.33 -3.61%
Name Last Change %
Nikkei 21627.34 18.42 0.09%
H.SENG 29113.36 41.8 0.14%
Shanghai 3104.15 2.69 0.09%
KS11 2186.95 2.07 0.09%
STI 3212.1 -1.55 -0.05%
TWI 10639.07 29.52 0.28%
TSX Can. 15506.31 -34.29 -0.22%
Bovespa 93735.15 -2993.93 -3.1%
Merival 32827.98 -1358.1 -3.97%
IPC Mex. 42259.12 -992.07 -2.29%
KLSE 1666.66 3 0.18%
Indon. 6525.27 23.5 0.36%
SENSEX 36469.43 212.74 0.59%
Austr. 5963 27.7 0.47%
NZX 9550.99 89.68 0.95%
Tase 1551.1 -4.94 -0.32%
Name Last Change %
Olie 58.97 -1.01 -1.68%
Brent 66.97 -0.89 -1.31%
Gas 2.754 -0.067 -2.38%
Goud 1313.35 6.05 0.46%
GLD Eur/Oz 1161.024 5.348 0.461%
GLD Eur/Kg 37327.778 171.952 0.461%
Zilver 15.438 0.001 0.01%
Zlv Eur/Oz 13.647 0.001 0.006%
Zlv Eur/Kg 438.776 0.028 0.006%
Koper 2.848 -0.058 -2%
Alu 1902.25 -1.5 -0.08%
Nikkel 12975 -52.5 -0.4%
Lood 2037.5 -11.25 -0.55%
Zink 2820.25 -16.5 -0.58%
PLT 847.95 -13.15 -1.53%
PLD 1520.35 -37.55 -2.41%
Name Last Change %
EUR-USD 1.1312 0.0001 0.01%
EUR-YEN 124.33 0.04 0.03%
EUR-GBP 0.8557 -0.0001 -0.01%
EUR-SFR 1.1238 0.0004 0.04%
USD/Yen 109.91 -0.88 -0.79%
GBP-USD 1.3213 0.0006 0.05%
USD Index 96.097 0.11 0.11%
TREAS10 2.437 -0.102 -4.01%
TREAS30 2.875 -0.088 -2.98%
Bitcoin 4056.3 13.6 0.34%
Bitcoin Cash 163.08 10.35477 6.78%
Ethereum (US$) 136.84 1.75609 1.3%
Ripple 0.32191 -0.00477 -1.46%
Litecoin 59.431 0.93016 1.59%
Name Last Change %
VIX 16.48 2.85 20.91%
Baltic 973.16 %
BSLBEAR 21.0863 1.9246 10.04%
BSLNEUT 56.23 -2.4526 -4.18%
BSLBULL 22.6837 0.528 2.38%
BSLSCORE 50.7987 -0.6983 -1.36%

Beursbox

 • ...
  22:37 Lucky basterd, Poen pakken op vakantie - is je gegund hoor ( je bent...
 • ...
  21:58 De bear is los😊
 • ...
  21:56 Prachtige week skieen in sauze d' oulx ....en veel rode pistes...
 • ...
  21:30 Lijkt er wel op dat de vlammende allesverwoestende preek van...
 • ...
  21:01 Fijn weekend tot maandag carpe diem
 • ...
  20:59 Russell en Nasd leading net zoals de vorige keer
 • ...
  20:59 Ze geloven het sprookje Xi DT niet meer
 • ...
  20:54 DL sluit maandag vervolg dan
 • ...
  20:46 Eens kijken of de Dow het durft , nog in het Groen te sluiten. Ziet...
 • ...
  20:28 We hebben eenen vorm van consolidatie nodig vanaf nu iederen week...

Twitter @usmarkets