Koers ConocoPhillips -3.04%

66.07

-2.07 (-3.04% )
Sluit: 68.14 / Min: 65.39 / Max: 67.75(0)

ConocoPhillips artikelen

 • ...
  Top-10 ondernemingen: hoe maken ze het?

  Hoewel het aan­deel van alle 10 deze topbedri­jven het afgelopen jaar klap­pen heeft moeten incasseren, zijn er toch opmerke­lijke ver­schillen. Ook de…

  11 oktober 2008, 20:37 | US Markets Redactie |  Columns    |  3691x gelezen  |  (0)
 • ...
  BRIC-landen: Rusland in de focus

  Wie Rus­land’ zegt, denkt bij­na onver­mi­jdelijk aan wod­ka en het Krem­lin maar ook aan de enorme economis­che vlucht die dit reusachtige land heeft…

  17 juli 2008, 19:58 | US Markets Redactie |  Columns    |  3230x gelezen  |  (0)
 • ...
  Bodem olievat in zicht

  Voort­gaande op de huidi­ge cijfers is er over max­i­mum 2 gen­er­aties geen sprake meer van aar­dolie. Ter­wi­jl som­mige oliepro­du­cen­ten koort­sachtig blijven…

  17 april 2008, 20:55 | US Markets Redactie |  Columns    |  6352x gelezen  |  (0)
 • ...
  De wereldtop-10 ondernemingen

  Of het nu gaat over auto’s, jacht­en, villa’s, for­tu­inen of onderne­min­gen: het mak­en van vergelijkin­gen bli­jft boeiend. Daarom maak­ten we voor u…

  10 april 2008, 15:53 | US Markets Redactie |  Columns    |  5878x gelezen  |  (0)
 • ...
  Dé Lijst : Hij is er weer !

  Sinds 1955 komt het Amerikaanse tijd­schrift For­tune jaar­lijks met de lijst van de 500 groot­ste Amerikaanse bedri­jven geme­ten naar omzet. De num­mer 1

  25 april 2007, 23:52 | US Markets Redactie |  Columns    |  2751x gelezen  |  (0)