Koers Honeywell -0.21%

172.82

-0.37 (-0.21% )
Sluit: 173.19 / Min: 171.10 / Max: 173.51(0)


Honeywell artikelen

 • ...
  Magnum opus: mensheid op een tweesprong

  Iedere pro­duc­tiefase, of iedere maatschap­pij of ander menselijk ver­schi­jnsel, door­loopt een zoge­naamd trans­for­matiepro­ces. Tran­si­ties zijn…

  16 juni 2017, 08:55 | Wim Grommen |  Columns    |  7883x gelezen  |  (0)
 • ...
  The Dow Jones Industrial Average: a Fata Morgana

  The Dow Jones Indus­tri­al Aver­age (DJIA) Index is the only stock mar­ket index that cov­ers both the sec­ond and the third indus­tri­al revolution.…

  4 juli 2014, 14:16 | Wim Grommen |  Columns    |  4476x gelezen  |  (0)
 • ...
  Dow Jones Index krijgt weer epo en groeihormonen toegediend.

  Op 23 sep­tem­ber kri­jgt de Dow de groot­ste facelift sinds 2004 als in één klap drie hoofd­fond­sen wor­den ver­van­gen. Hewlett-Packard Co., Bank of…

  17 september 2013, 14:59 | Wim Grommen |  Columns    |  3182x gelezen  |  (0)
 • ...
  Kassa gaat rinkelen. Yihaaaaa!!

  Als ik naar afgelopen vri­jdag in de VS kijk dan mag ik toch aan­nemen dat bij mij de kas­sa gaat rinke­len de komende week. Het begint toch langzaam…

  20 oktober 2007, 09:00 | US Markets Redactie |  Weblog    |  558x gelezen  |  (0)
 • ...
  Update Dow Q3

  Het derde kwartaal is inmid­dels alweer ver­streken; tijd voor een nieuwe update van de Dow die YTD een sti­jging van 12,7 % laat zien tegen de…

  9 oktober 2007, 22:23 | US Markets Redactie |  Columns    |  1474x gelezen  |  (0)