Koers Nike +1.26%

83.37

+1.04 (+1.26% )
Sluit: 82.33 / Min: 82.91 / Max: 84.09(0)

Nike artikelen

 • ...
  Magnum opus: mensheid op een tweesprong

  Iedere pro­duc­tiefase, of iedere maatschap­pij of ander menselijk ver­schi­jnsel, door­loopt een zoge­naamd trans­for­matiepro­ces. Tran­si­ties zijn…

  16 juni 2017, 08:55 | Wim Grommen |  Columns    |  7639x gelezen  |  (0)
 • ...
  The Dow Jones Industrial Average: a Fata Morgana

  The Dow Jones Indus­tri­al Aver­age (DJIA) Index is the only stock mar­ket index that cov­ers both the sec­ond and the third indus­tri­al revolution.…

  4 juli 2014, 14:16 | Wim Grommen |  Columns    |  4472x gelezen  |  (0)
 • ...
  Dow Jones Index krijgt weer epo en groeihormonen toegediend.

  Op 23 sep­tem­ber kri­jgt de Dow de groot­ste facelift sinds 2004 als in één klap drie hoofd­fond­sen wor­den ver­van­gen. Hewlett-Packard Co., Bank of…

  17 september 2013, 14:59 | Wim Grommen |  Columns    |  3176x gelezen  |  (0)
 • ...
  Hang Seng op weg naar 30.000

  Na gis­teren ges­loten te zijn geweest voor een feestdag is het weer busi­ness as usu­al in Hong Kong, ten­min­ste voor de beurs. Deze stond van­daag net…

  27 september 2007, 09:40 | US Markets Redactie |  Columns    |  8114x gelezen  |  (0)
 • ...
  Agenda donderdag 21 september

  Om 10 uur de ECB betal­ings­bal­ans juli en de jaarver­gader­ing van ABN Amro…Een reeks eerstek­wartaal­ci­jfers uit de VS, o.m. van Gen­er­al Mills om 13

  20 september 2006, 20:44 | US Markets Redactie |  Overig    |  918x gelezen  |  (0)

Beursbox Nike

Voer actuele discussies over Nike in ons forum.

Er wordt over Nike gediscussieerd in de volgende box:  Tradingroom.

 • ...
  11:05 Naast steeds meer economische ongelijkheid … Vrijwel overal waar inkomen en / of vermogen TE ongelijk verdeeld is, breekt onrust uit. Dat is een historisch gegeven en het is mijns inziens een belangrijke bodem voor de golf aan populisme die de...