...

EURO kan terug naar 1,33-1,34 dollar

30 oktober 2013, 11:39 | Guy Boscart | leestijd: 3 minuten | moeilijkheid: 10 / 12 | (0)

Euro dol­lar aan het top­pen, mogelijk rijp voor een terugtest van de 1,331,34 zone de komende weken. Op de week­grafiek is dat vrij duidelijk te zien, tech­nisch dan wel te ver­staan. Nu zal het nodig zijn om wat rugdekking te kri­j­gen op fun­da­menteel gebied, lat­en we zeggen vanaf de FED uit de VS. De kans daarop is wel ana het groeien, op zich dus absolu­ut geen ver­keerd moment om wat te doen.


EURO-DOL­LAR:
Wat betre­ft de Euro kun­nen we er een korte maar mogelijk wel een degelijke analyse op mak­en nu, zek­er gezien er op week­ba­sis een belan­grijke weer­stand wordt aanger­aakt. De lijn over de top­pen vanaf 2008 wordt rond de 1,38 dol­lar getest en voor­lop­ig te zwaar bevon­den aangezien de Euro al enkele dagen tussen de 1,375 en 1,385 dol­lar aan het bewe­gen is. Puur tech­nisch bekeken een zware grens naar boven toe, ofwel kan het lastig gaan wor­den om hier uit te breken en nog hogere top­pen op te gaan zoeken. Mocht de Euro wel uit­breken dan moeten we reken­ing gaan houden met een rit richt­ing de 1,411,43 dol­lar.

Al is dat wat aan de posi­tieve kant gezien de huidi­ge sit­u­atie op de wereld­mark­ten waar hier en daar weer de nodi­ge bubbels blijken te ontstaan. Het lijkt erop dat de QE plan­nen van de FED wat te gor­tig aan het wor­den zijn, ofwel is er al meer dan de nodi­ge dosis lucht in de markt gepompt waar­door het gevaar ontstaat dat er hierop net als in 2000 en in 2008 weer een over­span­nen sit­u­atie kan ontstaan met alle gevol­gen van­di­en. Al leert men het nooit blijk­baar, GREED and FEAR liggen zo dicht bij elka­ar hier dat het in 1 nacht hele­maal om kan slaan. Alleen waar ligt dat kan­telpunt? In ieder geval stond de markt nooit zo hoog, de Nas­daq wel herin­neren we ons maar al te goed maar ook deze sec­tor komt hele­maal op stoom om vrij dicht bij de top­pen van 2000 uit te komen.

Enfin, het is nu alle­maal volop aan de gang, de vraag is of de instanties dit ook in gaan zien zodat we niet nog­maals in een gelijk­soor­tige sit­u­atie terecht moeten gaan komen. En dan denk ik nu toch aan wat min­der posi­tieve gelu­iden van de FED wat er dan voor kan zor­gen dat de dol­lar zich wat kan gaan her­stellen. In dat geval, nu we met de EUR-USD ook tech­nisch op een dubbele weer­stand terecht zijn gekomen is de kans vrij groot op een cor­reec­tie bij de Euro … Laat ik een doel meegeven van 1,331,34 dol­lar, moet mogelijk zijn mijn inziens …

Erop han­de­len?
Dat kan met Boost­ers van RBS, of neem een Tur­bo van RBS op de EUR-USD. Kies er een uit met een sto­ploss boven de 1,40 dol­lar in ieder geval zodat u nog wat ruimte hebt (tijd). Kan een mooie rit oplev­eren is mijn gedacht … suc­ces !!


Week­grafiek Euro-US dol­lar:
Guy Boscart
US Mar­kets

Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Login »

Koersen

Name Last Change %
AEX 557.94 0.03 0.01%
AEX Fut 556.9 1.15 0.21%
DAX 12228.39 -10.55 -0.09%
DAX Fut 12227.5 -19.5 -0.16%
DOW 25764 -98.68 -0.38%
DOW 30 Future 25850.5 70.5 0.27%
DJ Transp. 10491.85 -113.76 -1.07%
SP500 2859.53 -16.79 -0.58%
SP Fut 2869.5 7.5 0.27%
NSDQ 7816.29 -81.76 -1.04%
NSDQ100 7503.68 -76.46 -1.01%
NSDQ Fut 7532.25 20.75 0.28%
BEL20 3508.3 -3.16 -0.09%
CAC40 5430.52 -7.71 -0.14%
FTSE 100 7349.75 1.13 0.02%
SMI 9666.2 7.12 0.07%
SEMISOXX 1402.01 -28.1 -1.96%
RSL2000 1537.3 -19.94 -1.28%
Name Last Change %
Nikkei 21301.73 51.64 0.24%
H.SENG 27798 -148.46 -0.53%
Shanghai 2870.6 -11.69 -0.41%
KS11 2055.71 -0.09 -0.02%
STI 3205.46 -24.8 -0.77%
TWI 10398.41 14.3 0.14%
TSX Can. 15506.31 -34.29 -0.22%
Bovespa 89992.73 -31.74 -0.04%
Merival 33315.7 -576.47 -1.7%
IPC Mex. 43445.62 3.13 0.01%
KLSE 1605.36 6.17 0.39%
Indon. 5913.55 86.68 1.49%
SENSEX 36469.43 212.74 0.59%
Austr. 5963 27.7 0.47%
NZX 10234.15 53.35 0.52%
Tase 1576.22 3.76 0.24%
Name Last Change %
Olie 63.41 0.49 0.78%
Brent 72.75 0.54 0.75%
Gas 2.663 0.032 1.22%
Goud 1275.35 -0.35 -0.03%
GLD Eur/Oz 1142.787 -0.314 -0.027%
GLD Eur/Kg 36741.447 -10.083 -0.027%
Zilver 14.383 -0.005 -0.03%
Zlv Eur/Oz 12.888 -0.001 -0.007%
Zlv Eur/Kg 414.359 -0.029 -0.007%
Koper 2.734 -0.004 -0.16%
Alu 1829.25 -0.5 -0.03%
Nikkel 11942.5 -62.5 -0.52%
Lood 1824.25 2.75 0.15%
Zink 2574.75 -22 -0.85%
PLT 823.6 3.3 0.4%
PLD 1317.75 11.95 0.92%
Name Last Change %
EUR-USD 1.1161 0.0007 0.06%
EUR-YEN 122.92 0.4 0.33%
EUR-GBP 0.8754 -0.0013 -0.14%
EUR-SFR 1.1277 0.0007 0.06%
USD/Yen 110.12 0.07 0.06%
GBP-USD 1.2747 0.0031 0.24%
USD Index 97.782 -0.042 -0.04%
TREAS10 2.416 0.023 0.95%
TREAS30 2.839 0.015 0.54%
Bitcoin 7892 -42.5 -0.54%
Bitcoin Cash 404.6 5.31055 1.33%
Ethereum (US$) 248.49 -6.11041 -2.4%
Ripple 0.32191 -0.00477 -1.46%
Litecoin 91.047 -2.14338 -2.3%
Name Last Change %
VIX 15.71 -0.25 -1.57%
Baltic 973.16 %
BSLBEAR 21.0863 1.9246 10.04%
BSLNEUT 56.23 -2.4526 -4.18%
BSLBULL 22.6837 0.528 2.38%
BSLSCORE 50.7987 -0.6983 -1.36%

Beursbox

 • ...
  10:29 Shs asml
 • ...
  10:24 Misschien ben je dan liever op je werk dan thuis. Zo erg is dat niet.
 • ...
  10:21 Allemaal fake news weer
 • ...
  10:21 Voorlopig enkel fondsen om wat boosters op Aex te handelen... Zit...
 • ...
  10:21 Is een mooi verdienmodel op te bedenken. In de Lonely Planet opnemen...
 • ...
  10:20 Doe je best vandaag was je daar heel hard het schip mee in gegaan.
 • ...
  10:18 Mooi om putten te schrijven die ING...
 • ...
  10:17 Niet normaal he.. maar zou de uitdaging wel eens willen aangaan om zo...
 • ...
  10:17 ING al op 10,16, wie zit er ING te kopen, dank u, loop binnen...
 • ...
  10:13 Met zo'n coffin home als op de bijgevoegde foto zijn we natuurlijk...

Twitter @usmarkets