...

Olie stoomt voorlopig nog door, wel kans op terugval nu

10 januari 2018, 12:03 | Trader Guy | leestijd: 4 minuten | moeilijkheid: 8 / 12 | (3)

De olie start het jaar 2018 net als veel andere grond­stof­fen goed op, wel zien we dat het tijd wordt om een stap­je terug te doen nu de Brent olie (zie grafiek) de weer­stand aan­valt. Ik zie wel tussen de pak­weg 64 – 65 dol­lar een mooi koop­mo­ment maar dan moet er wel een paar pro­cent van de koers af ger­ak­en via vooral win­st­ne­min­gen. Tech­nisch dus mogelijk een top, rond de 64 – 65 dol­lar een mooi instap­mo­ment long.

De olie doet het dus goed, zow­el de WTI als de Brent mak­en nieuwe top­pen en klim­men ges­taag verder omhoog. De WTI tot rond de 63,5 dol­lar en de rent tot rond de 69 dol­lar. We zien nog wel een vrij grote spread tussen bei­den maar die neemt wel iets af, eerder was het bij­na 7 dol­lar ter­wi­jl de spread nu terugloopt tot ongeveer 5,5 dol­lar. Nog alti­jd een groot gat maar zoals ik al eerder heb uit­gelegd is de Brent olie iets beter wat de kwaliteit betre­ft ter­wi­jl er momenteel ook veel grotere voor­raden liggen opges­la­gen in de VS (Cush­ing Okla­homa) wat de pri­js natu­urlijk ook iet lager maakt. Verder moeten we er niet zoveel achter zoeken want die spread kan nogal wat schom­me­len van 0 tot zelfs 9 dol­lar, dat hangt natu­urlijk ook van de pri­js af, zie het eerder pro­centueel wat dan tussen de 0 en 15% kan uitkomen. Goed, dat wat betre­ft de spread, velen vra­gen zich dat soms af, hier­ij hoop ik het antwo­ord te hebben gegeven.

Dan ga ik over op de pri­jsvorm­ing tech­nisch bekeken maar toch eerst even kijken wat er fun­da­menteel speelt op dit moment. De olie kent een mooie start van het nieuwe jaar maar er waren wel wat fac­toren aan­wezig die ervoor zor­gen dat de olie psy­chol­o­gisch op kon lopen. Dat waren de span­nin­gen ron­dom Iran, alti­jd een feit waarop de oliepri­jzen rea­geren maar er was natu­urlijk ook de koude­golf in Cana­da en de VS waar er veel meer olie nodig was ofwel dat men denkt nodig te hebben. Het is psy­chol­o­gisch zoals ik al aan­gaf want zelf zie ik dat anders, als het zo koud is en er veel sneeuw valt of bli­jft liggen dan denk ik dat er min­der auto’s en trans­port voer­tu­igen onder weg zijn, het ene zou het andere makke­lijk kun­nen com­penceren maar meestal zijn we wat te kortzichtig en denken we vaak wel aan het ene en niet aan het andere.

Wat zou dat tech­nisch beteke­nen voor de oliepri­js?
Wel dat hebben we kun­nen zien, de olie kent een sterke fase en loopt in feite al een tijd­je op zon­der veel pullb­backs tussendoor, tech­nisch ziet het er dus goed uit met hogere top­pen en lagere bodems. Wel zien we de olie nu rond de weer­stand uitkomen, de lijn over de top­pen die wel elke dag iet­sjes hoger komt te liggen. Daarom zette de Brent na een sterke sessie (meer dan 1 dol­lar erbij dins­dag) een nieuwe top neer maar wel opnieuw rond die weer­stand­sli­jn. De komende dagen zal die weer­stand zich ges­taag ver­plaat­sen richt­ing de 69 – 70 dol­lar zodat de Brent langs de lijn kan bli­jven bewe­gen zolang er geen draai naar omlaag komt. Als de Brent de tech­nisch route ver­vol­gt zal er na een top een dal­ing moeten vol­gen tot de ste­un om een hogere bodem neer te zetten. Die ste­un zien we nu rond de 64 – 65 dol­lar uitkomen, tussendoor zien we wel nog een ste­un wacht­en rond de 68 dol­lar maar die is bij lange na niet zo belan­grijk. Pas als de olie onder de 64 – 65 dol­lar zakt moeten we ons zor­gen gaan mak­en, dan loopt de opgaande beweg­ing af en ziet het er tech­nisch om meerdere rede­nen min­der goed uit.

Voor­lop­ig is dat nog niet aan de orde, mogelijk maakt de Brent een top rond de huidi­ge koers om dan via een terug­val de 64 – 65 dol­lar op te gaan zoeken. Kan best nog even op zich lat­en wacht­en maar ik zie deze tar­get wel nog op de bor­den ver­schi­j­nen. Even geduld dus, laat de mark­twerk­ing het werk maar doen en dan hebben we tijd om ges­taag richt­ing die ste­un­zone af te zakken. Daar zouden we eventueel een mooie long posi­tie kun­nen opnemen.

Mee­doen met han­de­len op de olie?
Schri­jf u in via de aan­bied­ing van Guy Trad­ing, nu €39 tot 1 MAART
https://​www​.usmar​kets​.nl/​t​r​a​d​e​r​s​h​o​p​.html

Weer­stand:
6969,570 en 71 dollar

Ste­un:
6867,565 en 64 dollar

Grafiek Brent Olie:

Met vrien­delijke groet,
Guy Boscart

www​.usmar​kets​.nl

Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Login »

Koersen

Name Last Change %
AEX 567.59 -0.82 -0.14%
AEX Fut 563.2 1.25 0.22%
DAX 12282.6 -30.56 -0.25%
DAX Fut 12327.25 3.75 0.03%
DOW 26495.32 -101.73 -0.38%
DOW 30 Future 26478.5 -62.5 -0.24%
DJ Transp. 10932.92 -166.07 -1.5%
SP500 2930.37 3.12 0.11%
SP Fut 2932 1.25 0.05%
NSDQ 8128.07 26.06 0.32%
NSDQ100 7826.03 41.62 0.53%
NSDQ Fut 7842.5 -5.25 -0.07%
BEL20 3713.72 -38.47 -1.03%
CAC40 5557.67 -18.39 -0.33%
FTSE 100 7434.13 -37.62 -0.5%
SMI 9694.06 38.39 0.4%
SEMISOXX 1562.57 -26.45 -1.66%
RSL2000 1579.02 -12.22 -0.77%
Name Last Change %
Nikkei 22307.58 107.58 0.48%
H.SENG 29549.8 -256.03 -0.86%
Shanghai 3123.83 -77.79 -2.43%
KS11 2190.5 -10.53 -0.48%
STI 3350.28 -12.15 -0.36%
TWI 11039.86 12.22 0.11%
TSX Can. 15506.31 -34.29 -0.22%
Bovespa 95832.32 786.89 0.83%
Merival 28919.01 -827.59 -2.78%
IPC Mex. 44908.95 -136.38 -0.3%
KLSE 1635.68 -2.33 -0.14%
Indon. 6372.79 -75.1 -1.16%
SENSEX 36469.43 212.74 0.59%
Austr. 5963 27.7 0.47%
NZX 10071.74 66.9 0.67%
Tase 1614.67 18.63 1.17%
Name Last Change %
Olie 65.77 -0.12 -0.18%
Brent 74.94 0.37 0.5%
Gas 2.554 0.054 2.16%
Goud 1279.15 -0.25 -0.02%
GLD Eur/Oz 1148.765 -0.225 -0.02%
GLD Eur/Kg 36933.657 -7.218 -0.02%
Zilver 14.877 -0.039 -0.26%
Zlv Eur/Oz 13.359 -0.035 -0.262%
Zlv Eur/Kg 429.514 -1.126 -0.262%
Koper 2.861 -0.049 -1.68%
Alu 1855.75 -16.5 -0.88%
Nikkel 12330 -100 -0.8%
Lood 1932.25 8.25 0.43%
Zink 2748.75 1 0.04%
PLT 890 1.4 0.16%
PLD 1406.05 0.95 0.07%
Name Last Change %
EUR-USD 1.1135 -0.0015 -0.13%
EUR-YEN 124.2 -0.85 -0.68%
EUR-GBP 0.8635 -0.0005 -0.06%
EUR-SFR 1.136 -0.0015 -0.14%
USD/Yen 111.54 -0.62 -0.55%
GBP-USD 1.2895 -0.0003 -0.02%
USD Index 97.852 -0.003 0%
TREAS10 2.54 0.018 0.7%
TREAS30 2.956 0.015 0.52%
Bitcoin 5527.3 65.3 1.2%
Bitcoin Cash 279.91 10.84338 4.03%
Ethereum (US$) 164.4 2.6049 1.61%
Ripple 0.32191 -0.00477 -1.46%
Litecoin 73.505 2.31372 3.25%
Name Last Change %
VIX 12.96 -0.18 -1.37%
Baltic 973.16 %
BSLBEAR 21.0863 1.9246 10.04%
BSLNEUT 56.23 -2.4526 -4.18%
BSLBULL 22.6837 0.528 2.38%
BSLSCORE 50.7987 -0.6983 -1.36%

Beursbox

 • ...
  19:46 Nee, ik ga 'm een schop door de 500 geven !
 • ...
  19:45 Dow zo weer down?
 • ...
  19:39 Goedenavond S&P ingestapt
 • ...
  19:31 Yep zo moet je er mee omgaan idd
 • ...
  19:30 Dat heb ik van u geleerd Bloemist!
 • ...
  19:29 U opgieten met duvel...man man man
 • ...
  19:09 Mooi
 • ...
  19:05 Op 1 geschreven put al 240 euri
 • ...
  19:03 Boeing gaat als een speer
 • ...
  19:00 Wie geeft er nu tulpen water man,man,man

Twitter @usmarkets