...

Handels strategie richting doelzone, er komen mooie kansen

15 juli 2018, 10:08 | Trader Guy | leestijd: 4 minuten | moeilijkheid: 8 / 12 | (1)

De komende peri­ode voorzie ik een verdere sti­jging van de beurzen, daar zijn rede­nen genoeg voor want enkele indices geven nu al het voor­beeld van wat er kan komen. De komende week komen er enkele belan­grijke bedri­jven met kwartaal­re­sul­tat­en, dat zijn onder andere Net­flix, Unit­ed Tech­nolo­gies, Gold­man Sachs, John­son & John­son, ASML, IBM, Ebay, Mor­gan Stan­ley, Amer­i­can Express en Microsoft. Die kun­nen Wall Street nog een duwt­je omhoog geven


Let erop dat de Nas­daq al nieuwe records neerzet en dat zow­el de Dow Jones en de S&P 500 uit­breken boven hun weer­stand. Daar­bij komt ook dat deze indices boven hun 3 belan­grijke MA’s uitkomen sinds eind vorige week, dan heb ik het over het 20-, 50- en 200-daags gemid­delde en dat is in 80% van de gevallen zeer posi­tief. Let er ook op dat de S&P 500 aan het uit­breken is, dat ziet u op de grafiek onder­aan deze update. Zow­el de Dow Jones en de S&P 500 hebben trouwens ten opzichte van de Nas­daq nog wat in te halen waar­door ze mogelijk wat kun­nen out­per­for­men de komende weken. Het ziet er dus goed uit voor Wall Street, de sti­jging kan nog een tijd­je aan­houden want er is richt­ing de top­pen nog genoeg ruimte aan­wezig. Het hoeft niet in 1 beweg­ing tot stand te komen maar zolang de dalin­gen tussendoor mee­vallen zoals afgelopen woens­dag het geval was dan zit het goed en daar kun­nen we zek­er op han­de­len de komende periode.

Europa kan in het kiel­zog vol­gen, ook hier zullen de cijfers bin­nen­drup­pe­len waar we bij de AEX woens­dag al ASML met cijfers voor­bij zien komen, het aan­deel doet het al een tijd­je goed en anal­is­ten gaan al uit van een koers­doel rond de €200, daar zien we dus ook nog de nodi­ge ruimte en met het posi­tieve ver­loop van de Nas­daq (tech index) kan ASML daar­van mee prof­iteren. De index zelf breekt uit boven de 558 pun­ten, de weg zou dan open komen te liggen richt­ing de jaar­top die we rond de 571 – 572 pun­ten zien. Het­zelfde kun­nen we zeggen over de DAX, met een slot boven de 12.500 pun­ten ziet het er beter uit, ook de cor­rec­tie die mid­den vorige week plaatsvond werd snel terug gewon­nen. Met het slot boven de 12.500 ligt de weg nu open richt­ing de 12.775 (200-MA) en de 12.850 of 13.000 pun­ten. Zelf ga ik uit van die 13.000 de komende 2 weken, vooral het snelle her­s­tel na woens­dag en het ver­loop dat we zien op Wall Street kun­nen daar­voor zor­gen, er kan snel meer pow­er komen bij het recente bull­ishe verloop.

Daar han­de­len we op, via onze abon­nementen waar u aan mee kunt doen. De bedoel­ing is dat we rustig mee proberen te liften richt­ing de aangegeven doe­len met trans­ac­ties die we proberen vast te houden tot we dicht bij de doe­len uitkomen. Het han­de­len gaat veel rustiger dan vorig jaar, we nemen veel meer de tijd in deze markt, het bli­jft een moeil­ijke markt maar ik kri­jg die steeds beter onder con­t­role. Zelf merkt u ook dat de markt wis­se­lende stem­min­gen kent maar ik begin de con­turen te begri­jpen en zal daar verder mijn voordeel uit proberen te halen voor mezelf en uit­er­aard voor de leden. U kunt ook mee­doen, er komen nog heel veel mooie kansen richt­ing het einde van het jaar en we staan al op winst bekeken over het jaar 2018. Er zit dus meer aan te komen waar­door u nu mee kunt doen door lid te wor­den. Ik zal u coachen via de mails, de SMS sig­nalen en de LIVE­BLOG (besloten box op ons Forum). Doe dus mee, de posi­ties die lopen kunt u nog aankopen uiteraard.

Mee­doen en hoeveel inleg is er nodig?
Om goed mee te kun­nen doen met Sys­teem Trad­ing is er max­i­maal €1500 nodig, bij COM­BI Trad­ing waar u de sig­nalen van Polleke en Guy Trad­ing alle­maal kri­jgt is er €8000 nodig. Bij de andere abon­nementen is er €2000 (Index Trad­ing) en €4000 (Polleke en Guy Trad­ing) nodig om met alle posi­ties mee te doen, daar­naast kri­jgt u coach­ing, updates en via de LIVE­BOX waar het kan extra tips en infor­matie. Doe nu dus mee met de kansen die er zijn, dat nu kan voor €25 tot 1 sep­tem­ber

Inschri­jven kan via de link https://​www​.usmar​kets​.nl/​t​r​a​d​e​r​s​h​o​p​.html

Grafiek uit­braak S&500:


Met vrien­delijke groet,

US Mar­kets Trading

Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Login »

Koersen

Name Last Change %
AEX 560.21 7.93 1.44%
AEX Fut 559.65 7.4 1.34%
DAX 12331.75 245.93 2.03%
DAX Fut 12324.25 242.25 2%
DOW 26457.62 345.09 1.32%
DOW 30 Future 26480.5 342.5 1.31%
DJ Transp. 10336.08 137.04 1.34%
SP500 2920.69 31.02 1.07%
SP Fut 2926.5 30.25 1.04%
NSDQ 7965.5 120.47 1.54%
NSDQ100 7648.64 122.12 1.62%
NSDQ Fut 7681.5 120.25 1.59%
BEL20 3513.07 62.26 1.8%
CAC40 5509.73 118.79 2.2%
FTSE 100 7443.04 85.73 1.17%
SMI 9954.8 100.3 1.02%
SEMISOXX 1403.11 55.25 4.1%
RSL2000 1551.54 18.05 1.18%
Name Last Change %
Nikkei 20972.71 -151.29 -0.72%
H.SENG 27498.77 271.61 1%
Shanghai 2890.16 2.54 0.09%
KS11 2098.71 7.98 0.38%
STI 3238.73 30.74 0.96%
TWI 10566.74 36.2 0.34%
TSX Can. 15506.31 -34.29 -0.22%
Bovespa 99181.34 1558.09 1.6%
Merival 41196.49 708.88 1.75%
IPC Mex. 43139.03 174.32 0.41%
KLSE 1652.76 14.36 0.88%
Indon. 6257.33 66.81 1.08%
SENSEX 36469.43 212.74 0.59%
Austr. 5963 27.7 0.47%
NZX 10191.33 21.07 0.21%
Tase 1562.74 13.92 0.9%
Name Last Change %
Olie 54.01 1.84 3.53%
Brent 62.16 1.22 2%
Gas 2.346 -0.04 -1.68%
Goud 1350.85 7.95 0.59%
GLD Eur/Oz 1206.763 7.102 0.589%
GLD Eur/Kg 38798.317 228.335 0.589%
Zilver 15.008 0.179 1.21%
Zlv Eur/Oz 13.407 0.16 1.193%
Zlv Eur/Kg 431.051 5.141 1.193%
Koper 2.699 0.052 1.98%
Alu 1779 21 1.19%
Nikkel 11962.5 197.5 1.68%
Lood 1918.25 34.75 1.84%
Zink 2510.25 37.75 1.53%
PLT 800.65 6.05 0.76%
PLD 1475.55 20.05 1.38%
Name Last Change %
EUR-USD 1.1193 -0.0022 -0.2%
EUR-YEN 121.42 -0.32 -0.26%
EUR-GBP 0.8923 -0.0024 -0.26%
EUR-SFR 1.1193 -0.0009 -0.08%
USD/Yen 108.48 -0.06 -0.05%
GBP-USD 1.2542 0.001 0.08%
USD Index 97.157 0.105 0.11%
TREAS10 2.058 -0.028 -1.35%
TREAS30 2.55 -0.027 -1.04%
Bitcoin 9055.9 -179.1 -1.94%
Bitcoin Cash 411.11 -16.9958 -3.97%
Ethereum (US$) 265.83 -4.98296 -1.84%
Ripple 0.32191 -0.00477 -1.46%
Litecoin 132.659 -0.85449 -0.64%
Name Last Change %
VIX 15.21 -0.14 -0.91%
Baltic 973.16 %
BSLBEAR 21.0863 1.9246 10.04%
BSLNEUT 56.23 -2.4526 -4.18%
BSLBULL 22.6837 0.528 2.38%
BSLSCORE 50.7987 -0.6983 -1.36%

Beursbox

 • ...
  18:28 Hij kan anders geen hoogtepunt bereiken ? man man man...
 • ...
  18:27 Dat heb je goed geconcludeerd
 • ...
  18:16 18/06/2019 17:36:39 // WH Advisor Kudlow: Conversation Between Trump...
 • ...
  18:14 18/06/2019 18:12:48 // USTR Lighthizer: Unsure If Tariffs Alone Will...
 • ...
  18:13 Go with de velo
 • ...
  18:08 Bodem aangestampt; terugval van 1355 gehad. Opnieuw long goud.... go...
 • ...
  18:06 Je hebt van die dagen dat alles mee zit😉
 • ...
  18:03 Wel een enorme inhaalrace kunnen maken op de slechte start van de...
 • ...
  18:03 #VIX -- Two Decades of Movement in...
 • ...
  18:01 Over een half uur beginnen de echte winstmakers....vrees toch een...

Twitter @usmarkets