...

Recessie op komst in de VS, AEX kan na triple top terug

29 juli 2018, 13:20 | Trader Guy | leestijd: 6 minuten | moeilijkheid: 12 / 12 | (2)

Na de recente ral­ly bij de AEX en andere indices zien we hier en daar wat verzwakking optre­den, de kans dat ook de AEX een voor­lop­ige top heeft neergezet die trouwens iets hoger uitkomt dan de vorige 2 is redelijk groot. Op de grafiek kun­nen we zien dat er tussen de 558 en de 560 een mooie ste­un wacht via de lijn onder de bodems, dat kan voor wat betre­ft de AEX een mooi doel wor­den mocht er een terug­val op gang komen.

Analyse AEX index:
Voor­lop­ig verwacht ik niet meteen een verdere sti­jging met als doel de 600 pun­ten wat betre­ft de AEX, dat komt lat­er wel weer terug maar eerst kan de index na de mooie ral­ly een stap terug richt­ing de belan­grijke ste­un­zone 558 – 560 pun­ten. We zien dat door ver­schil­lende indi­caties en een daar­van is dat Wall Street mogelijk een cor­rec­tie kan door­mak­en na de ste­vige ral­ly die de indices daar de afgelopen weken behoor­lijk wat hoger zette. Vooral de Nas­daq kende een zeer sterke peri­ode door de steeds verder sti­j­gende BIG-caps als Apple, Ama­zon, Face­book en Alpha­bet (Google) maar na de cijfers kri­j­gen deze aan­de­len de nodi­ge klap­pen, vooral Face­book moest het ont­gelden na de cijfers. Google kon eerst nog oplopen net als Ama­zon maar wer­den nadi­en toch verkocht of men begint te verkopen aan deze hoge koersen. Ama­zon liep op tot bij­na $1900, Alpha­bet tot $1270. Het begint dus een beet­je te krak­en wat betre­ft de Nas­daq en zoals we weten zal de rest lat­er vol­gen want we hebben het hier duidelijk over de mark­tlei­der van de afgelopen pak­weg 2 – 3 jaar.

Ik weet dat het een AEX analyse is wat ik maak maar we moeten voor wat betre­ft de AEX vooral ook naar Wall Street kijken, de grote AEX aan­de­len (ASML, Shell en Unilever) staan ook op New York genot­teerd en zullen de sec­torgenoten met gemak vol­gen, het waren trouwens ook deze 3 aan­de­len die de AEX tot deze hoogte wis­ten te bren­gen. Dus Wall Street is zek­er belan­grijk voor onze index, niet alleen Wall Street maar wel is het voor 80% zek­er dat als de indices op Wall Street gaan inlev­eren wij gewoon vol­gen. Daarom kom ik met deze waarne­m­ing, Wall Street kan voor een tijd­je gaan cor­rigeren, daar hou ik reken­ing mee. Dat is ook een van de rede­nen waarom ik denk dat de AEX een top heeft neergezet en we nu terug kun­nen richt­ing de ste­un­zone 558 – 560 punten.

Maar er is meer, dat komt ook uit de VS, de rente­curve is aan het afvlakken en dat is geen goed teken voor het ver­volg daar wat betre­ft de economie. Als de rente­curve afvlakt moet men oplet­ten voor een recessie, dat komt door dat de korte rente oploopt en de lange rente wat zakt tot ze elka­ar ont­moeten op een bepaald ogen­blik. Dus de FED bli­jft de korte rentes ver­hogen omdat de economie sterk groeit en er zijn geen sig­nalen te beke­nen dat de FED van dat pad af zal wijken, dus de rente zal nog wor­den opgetrokken door de FED, dat is hun verhaal.

Kijk, nu weet je meteen ook waarom Trump al enkele weken tegen de FED ingaat, hij wil dat niet dat de rente verder wordt opgetrokken omdat het zijn plan­nen dwars­boomt om een ste­vige economis­che groei te bli­jven realis­eren zo lang hij Pres­i­dent bli­jft. Dat lukt hem nu nog wel door de belast­ings­plan­nen die nu hun uitwerk­ing volop kri­j­gen (zie de 4,1% groei het afgelopen kwartaal) maar ook die zullen snel uitge­droogd ger­ak­en en wat dan? Geld voor nieuwe plan­nen is er niet meer of met andere woor­den, die zal Trump er niet meer doorkri­j­gen (con­gres) en dat ter­wi­jl de korte rentes verder bli­jven oplopen. Een reken­som­met­je is daar niet voor nodig, de VS streeft af op een recessie ergens in 2019 en dat gaan we mijn inziens voe­len op de beurzen. Let wel, de beurs loopt ongeveer een half jaar voor op het­geen er komt, dus vanaf nu als er ergens vanaf Q2 in 2019 een recessie komt zou de markt moeten gaan twi­jfe­len ofwel dalen. De rente­curve is al bezig met te dalen naar vlak ofwel naar de 0-waarde, ergens dit jaar zal die wor­den bereikt en het is zelfs mogelijk dat die negatief wordt lat­er dit jaar (invert). We gaan het vol­gen de komende tijd, maar ik wil u er wel op wijzen dat het er dan voor de mark­ten niet best uitzi­et en dat is voor mij een van de rede­nen dat ik moeite heb om aan te geven dat de beurzen nog veel ruimte omhoog hebben nu.

AEX:
Dus wat betre­ft de AEX, we zullen nog wat langer geduld moeten hebben voor dat ik erin geloof dat de index snel naar de 600 pun­ten of hoger kan. In een dolle bui van koopgek­te zou dat eventueel nog kun­nen maar voor­lop­ig zie ik dat fun­da­menteel niet zo zit­ten. Tech­nisch eigen­lijk ook niet want als u naar de dag grafiek hieron­der kijkt dan ziet u een Triple Top staan, de laat­ste laat wat over­shoot zien maar niet veel dus we kun­nen het nog als een top zien waar­door TOP 3 er mogelijk staat. Als er daar een cor­rec­tie op komt dan ziet u waar de ste­un­li­jn uitkomt, dat is rond de 558 – 560 pun­ten en dat is dan ook mijn eerste doel.

Han­de­len op de indices?
Er komen zek­er genoeg kansen en de volatiliteit kan weer wat gaan nemen, ik heb wat plan­nen klaar om ons door de komende peri­ode heen te lood­sen dus u kunt mijn acties vol­gen door lid te wor­den. Inschri­jven kan via de link voor de nieuwe zomer­aan­bied­ing a39 tot 1 okto­ber (zie https://​www​.usmar​kets​.nl/​t​r​a​d​e​r​s​h​o​p​.html )

Grafiek AEX dag:

Grafiek Nas­daq:

Met vrien­delijke groet,
Guy Boscart

Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Login »

Koersen

Name Last Change %
AEX 560.21 7.93 1.44%
AEX Fut 559.5 7.25 1.31%
DAX 12331.75 245.93 2.03%
DAX Fut 12324.25 242.25 2%
DOW 26463.14 350.61 1.34%
DOW 30 Future 26484.5 346.5 1.33%
DJ Transp. 10321.52 122.48 1.2%
SP500 2920.56 30.89 1.07%
SP Fut 2926 29.75 1.03%
NSDQ 7965.23 120.21 1.53%
NSDQ100 7650.48 123.96 1.65%
NSDQ Fut 7681 119.75 1.59%
BEL20 3513.07 62.26 1.8%
CAC40 5509.73 118.79 2.2%
FTSE 100 7443.04 85.73 1.17%
SMI 9954.8 100.3 1.02%
SEMISOXX 1404.67 56.81 4.21%
RSL2000 1549.47 15.98 1.04%
Name Last Change %
Nikkei 20972.71 -151.29 -0.72%
H.SENG 27498.77 271.61 1%
Shanghai 2890.16 2.54 0.09%
KS11 2098.71 7.98 0.38%
STI 3238.73 30.74 0.96%
TWI 10566.74 36.2 0.34%
TSX Can. 15506.31 -34.29 -0.22%
Bovespa 99279.99 1656.74 1.7%
Merival 41262.76 775.15 1.91%
IPC Mex. 43142.25 177.54 0.41%
KLSE 1652.76 14.36 0.88%
Indon. 6257.33 66.81 1.08%
SENSEX 36469.43 212.74 0.59%
Austr. 5963 27.7 0.47%
NZX 10191.33 21.07 0.21%
Tase 1562.74 13.92 0.9%
Name Last Change %
Olie 54.09 1.92 3.68%
Brent 62.26 1.32 2.17%
Gas 2.344 -0.042 -1.76%
Goud 1350.95 8.05 0.6%
GLD Eur/Oz 1206.421 7.189 0.596%
GLD Eur/Kg 38787.329 231.125 0.596%
Zilver 15.002 0.173 1.17%
Zlv Eur/Oz 13.397 0.154 1.153%
Zlv Eur/Kg 430.725 4.967 1.153%
Koper 2.702 0.056 2.1%
Alu 1778 20 1.14%
Nikkel 11957.5 192.5 1.64%
Lood 1918 34.5 1.83%
Zink 2511.75 39.25 1.59%
PLT 801.05 6.45 0.81%
PLD 1473.95 18.45 1.27%
Name Last Change %
EUR-USD 1.1197 -0.0018 -0.16%
EUR-YEN 121.44 -0.28 -0.23%
EUR-GBP 0.892 -0.0027 -0.3%
EUR-SFR 1.1195 -0.0006 -0.05%
USD/Yen 108.46 -0.07 -0.07%
GBP-USD 1.255 0.002 0.16%
USD Index 97.132 0.08 0.08%
TREAS10 2.063 -0.023 -1.1%
TREAS30 2.552 -0.025 -0.95%
Bitcoin 9016.2 -215.8 -2.34%
Bitcoin Cash 409.98 -18.24227 -4.26%
Ethereum (US$) 264.86 -5.98569 -2.21%
Ripple 0.32191 -0.00477 -1.46%
Litecoin 131.983 -1.54897 -1.16%
Name Last Change %
VIX 15.33 -0.02 -0.13%
Baltic 973.16 %
BSLBEAR 21.0863 1.9246 10.04%
BSLNEUT 56.23 -2.4526 -4.18%
BSLBULL 22.6837 0.528 2.38%
BSLSCORE 50.7987 -0.6983 -1.36%

Beursbox

 • ...
  18:51 Dus het wordt alweer afgevlakt....
 • ...
  18:48 Voorafgaande aan de G20-top zullen de Amerikaanse president Donald...
 • ...
  18:46 Goud SL op 1349,5 puntje boven Be gezet. Vertrouw het nog niet...
 • ...
  18:28 Hij kan anders geen hoogtepunt bereiken ? man man man...
 • ...
  18:27 Dat heb je goed geconcludeerd
 • ...
  18:16 18/06/2019 17:36:39 // WH Advisor Kudlow: Conversation Between Trump...
 • ...
  18:14 18/06/2019 18:12:48 // USTR Lighthizer: Unsure If Tariffs Alone Will...
 • ...
  18:13 Go with de velo
 • ...
  18:08 Bodem aangestampt; terugval van 1355 gehad. Opnieuw long goud.... go...
 • ...
  18:06 Je hebt van die dagen dat alles mee zit😉

Twitter @usmarkets