...

AEX onderweg naar 558 steun, maar wat daarna?

12 augustus 2018, 12:52 | Trader Guy | leestijd: 4 minuten | moeilijkheid: 9 / 12 | (3)

De AEX kende een behoor­lijk slecht slot vri­jdag met een ver­lies van 9 pun­ten, de index komt zo onder enkele belan­grijke ste­un­pun­ten terecht met de inten­tie om de vol­gende sterke en herken­bare ste­un te gaan testen rond de 558 pun­ten. Kan de AEX zich daar her­pakken? Of zor­gen nieuwe onzek­er­he­den voor een verdere terug­val de komende peri­ode?

Prob­le­men ron­dom Turk­i­je, han­delscon­flicten tussen de VS en Chi­na, beurzen die wat te hoog staan en dan vooral Wall Street. Alle­maal zak­en die de AEX onder druk zetten momenteel, de drup­pel die de emmer deed over­lopen was dat de Turkse munt gedumpt werd vri­jdag waar­door er veel banken met belan­gen in Turk­i­je daar de nodi­ge afschri­jvin­gen op kun­nen verwacht­en. Bin­nen de AEX lag daarom ING onder vuur, ook de banken in Duit­s­land, Italë en zelfs in de VS kre­gen te mak­en met een negatieve reac­tie op het koersver­loop. Zit er weer een soort cri­sis aan te komen? We weten dat zoi­ets snel kan over­slaan naar andere lan­den en dan denk ik vooral weer aan de Zuid-Europeese banken­sec­tor die er al niet best voorstaat.

Wat betre­ft de AEX zien we duidelijk een duik omlaag tot onder de belan­grijke eerste ste­un­pun­ten, die lagen rond de 573, de 568 – 570 en de 564 pun­ten (de GAP omhoog na de cijfers van ASML), het slot van vri­jdag op 563 ziet er dus niet goed uit maar de index kan nog net het 50-MA vasthouden. Enkele zwaar wegende aan­de­len zoals ASML, Shell en vooral ING bin­nen de index zorgden dan ook voor het groot­ste ver­lies. De vraag is nu of deze aan­de­len zich kun­nen her­pakken de komende dagen want om te her­stellen zal vooral dat nodig zijn. Enkele aan­de­len staan of ston­den rond hun top zodat er daar mogelijk een cor­rec­tie op gang is gekomen die wel eens wat langer zou kun­nen aan­houden. Dan denk ik vooral aan Unilever en ASML want Shell en ING zijn al wat langer aan het cor­rigeren vanaf hun top­pen die in juli wer­den neergezet.

De AEX sluit dus net boven het 50-MA (562) maar ook weer niet zo ver van de ste­un­zone die ik op de grafiek hieron­der heb aangegeven ron­dom de 558 pun­ten. Dat kan wel eens een doel wor­den de komende dagen mocht er nog wat meer verkoop­druk op gang komen. Verder kan het 200-MA dat nu rond de 550 pun­ten nog een grote rol gaan spe­len de komende peri­ode maar dan zakt de index wel onder de oplopende ste­un­li­jn wat zek­er niet wenselijk is voor de BULLS. Dus die 558 maar goed in de gat­en houden, of de index kan daar kop­ers vin­den en vanaf die ste­un weer naar omhoog draaien, als dat niet zo is dan moeten we reken­ing gaan houden met de 550 pun­ten als doel maar dan kri­j­gen we mogelijk een andere route voor de komende weken.

Weer­stand nu de 564 – 565 pun­ten, lat­er de 568 en de 570 pun­ten. Pas als de index weer boven de 573 weet te breken kun­nen we ons gaan richt­en op een nieuwe poging om uit de breken al zit de 575 – 576 pun­ten nog in de weg door de top­pen die we daar zien uitkomen. Hoe dan ook, de index breekt uit naar bene­den waar­door we in ieder geval een waarschuwing hebben gekre­gen dat nieuwe top­pen momenteel weer even de op de plank kun­nen. Het is wacht­en op het ver­loop van de komende dagen en omdat het slot van vri­jdag niet ver boven de laag­ste stand van de dag uitkomt ziet het er in ieder geval niet goed uit.

Wat kun­nen we doen?
We han­de­len op de AEX maar ook op andere indices, nu werd er over het alge­meen gekozen voor de DAX die er nog wat slechter voorstaat dan de AEX. Meestal kiezen we bij Sys­teem Trad­ing voor de AEX index en daar kunt u mee­doen met onze sig­nalen die we ver­s­turen naar de leden. Ook kri­jgt u meerdere updates per dag via de LIVE­BLOG en kunt u inloggen op onze leden­pag­i­na. Om alles in te zien en te proberen kunt u nu voor slechts €25 lid wor­den tot 1 OKTO­BER, een scherpe aan­bied­ing voor u. Inschri­jven kan via de link https://​www​.usmar​kets​.nl/​t​r​a​d​e​r​s​h​o​p​.html

Grafiek AEX index:

Met vrien­delijke groet,
Guy Boscart

Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Login »

Koersen

Name Last Change %
AEX 567.59 -0.82 -0.14%
AEX Fut 563.35 1.4 0.25%
DAX 12282.6 -30.56 -0.25%
DAX Fut 12330 6.5 0.05%
DOW 26519.26 -77.79 -0.29%
DOW 30 Future 26506.5 -34.5 -0.13%
DJ Transp. 10916.58 -182.41 -1.64%
SP500 2932.52 5.27 0.18%
SP Fut 2934 3.25 0.11%
NSDQ 8134.87 32.86 0.41%
NSDQ100 7834.36 49.94 0.64%
NSDQ Fut 7850.5 2.75 0.04%
BEL20 3713.72 -38.47 -1.03%
CAC40 5557.67 -18.39 -0.33%
FTSE 100 7434.13 -37.62 -0.5%
SMI 9694.06 38.39 0.4%
SEMISOXX 1564.13 -24.89 -1.57%
RSL2000 1579.04 -12.2 -0.77%
Name Last Change %
Nikkei 22307.58 107.58 0.48%
H.SENG 29549.8 -256.03 -0.86%
Shanghai 3123.83 -77.79 -2.43%
KS11 2190.5 -10.53 -0.48%
STI 3350.28 -12.15 -0.36%
TWI 11039.86 12.22 0.11%
TSX Can. 15506.31 -34.29 -0.22%
Bovespa 95945.23 899.8 0.95%
Merival 28910.28 -836.32 -2.81%
IPC Mex. 44875.95 -169.38 -0.38%
KLSE 1635.68 -2.33 -0.14%
Indon. 6372.79 -75.1 -1.16%
SENSEX 36469.43 212.74 0.59%
Austr. 5963 27.7 0.47%
NZX 10071.74 66.9 0.67%
Tase 1614.67 18.63 1.17%
Name Last Change %
Olie 65.72 -0.17 -0.26%
Brent 74.94 0.37 0.5%
Gas 2.548 0.048 1.92%
Goud 1279.45 0.05 0%
GLD Eur/Oz 1149.447 0.045 0.004%
GLD Eur/Kg 36955.595 1.444 0.004%
Zilver 14.883 -0.033 -0.22%
Zlv Eur/Oz 13.371 -0.03 -0.222%
Zlv Eur/Kg 429.88 -0.953 -0.222%
Koper 2.862 -0.048 -1.65%
Alu 1857.5 -14.75 -0.79%
Nikkel 12327.5 -102.5 -0.82%
Lood 1930.25 6.25 0.32%
Zink 2747.5 -0.25 -0.01%
PLT 890.7 2.1 0.24%
PLD 1406 0.9 0.06%
Name Last Change %
EUR-USD 1.1132 -0.0018 -0.16%
EUR-YEN 124.19 -0.86 -0.69%
EUR-GBP 0.8631 -0.0009 -0.1%
EUR-SFR 1.1358 -0.0017 -0.15%
USD/Yen 111.56 -0.59 -0.53%
GBP-USD 1.2895 -0.0004 -0.03%
USD Index 97.877 0.022 0.02%
TREAS10 2.536 0.014 0.56%
TREAS30 2.951 0.01 0.33%
Bitcoin 5538.4 76.5 1.4%
Bitcoin Cash 280.49 10.39852 3.85%
Ethereum (US$) 164.58 3.17959 1.97%
Ripple 0.32191 -0.00477 -1.46%
Litecoin 73.538 2.32855 3.27%
Name Last Change %
VIX 12.85 -0.29 -2.21%
Baltic 973.16 %
BSLBEAR 21.0863 1.9246 10.04%
BSLNEUT 56.23 -2.4526 -4.18%
BSLBULL 22.6837 0.528 2.38%
BSLSCORE 50.7987 -0.6983 -1.36%

Beursbox

 • ...
  20:10 Boeing put gisterenavond gekocht maar die ga ik nog niet sluiten
 • ...
  20:05 Goed gezien
 • ...
  20:01 ...en nu zelf doortrappen !
 • ...
  20:01 Van mij mag de hele bubs naar beneden😬
 • ...
  20:00 Jawel hoor
 • ...
  19:57 Ik heb tien rollen 3M ducttape besteld op amazon misschien dat het...
 • ...
  19:53 Vroeger zeiden we vaak dat is gemaakt van PBS zo ook de...
 • ...
  19:49 Aan stoch/rsi te zien wel.. maar ik denk dat de bedoelingen anders...
 • ...
  19:46 Nee, ik ga 'm een schop door de 500 geven !
 • ...
  19:45 Dow zo weer down?

Twitter @usmarkets