...

Records Wall Street maken weg vrij voor de AEX en DAX

23 september 2018, 12:27 | Trader Guy | leestijd: 4 minuten | moeilijkheid: 10 / 12 | (0)

Mis de volatiele maan­den okto­ber en novem­ber niet want ik verwacht nog heel wat kansen om te han­de­len op de indices zow­el long als short. We zien dat Wall Street eind vorige week plot los ger­aak­te om weer richt­ing de top­pen op te klim­men om via zow­el bij de Dow Jones als de S&P 500 nieuwe All Time Highs neer te zetten na een duidelijke uit­braak boven de zware weer­stand. Die kans verwachte ik nog wel maar toch in min­dere mate om eerlijk te bli­jven want som­mige indices waren al met een dal­ing begonnen. Neem als voor­beeld de Nadaq waar er al een dal­ing plaatsvond die de opgaande ste­un­li­jn behoor­lijk onder druk begon te zetten, daarom had ik er begin vorige week al de nodi­ge twi­jfels over.

De aan­val op die hoog­ste standen ooit waarover ik vorige week nog twi­jfelde werd dus toch ingezet (zon­der de Nas­daq), de Nas­daq kan lat­er nog vol­gen zodra deze index zich na een nieuwe test van de ste­un­zone opnieuw her­pakt. De indices moeten nu dan wel doortrekken omhoog om een reeks nieuwe records te behalen maar in feite zien we dat vri­jwel alti­jd, het bli­jft haast nooit bij 1 of 2 records, meestal is het een reeks van 10 tot 15 records tij­dens een peri­ode waar die uit­braak er komt. Daar moeten we dus nog reken­ing mee gaan houden voor dat er in ieder geval een top komt te staan. Het is dus wacht­en waar we de top gaan kri­j­gen, pas daar­na kun­nen we reke­nen op een dal­ing van 3 tot 5 en mogelijk 8% of tot waar de indices weer ste­un kun­nen vin­den, tegen dan kan er alti­jd nog een mooi short moment komen, pas tegen die tijd moeten we mee met posi­ties die dan omlaag gericht zijn. Voor­lop­ig richt ik me nog even op het her­s­tel dat loopt en dat kan nog even­t­jes aan­houden. Dat is ook zo voor de AEX en de DAX die nu meelopen omhoog na een lange fase van twi­jfel, uit­er­aard zal ook dat alleen maar lukken zolang Wall Street de opgaande flow kan vasthouden maar na de uit­braak van vri­jdag zou de AEX wel eens door kun­nen trekken richt­ing de 560 – 562 pun­ten ter­wi­jl de DAX dan richt­ing de 12.70012.850 pun­ten zou kun­nen oplopen.

Han­de­len op mijn verwachtin­gen?
Wan­neer mijn verwachtin­gen, en dus het moment van han­de­len samen­vallen dan kun­nen we nog enkele mooie long en short posi­ties afron­den richt­ing het einde van het jaar. Als u dan lid bent, en dat kan nu mooi via de nieuwe aan­bied­ing (39 tot 1 decem­ber), kunt u opti­maal mee met de posi­ties die ik per mail en SMS zal ver­s­turen. Tussendoor zal ik uit­er­aard bin­nen de range ofwel gren­zen met kleine posi­ties nog wat proberen mee te sprokke­len. Wel verwacht ik dat we een mooi momen­tum gaan kri­j­gen waar we dan met de grote beweg­ing mee kun­nen zit­ten en daarmee de nodi­ge winst mee kun­nen behalen. Het is dus belan­grijk om reken­ing te houden met het ver­volg ofwel de komende maan­den en niet zozeer wat er de afgelopen maan­den gebeurde want vergeet niet dat de markt al een lange tijd een moeil­ijk ver­loop laat zien. Het is voor iedereen moeil­ijk om te scoren bij deze mark­tom­standighe­den maar in totaal en over een lan­gere peri­ode kom ik er nog alti­jd heel goed voor de dag, en het kan alleen maar beter wor­den de komende tijd, dat voel ik aan alles wat betre­ft de markt en het han­de­len. Doe daarom mee de komende tijd, ik zal ervoor zor­gen dat het de moeite loont.

Schri­jf u nu dus in via de aan­bied­ing tot 1 DECEM­BER voor €39
Voor deze pri­js over die peri­ode met de nodi­ge kansen die ik voorzie is het in feite al een reden om gebruik te mak­en van de coach­ing die ik geef tij­dens de komende peri­ode. En uit­er­aar kunt u dan mee met de posi­ties die ik uitzet. Kiest u voor Sys­teem Trad­ing dan kunt u al met €1500 mee­doen, kiest u voor Guy Trad­ing, Polleke Trad­ing of TA- aan­de­len en indices dan doet u mee met €4000, dat zijn bedra­gen die voor iedereen goed haal­baar zijn en waar we goed mee kun­nen werken. Wie met meer mee wil doen kan de aan­tallen uit­er­aard naar eigen wens uit­brei­den. Bij Index Trad­ing werken we met €2000

Inschri­jven kan via de link https://​www​.usmar​kets​.nl/​t​r​a​d​e​r​s​h​o​p​.html en u staat dan meteen op de ledenlijst ..

Met vrien­delijke groet,
Guy Boscart

US Mar­kets Trading

Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Login »

Koersen

Name Last Change %
AEX 554.41 -3.5 -0.63%
AEX Fut 553.5 -2.2 -0.4%
DAX 12170.01 -68.93 -0.56%
DAX Fut 12170 -77 -0.63%
DOW 25764 -98.68 -0.38%
DOW 30 Future 25754.5 -25.5 -0.1%
DJ Transp. 10491.85 -113.76 -1.07%
SP500 2859.53 -16.79 -0.58%
SP Fut 2858.5 -3.5 -0.13%
NSDQ 7816.29 -81.76 -1.04%
NSDQ100 7503.68 -76.46 -1.01%
NSDQ Fut 7479.75 -31.75 -0.42%
BEL20 3491.4 -20.06 -0.57%
CAC40 5397.59 -40.64 -0.75%
FTSE 100 7316.25 -32.37 -0.44%
SMI 9591.5 -67.58 -0.7%
SEMISOXX 1402.01 -28.1 -1.96%
RSL2000 1537.3 -19.94 -1.28%
Name Last Change %
Nikkei 21301.73 51.64 0.24%
H.SENG 27787.61 -158.85 -0.57%
Shanghai 2870.6 -11.69 -0.41%
KS11 2055.71 -0.09 -0.02%
STI 3205.46 -24.8 -0.77%
TWI 10398.41 14.3 0.14%
TSX Can. 15506.31 -34.29 -0.22%
Bovespa 89992.73 -31.74 -0.04%
Merival 33315.7 -576.47 -1.7%
IPC Mex. 43445.62 3.13 0.01%
KLSE 1605.36 6.17 0.39%
Indon. 5907.12 80.25 1.38%
SENSEX 36469.43 212.74 0.59%
Austr. 5963 27.7 0.47%
NZX 10234.15 53.35 0.52%
Tase 1566.68 -5.78 -0.37%
Name Last Change %
Olie 63.14 0.22 0.35%
Brent 72.55 0.34 0.47%
Gas 2.667 0.036 1.37%
Goud 1274.85 -0.85 -0.07%
GLD Eur/Oz 1142.441 -0.762 -0.067%
GLD Eur/Kg 36730.334 -24.49 -0.067%
Zilver 14.373 -0.015 -0.1%
Zlv Eur/Oz 12.88 -0.013 -0.104%
Zlv Eur/Kg 414.108 -0.432 -0.104%
Koper 2.722 -0.017 -0.6%
Alu 1826.75 -3 -0.16%
Nikkel 11897.5 -107.5 -0.9%
Lood 1815.75 -5.75 -0.32%
Zink 2568.5 -28.25 -1.09%
PLT 820.65 0.35 0.04%
PLD 1312.35 6.55 0.5%
Name Last Change %
EUR-USD 1.1158 0.0004 0.04%
EUR-YEN 122.8 0.28 0.23%
EUR-GBP 0.8751 -0.0016 -0.19%
EUR-SFR 1.1259 -0.001 -0.09%
USD/Yen 110.05 -0.01 -0.01%
GBP-USD 1.2749 0.0033 0.26%
USD Index 97.797 -0.027 -0.03%
TREAS10 2.403 0.01 0.43%
TREAS30 2.829 0.005 0.18%
Bitcoin 7850.9 -98.9 -1.24%
Bitcoin Cash 402.22 -12.22616 -2.95%
Ethereum (US$) 248.21 -8.28478 -3.23%
Ripple 0.32191 -0.00477 -1.46%
Litecoin 90.886 -3.08216 -3.28%
Name Last Change %
VIX 16.37 0.41 2.57%
Baltic 973.16 %
BSLBEAR 21.0863 1.9246 10.04%
BSLNEUT 56.23 -2.4526 -4.18%
BSLBULL 22.6837 0.528 2.38%
BSLSCORE 50.7987 -0.6983 -1.36%

Beursbox

 • ...
  11:22 Ik heb geen hond, maar wel een ligbad.
 • ...
  11:22 ...
 • ...
  11:20 'three black crows' bearish signaal op de 1h kaart van ASML.
 • ...
  11:19 RDS stijgt nu weer
 • ...
  11:16 Trump breekt al die internationale supply chains. Ieder bedrijf dat...
 • ...
  11:16 Met gemiddeld 400 a 500 deelnemers win ik dus ongeveer 3 keer zo vaak...
 • ...
  11:16 Mooi rood is niet lelijk Haantje
 • ...
  11:15 .... en los. Ik meld mij vanavond het werkt roept! Succes allen.
 • ...
  11:15 Infineon wordt gesloopt momenteel..
 • ...
  11:15 Heb net de hond uitgelaten, heerlijk fietsweer.

Twitter @usmarkets