...

Wat zijn de plannen voor de komende week op de beurs?

4 november 2018, 10:49 | Trader Guy | leestijd: 4 minuten | moeilijkheid: 9 / 12 | (0)

We hebben enkele volatiele weken achter de rug en er kun­nen er best nog een paar bijkomen nu veel bedri­jven al in hun boeken hebben lat­en kijken. De ene viel wat mee, de andere zwaar tegen, vri­jdag hebben we dat gezien bij Apple maar eerder ook al bij Ama­zon en andere hoogvliegers van voor okto­ber van start ging doen al een behoor­lijke jas uit.

Een ander aan­deel dat opvalt is IBM, de koers staat nu rond de $115 ter­wi­jl dat begin okto­ber nog $155 was. Maar nog niet alle aan­de­len op Wall Street zijn vol­gens mij klaar met de zoge­naamde Hair­cut”, we zien nu een soort her­s­tel ral­ly die vorige week op gang kwam na het zetten van een diepe bodem (maandag). Zelf wist ik wel dat we op moesten let­ten tij­dens de tur­bu­lente dagen” richt­ing de mid-term verkiezin­gen in de VS die dins­dag plaatsvin­den. Tussendoor kwam Apple nog met cijfers en wer­den afgelopen vri­jdag de cijfers over de werkgele­gen­heid bek­end gemaakt die ook goed waren, Apple dan weer min­der goed. We kre­gen nog een zoge­naamd Trump­je” tussendoor via een van zijn befaamde Tweets” zei hij (blijk­baar te vroeg) dat hij er wel uit zou komen met Chi­na wat betre­ft het han­delscon­flict. Ik zou dus zeggen, nog 2 hin­dernissen te gaan en we weten waar we aan toe zijn, dins­dag de verkiezin­gen en woens­dag de FED waar men wat over de rente zal zeggen. De rente liep trouwens weer fors op vrijdag …

In een korte samen­vat­ting ziet u hier­boven hoe het ervoor staat en wat we kun­nen verwacht­en de komende dagen, dat weten de leden alle­maal al sinds begin vorige week want ik heb iedereen met de nodi­ge voorzichtigheid kun­nen begelei­den. Als coach speel ik daar dus een belan­grijke rol in, na het sluiten van de laat­ste short posi­ties afgelopen dins­dag in de ocht­end gaf ik meteen aan dat we NIKS meer zouden gaan doen tot na komende woens­dag 7 novem­ber. Daar zal ik niet van afwijken, is ook totaal niet nodig om risi­co te lopen dat niet nodig is, we weten de uit­slag van de verkiezin­gen niet, en we weten niet wat de FED zal melden voor de rest van dit jaar. Don­derdag kri­j­gen we wel een nieuwe blik op de zak­en, dan zijn de meeste bedri­jven al met cijfers gekomen, weten we hoe het poli­tieke land­schap eruit zal zien en weten we ook wat de rente zal gaan doen de rest van het jaar. Dus vanaf don­derdag kan ik weer gaan han­de­len en mogelijk ook voor een wat lan­gere peri­ode in posi­tie bli­jven zit­ten. Dat zijn de plan­nen die ik heb, daar ga ik ook naar han­de­len en dat weten de leden, ik ben niet bang om wat te doen maar een andere taak van mij als coach is ook om de leden te bescher­men tegen mogelijk gevaar op de beurs. Daar kunt u ook van prof­iteren door lid te wor­den, gebruik mak­en van 30 jaar ervar­ing en de wil te hebben om nog elke dag bij te willen leren op een beurs die met de tijd meegaat.

De maand okto­ber was goed, die heb ik afgelopen dins­dag afges­loten met een mooie winst bij alle abon­nementen, zo loopt de totale score nu ook verder op en mak­en we nieuwe records wat betre­ft het resul­taat. In de overzicht­en hieron­der ziet u dat. Ok, voor wie lid was in 2017 was het een slecht jaar, dit jaar her­pak ik mij mooi en duidelijk, de leden lat­en mij dat ook weten. Verder waren 2013, 2014, 2015 en 2016 ook heel goed wat betre­ft het resul­taat. Dit jaar zijn we goed onder­weg om er weer een posi­tief jaar van te mak­en. Vanaf don­derdag ga ik er weer voor, als u mee wilt doen met de posi­ties die ik aan het eind van de komende week wil opne­men dan kunt u zich inschri­jven. Dan ont­vangt u de updates die zeer belan­grijk zijn, de sig­nalen wat betre­ft trad­ing per mail en SMS die bij het abon­nement horen en probeer ik u zo goed mogelijk te coachen” bij deze moeil­ijke mark­tom­standighe­den. Inschri­jven kan nu voor €39 tot 1 jan­u­ari, tot het einde van dit jaar dus. 

Schri­jf u dus van­daag nog in, dan staat u meteen op de lijst, ga naar https://​www​.usmar​kets​.nl/​t​r​a​d​e​r​s​h​o​p​.html

Overzicht resul­taat:

Met vrien­delijke groet,
Guy Boscart

Web­site: www​.usmar​kets​.nl
Twit­ter: @usmarkets

Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Login »

Koersen

Name Last Change %
AEX 543.9 -6.49 -1.18%
AEX Fut 540.25 -8.15 -1.49%
DAX 11364.17 -185.79 -1.61%
DAX Fut 11336.75 -234.75 -2.03%
DOW 25502.32 -460.19 -1.77%
DOW 30 Future 25537 -474 -1.82%
DJ Transp. 10052.3 -233.37 -2.27%
SP500 2800.71 -54.17 -1.9%
SP Fut 2807 -55.5 -1.94%
NSDQ 7642.67 -196.29 -2.5%
NSDQ100 7326.06 -167.21 -2.23%
NSDQ Fut 7359.5 -175 -2.32%
BEL20 3588.73 -65.92 -1.8%
CAC40 5269.92 -108.92 -2.02%
FTSE 100 7207.59 -147.72 -2.01%
SMI 9319.42 -134.63 -1.42%
SEMISOXX 1400.37 -41.46 -2.88%
RSL2000 1505.5 -56.33 -3.61%
Name Last Change %
Nikkei 21627.34 18.42 0.09%
H.SENG 29113.36 41.8 0.14%
Shanghai 3104.15 2.69 0.09%
KS11 2186.95 2.07 0.09%
STI 3212.1 -1.55 -0.05%
TWI 10639.07 29.52 0.28%
TSX Can. 15506.31 -34.29 -0.22%
Bovespa 93735.15 -2993.93 -3.1%
Merival 32827.98 -1358.1 -3.97%
IPC Mex. 42259.12 -992.07 -2.29%
KLSE 1666.66 3 0.18%
Indon. 6525.27 23.5 0.36%
SENSEX 36469.43 212.74 0.59%
Austr. 5963 27.7 0.47%
NZX 9550.99 89.68 0.95%
Tase 1551.1 -4.94 -0.32%
Name Last Change %
Olie 58.97 -1.01 -1.68%
Brent 66.97 -0.89 -1.31%
Gas 2.754 -0.067 -2.38%
Goud 1313.35 6.05 0.46%
GLD Eur/Oz 1161.024 5.348 0.461%
GLD Eur/Kg 37327.778 171.952 0.461%
Zilver 15.438 0.001 0.01%
Zlv Eur/Oz 13.647 0.001 0.006%
Zlv Eur/Kg 438.776 0.028 0.006%
Koper 2.848 -0.058 -2%
Alu 1902.25 -1.5 -0.08%
Nikkel 12975 -52.5 -0.4%
Lood 2037.5 -11.25 -0.55%
Zink 2820.25 -16.5 -0.58%
PLT 847.95 -13.15 -1.53%
PLD 1520.35 -37.55 -2.41%
Name Last Change %
EUR-USD 1.1312 0.0001 0.01%
EUR-YEN 124.33 0.04 0.03%
EUR-GBP 0.8557 -0.0001 -0.01%
EUR-SFR 1.1238 0.0004 0.04%
USD/Yen 109.91 -0.88 -0.79%
GBP-USD 1.3213 0.0006 0.05%
USD Index 96.097 0.11 0.11%
TREAS10 2.437 -0.102 -4.01%
TREAS30 2.875 -0.088 -2.98%
Bitcoin 4051.9 -6.4 -0.16%
Bitcoin Cash 162.91 4.99026 3.16%
Ethereum (US$) 137.04 -0.15091 -0.11%
Ripple 0.32191 -0.00477 -1.46%
Litecoin 60.664 1.17199 1.97%
Name Last Change %
VIX 16.48 2.85 20.91%
Baltic 973.16 %
BSLBEAR 21.0863 1.9246 10.04%
BSLNEUT 56.23 -2.4526 -4.18%
BSLBULL 22.6837 0.528 2.38%
BSLSCORE 50.7987 -0.6983 -1.36%

Beursbox

 • ...
  18:37 Neem me niet kwalijk , het staat er wel op een andere plek in de...
 • ...
  18:35 Er staat b.v. wel "https:://www.beurs.nl/nieuw... " maar vroeger zag...
 • ...
  17:40 ...
 • ...
  17:36 Vreemd bij mij wel
 • ...
  17:27 Http://news.goldseek.com/Zealllc/1553271195.php Adam Hamilton - Gold...
 • ...
  13:38 De linkjes laten niets meer zien, het zou handig zijn om te vermelden...
 • ...
  11:54 Tja😂😂
 • ...
  11:43 ...
 • ...
  11:42 ...
 • ...
  11:38 VVD-prominent Annemarie Jorritsma wordt komende maand onder ede...

Twitter @usmarkets