...

Wall Street sterkt, Europa rond weerstand

16 januari 2019, 08:43 | Trader Guy | leestijd: 4 minuten | moeilijkheid: 6 / 12 | (0)

Brex­it zit weer vast, economis­che data niet goed, kwartaal­ci­jfers verdeeld. De markt bli­jft wel nog in een posi­tief flow maar voor hoe lang nog?


Mark­toverzicht:
Wall Street bli­jft sterk presteren ondanks alle prob­le­men waar men mee te mak­en kri­jgt, de economis­che groei valt stil want het wordt moeil­ijk om dit jaar de doe­len te behalen. Verder kan de shut­down daar voor extra ver­trag­ing van de groei zor­gen omdat er best een hoop mensen thuis zit­ten zon­der werk. De inzet bli­jft gericht op een deal met Chi­na over de han­del maar daar horen we ook amper meer iets over, het is meer Chi­na dat stim­u­ler­ingsmid­de­len inzet om hun economie draaiende te houden. Het toont wel aan dat de han­del­skwest­ie ook daar veel pijn doet, het lijkt erop dat het van moeten is tussen de VS en Chi­na want ze schi­eten in eigen voet. Nog­maals, alles lijkt op hoop te lopen nu, ik zie verder weinig rede­nen die de beurs zo makke­lijk hogerop zouden moeten sturen. De cijfers gis­teren van JP Mor­gan vie­len wat tegen, de economis­che data bli­jven afne­mende groei aangeven en andere bedri­jven komen toch min­der goed voor de dag dan tij­dens de vorige kwartal­en. We gaan het zien, mogelijk kan en wil ik voor de leden wat doen van­daag want ik verwacht toch een beweg­ing die wel even wat kan oplev­eren. Wie geen lid is kan mee door zich in te schri­jven op tijd …

Europa:
Europa zal van­daag in ieder geval moeten rea­geren op het besluit dat de Brex­it niet door­gaat con­form de voorgestelde deal. Het zal wel verder aanslepen dit alle­maal ofwel het wordt er niet beter op. De beurzen rea­geren er amper op want zow­el de AEX als de DAX willen hoger van start, de AEX rond de 500 pun­ten ter­wi­jl de DAX weer op zoek gaat naar de 11.000 pun­ten. Het gaat mij alle­maal wel wat te makke­lijk naar het­geen we zien wat betre­ft de economis­che data en de prob­le­men die nog niet uit beeld verd­wi­j­nen (Brex­it, groei, Ital­ië en cijfers). Maar aan de andere kant is het Wall Street dat de boel overeind bli­jft houden want sinds de de grote draai op 2e Kerst gaat het daar alleen maar omhoog. Vanaf nu dus oplet­ten want ik verwacht niet dat we een com­plete draai kri­j­gen die tot de top­pen doorzet.

Kwartaal­ci­jfers:
Hieron­der nog wat belan­grijke data over de cijfers, van­daag kri­j­gen we in ieder geval Gold­man Sachs, Bank of Amer­i­ca, Black­rock en Alcoa met hun cijfers …

Vergeet u ook zek­er niet in te schri­jven voor onze gratis nieuws­brief die we min­i­maal 1 keer per week ver­s­turen met veel info … https://​www​.usmar​kets​.nl/​n​i​e​u​w​s​b​r​i​e​f​.html

Hieron­der de TA niveau’s van de belan­grijke indices en de grafieken onder­aan deze update:

AEX:
Ste­un 1: 498 — Ste­un 2: 495 — Ste­un 3: 491
Weer­stand 1: 501 — Weer­stand 2: 505 — Weer­stand 3: 508
DAX:
Ste­un 1: 10.750 — Ste­un 2: 10.650 — Ste­un 3: 10.500
Weer­stand 1: 10.950 — Weer­stand 2: 11.050 — Weer­stand 3: 11.150
Dow Jones:
Ste­un 1: 24.000 — Ste­un 2: 23.750 — Ste­un 3: 23.500
Weer­stand 1: 24.200 — Weer­stand 2: 24.350 — Weer­stand 3: 24.500
S&P 500:
Ste­un 1: 2560 — Ste­un 2: 2525 — Ste­un 3: 2475
Weer­stand 1: 2625 — Weer­stand 2: 2675 — Weer­stand 3: 2750
Nas­daq:
Ste­un 1: 7000 — Ste­un 2: 6850 — Ste­un 3: 6750
Weer­stand 1: 7050 — Weer­stand 2: 7150 — Weer­stand 3: 7250
Brent olie:
Ste­un 1: 60 — Ste­un 2: 58 — Ste­un 3: 56
Weer­stand 1: 62 — Weer­stand 2: 63,5 — Weer­stand 365

US Mar­kets Trad­ing korte ter­mi­jn:
Vorige week heb ik voorzichtig wat kun­nen proberen maar nog zon­der resul­taat, we win­nen niet en we ver­liezen niet op de posi­ties. Een belan­grijk sleutel­mo­ment zal er wel mid­den deze week komen, dan moeten we erbij zijn in ieder geval met posi­ties. Ik zal die rustig uitkiezen en de leden voorzien van de details. Er kan een redelijk grote beweg­ing op gang komen dus, en daar wil ik bij proberen te zijn.

De abon­nementen lat­en een mooie score na in 2018, zo kwam Sys­teem Trad­ing uit op tot €4385 ofwel een score van +292%. Ook de andere abon­nementen lat­en een mooie winst zien over 2018. Met 2019 zijn we op zich nog niet echt begonnen, zoals ik al aan­gaf staan we nog vlak maar vol­gende week komt er wel een mooie kans voor­bij zoals ik het inschat. U kunt nu mee­doen door lid te wor­den via de aan­bied­ing die nu loopt tot 1 maart voor €39 … Inschri­jven? https://​www​.usmar​kets​.nl/​t​r​a​d​e​r​s​h​o​p​.html

Resul­taat 2018:

AEX:

DAX:

Dow Jones:

Nas­daq:

S&P 500:

Brent Olie:

Met vrien­delijke groet,
Guy Boscart

Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Login »

Koersen

Name Last Change %
AEX 567.59 -0.82 -0.14%
AEX Fut 563.4 1.45 0.26%
DAX 12282.6 -30.56 -0.25%
DAX Fut 12332 8.5 0.07%
DOW 26518.28 -78.77 -0.3%
DOW 30 Future 26505.5 -35.5 -0.13%
DJ Transp. 10925.06 -173.93 -1.57%
SP500 2932.88 5.63 0.19%
SP Fut 2934.5 3.75 0.12%
NSDQ 8136.29 34.27 0.42%
NSDQ100 7836.77 52.36 0.67%
NSDQ Fut 7853.75 6 0.08%
BEL20 3713.72 -38.47 -1.03%
CAC40 5557.67 -18.39 -0.33%
FTSE 100 7434.13 -37.62 -0.5%
SMI 9694.06 38.39 0.4%
SEMISOXX 1564.13 -24.89 -1.57%
RSL2000 1579.34 -11.9 -0.75%
Name Last Change %
Nikkei 22307.58 107.58 0.48%
H.SENG 29549.8 -256.03 -0.86%
Shanghai 3123.83 -77.79 -2.43%
KS11 2190.5 -10.53 -0.48%
STI 3350.28 -12.15 -0.36%
TWI 11039.86 12.22 0.11%
TSX Can. 15506.31 -34.29 -0.22%
Bovespa 96010.48 965.05 1.02%
Merival 28930.65 -815.95 -2.74%
IPC Mex. 44886.65 -158.68 -0.35%
KLSE 1635.68 -2.33 -0.14%
Indon. 6372.79 -75.1 -1.16%
SENSEX 36469.43 212.74 0.59%
Austr. 5963 27.7 0.47%
NZX 10071.74 66.9 0.67%
Tase 1614.67 18.63 1.17%
Name Last Change %
Olie 65.61 -0.28 -0.42%
Brent 74.88 0.31 0.42%
Gas 2.547 0.047 1.88%
Goud 1279.25 -0.15 -0.01%
GLD Eur/Oz 1149.061 -0.135 -0.012%
GLD Eur/Kg 36943.18 -4.332 -0.012%
Zilver 14.883 -0.033 -0.22%
Zlv Eur/Oz 13.368 -0.03 -0.222%
Zlv Eur/Kg 429.803 -0.953 -0.222%
Koper 2.862 -0.048 -1.65%
Alu 1857.5 -14.75 -0.79%
Nikkel 12327.5 -102.5 -0.82%
Lood 1930.25 6.25 0.32%
Zink 2747.5 -0.25 -0.01%
PLT 890.6 2 0.23%
PLD 1406 0.9 0.06%
Name Last Change %
EUR-USD 1.1131 -0.0019 -0.17%
EUR-YEN 124.19 -0.86 -0.69%
EUR-GBP 0.8632 -0.0008 -0.09%
EUR-SFR 1.1356 -0.0018 -0.15%
USD/Yen 111.58 -0.58 -0.52%
GBP-USD 1.2893 -0.0005 -0.04%
USD Index 97.877 0.022 0.02%
TREAS10 2.538 0.016 0.63%
TREAS30 2.953 0.012 0.41%
Bitcoin 5542 79.9 1.46%
Bitcoin Cash 280.21 10.12807 3.75%
Ethereum (US$) 164.6 3.21163 1.99%
Ripple 0.32191 -0.00477 -1.46%
Litecoin 73.497 2.29278 3.22%
Name Last Change %
VIX 12.82 -0.32 -2.44%
Baltic 973.16 %
BSLBEAR 21.0863 1.9246 10.04%
BSLNEUT 56.23 -2.4526 -4.18%
BSLBULL 22.6837 0.528 2.38%
BSLSCORE 50.7987 -0.6983 -1.36%

Beursbox

 • ...
  20:10 Boeing put gisterenavond gekocht maar die ga ik nog niet sluiten
 • ...
  20:05 Goed gezien
 • ...
  20:01 ...en nu zelf doortrappen !
 • ...
  20:01 Van mij mag de hele bubs naar beneden😬
 • ...
  20:00 Jawel hoor
 • ...
  19:57 Ik heb tien rollen 3M ducttape besteld op amazon misschien dat het...
 • ...
  19:53 Vroeger zeiden we vaak dat is gemaakt van PBS zo ook de...
 • ...
  19:49 Aan stoch/rsi te zien wel.. maar ik denk dat de bedoelingen anders...
 • ...
  19:46 Nee, ik ga 'm een schop door de 500 geven !
 • ...
  19:45 Dow zo weer down?

Twitter @usmarkets