...

Tips van Guy voor de Slimste Belegger

16 oktober 2018, 07:15 | US Markets Redactie | leestijd: 3 minuten | moeilijkheid: 9 / 12 | (3)

De proe­fronde van de slim­ste beleg­ger is begonnen. Een fic­tief beursspel maar erg leerza­am en een mooie gele­gen­heid om Trad­er Guy Boscart aan het werk te zien. Daar­naast geeft Guy een gratis proe­fabon­nement van US Mar­kets weg aan de beste drie beleg­gers van Team Guy!

Beste beleg­gers,

De proe­fronde van de slim­ste beleg­ger is begonnen. Een fic­tief beursspel maar erg leerza­am en een mooie gele­gen­heid om Trad­er Guy Boscart aan het werk te zien. Daar­naast geeft Guy een gratis proe­fabon­nement van US Mar­kets weg aan de beste drie beleg­gers van Team Guy!

We zien vaak dat Guy eindigt bij de beste coach­es en ook dit jaar heeft Guy een aan­tal zeer bruik­bare tips voor zijn volgers: 

 1. Volg het Sen­ti­ment; Rea­geren in plaats van Anticiperen
  Het klinkt zo logisch maar toch zijn er veel beleg­gers die hun eigen ding doen ter­wi­jl de markt wat anders zegt. Zodoende hanteert Guy alti­jd de vol­gende lijf­spreuk: Jij bent niets, de markt is alles”. Hier­mee bedoelt Guy dat het van groot belang is om niet tegen de stroom in te zwem­men. Uitein­delijk bepalen de grotere kracht­en welke kant de beurs op gaat en het is van belang dat u gevoel kri­jgt bij hoe deze beweg­in­gen ontstaan en hoe u hierop kunt rea­geren. Zodoende is het raadza­am te wacht­en op beves­tig­ing (rebound op een ste­un- of weer­stand­sli­jn) alvorens u een posi­tie inneemt. Hier­mee reageert u op belan­grijke ontwikke­len in plaats van dat u probeert te anticiperen op iets waarop u geen invloed heeft.

 2. Mon­ey Man­age­ment, Stop-Loss & doe­len
  Uw Mon­ey Man­age­ment” is een van de groot­ste bepalers van suc­ces. Met Mon­ey Man­age­ment bedoelt Guy hoe u met uw finan­ciële mid­de­len omgaat. Nu is de Slim­ste Beleg­ger slechts een spel maar als u wilt oefe­nen voor lat­er benad­er het dan serieus. Zodoende is het wan­neer u een posi­tie inneemt van zeer groot belang dat u van te voren uw doe­len bepaalt. Daar­bij is het zeer belan­grijk dat u van te voren uw max­i­male ver­lies bepaalt en dop dat niveau uw Stop-Loss instelt. Aan de andere kant kunt u uw koers­doe­len instellen om de door u gewen­ste winst te bepalen. U kunt alti­jd schuiv­en met uw koers­doe­len om uw win­sten te opti­malis­eren, en uit­er­aard dient u wel streng te zijn op uw Stop-Loss beleid. Deze is heilig: ver­liezen mogen niet verder oplopen dan uw max­i­male ver­lies wat u van te voren bepaalt. Als u van te voren uw Stop-Loss bepaalt en u daar aan kan houden zal de fac­tor emotie slechts een min­i­maal effect hebben op uw resultaten. 

 3. Zet zow­el Long als Short strate­gieën klaar
  Veelz­i­jdigheid is erg belan­grijk vol­gens Guy. De beurzen sti­j­gen en dalen en in opgaande trend­be­weg­in­gen zien we tussen­ti­jdse dalin­gen en vice ver­sa. De markt beweegt nooit een­duidig een kant op en daarom is het ook van belang dat u flex­i­bel bli­jft. Zet zodoende zow­el Long- als Short­posi­ties klaar en benad­er elke sit­u­atie anders. Wacht tot koersen een cru­ci­aal tech­nisch punt benaderen en kijk dan naar het ver­volg en reageer daar op. Voor­beeld: wan­neer de koers richt­ing een weer­stand beweegt kunt u bij een uit­braak Long gaan en bij een terugtest Short. Wacht dus eerst op de reac­tie van de markt en heb de flex­i­biliteit om te rea­geren op het­geen dat er gebeurt.

Sluit u ook aan bij Team Guy en wordt een maand lang gratis gecoacht door een van de meest ervaren beur­shan­de­laren van Ned­er­land. Klik op onder­staande onder­staande but­ton en doe mee!!


Met vrien­delijke groet,

Redac­tie US Markets

Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Login »

Koersen

Name Last Change %
AEX 543.9 -6.49 -1.18%
AEX Fut 540.25 -8.15 -1.49%
DAX 11364.17 -185.79 -1.61%
DAX Fut 11336.75 -234.75 -2.03%
DOW 25502.32 -460.19 -1.77%
DOW 30 Future 25537 -474 -1.82%
DJ Transp. 10052.3 -233.37 -2.27%
SP500 2800.71 -54.17 -1.9%
SP Fut 2807 -55.5 -1.94%
NSDQ 7642.67 -196.29 -2.5%
NSDQ100 7326.06 -167.21 -2.23%
NSDQ Fut 7359.5 -175 -2.32%
BEL20 3588.73 -65.92 -1.8%
CAC40 5269.92 -108.92 -2.02%
FTSE 100 7207.59 -147.72 -2.01%
SMI 9319.42 -134.63 -1.42%
SEMISOXX 1400.37 -41.46 -2.88%
RSL2000 1505.5 -56.33 -3.61%
Name Last Change %
Nikkei 21627.34 18.42 0.09%
H.SENG 29113.36 41.8 0.14%
Shanghai 3104.15 2.69 0.09%
KS11 2186.95 2.07 0.09%
STI 3212.1 -1.55 -0.05%
TWI 10639.07 29.52 0.28%
TSX Can. 15506.31 -34.29 -0.22%
Bovespa 93735.15 -2993.93 -3.1%
Merival 32827.98 -1358.1 -3.97%
IPC Mex. 42259.12 -992.07 -2.29%
KLSE 1666.66 3 0.18%
Indon. 6525.27 23.5 0.36%
SENSEX 36469.43 212.74 0.59%
Austr. 5963 27.7 0.47%
NZX 9550.99 89.68 0.95%
Tase 1551.1 -4.94 -0.32%
Name Last Change %
Olie 58.97 -1.01 -1.68%
Brent 66.97 -0.89 -1.31%
Gas 2.754 -0.067 -2.38%
Goud 1313.35 6.05 0.46%
GLD Eur/Oz 1161.024 5.348 0.461%
GLD Eur/Kg 37327.778 171.952 0.461%
Zilver 15.438 0.001 0.01%
Zlv Eur/Oz 13.647 0.001 0.006%
Zlv Eur/Kg 438.776 0.028 0.006%
Koper 2.848 -0.058 -2%
Alu 1902.25 -1.5 -0.08%
Nikkel 12975 -52.5 -0.4%
Lood 2037.5 -11.25 -0.55%
Zink 2820.25 -16.5 -0.58%
PLT 847.95 -13.15 -1.53%
PLD 1520.35 -37.55 -2.41%
Name Last Change %
EUR-USD 1.1312 0.0001 0.01%
EUR-YEN 124.33 0.04 0.03%
EUR-GBP 0.8557 -0.0001 -0.01%
EUR-SFR 1.1238 0.0004 0.04%
USD/Yen 109.91 -0.88 -0.79%
GBP-USD 1.3213 0.0006 0.05%
USD Index 96.097 0.11 0.11%
TREAS10 2.437 -0.102 -4.01%
TREAS30 2.875 -0.088 -2.98%
Bitcoin 4059 18.7 0.46%
Bitcoin Cash 164.52 7.89395 5.04%
Ethereum (US$) 137.08 0.96641 0.71%
Ripple 0.32191 -0.00477 -1.46%
Litecoin 60.731 1.48702 2.51%
Name Last Change %
VIX 16.48 2.85 20.91%
Baltic 973.16 %
BSLBEAR 21.0863 1.9246 10.04%
BSLNEUT 56.23 -2.4526 -4.18%
BSLBULL 22.6837 0.528 2.38%
BSLSCORE 50.7987 -0.6983 -1.36%

Beursbox

 • ...
  20:34 Baudet = bindend referendum , daarom Baudet belangrijk. Ongelofelijk...
 • ...
  20:26 Grafiek van Albert Klein, waarop breekpunt dow en de must om de...
 • ...
  20:08 Ik hoor steeds het smurfenlied
 • ...
  18:37 Neem me niet kwalijk , het staat er wel op een andere plek in de...
 • ...
  18:35 Er staat b.v. wel "https:://www.beurs.nl/nieuw... " maar vroeger zag...
 • ...
  17:40 ...
 • ...
  17:36 Vreemd bij mij wel
 • ...
  17:27 Http://news.goldseek.com/Zealllc/1553271195.php Adam Hamilton - Gold...
 • ...
  13:38 De linkjes laten niets meer zien, het zou handig zijn om te vermelden...
 • ...
  11:54 Tja😂😂

Twitter @usmarkets