icon

Privacy en cookie beleid BB Intermediaire BV

printPrint

Koersen voor dit artikel: Google Inc Google

BB Intermédiaire BV hecht groot belang aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van gebruikers, bezoekers en abonnees van deze website. Die informatie die BB Intermédiaire BV over u wordt verwerkt, wordt dan ook uiterst zorgvuldig behandeld en beveiligd. BB Intermédiaire BV houdt zich hierbij strikt aan alle toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). Voor vragen of opmerkingen omtrent ons privacy- en cookie beleid kunt u altijd contact opnemen met BB Intermédiaire BV.

Persoonsgegevens

In sommige gevallen komt het voor dat BB Intermédiaire BV de gebruiker vraagt enkele persoonsgegevens in te vullen. Dit is vaak noodzakelijk om de gebruiker een bepaalde dienst of service te kunnen leveren. Hierbij wordt altijd aangegeven welke gegevens verplicht zijn en welke optioneel kunnen worden ingevuld. De gegevens worden door BB Intermédiaire BV op adequate wijze beveiligd tegen onbevoegde toegang of openbaarmaking en worden opgeslagen in een bestand waarop de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) van toepassing is. BB Intermédiaire BV zal altijd overeenkomstig de WBP handelen. Daarnaast zal BB Intermédiaire BV nooit zonder toestemming gegevens aan derden verstrekken, tenzij BB Intermédiaire BV daartoe op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak verplicht is. BB Intermédiaire BV verzamelt e-mail, NAW gegevens en telefoonnummer. De doeleinden hiervan zijn het verlenen van services waarvoor de klant betaalt.

BB Intermédiaire BV bewaart persoonsgegevens in beginsel zolang de doeleinden dit vereisen. Daarna kunnen persoonsgegevens bewaard blijven voor archiefdoeleinden.

Cookies

BB Intermédiaire BV maakt in veel gevallen gebruik van het plaatsen van cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden met informatie die een server naar uw browser (zoals Firefox of Internet Explorer) stuurt, met de bedoeling dat deze informatie bij een volgend bezoek weer naar de server teruggestuurd wordt. Het gaat daarbij steeds om anonieme gegevens die door BB Intermédiaire BV niet tot individuele persoonlijke gegevens te herleiden zijn. Cookies kunnen geen schade berokkenen aan uw computer of de bestanden op uw computer. Over het algemeen worden sessie cookies onderscheiden van permanente cookies. De eerste soort cookies wordt direct van uw computer verwijderd zodra uw uw browser afsluit. Permanente cookies blijven ook na het afsluiten van je browser op uw computer opgeslagen.

Op onze website (www.usmarkets.nl) gebruiken we in sommige gevallen permanente cookies om het navigeren voor u gemakkelijker te maken, om u van bepaalde informatie te voorzien en bepaalde gebruikersinstellingen te bewaren.

WebAds Interactive Advertising presenteert in opdracht van BB Intermédiaire BV  advertenties op deze website. Om te voorkomen dat u bepaalde advertenties te vaak ziet en om advertenties te kunnen serveren die goed aansluiten bij uw interesses en behoeften, worden door WebAds ook cookies op uw computer geplaatst en kunnen zich daartoe toegang verschaffen. Op het gebruik van deze cookies is het privacy- en cookiebeleid van WebAds Interactive Advertising van toepassing. Zie hiervoor: http://www.webads.nl/over-webads/privacy/

Mocht u geen prijs stellen op plaatsing van cookies dan kunt u dit aangeven in de instellingen van uw browser. Dit kan echter uw gebruik van sommige onderdelen van onze website in de weg staan. Voor meer informatie over het beheer van cookies, kunt u de helpfunctie van je browser raadplegen.

Gebruik van Google AdWords Conversion-Tracking

Deze website maakt gebruik van het online wervingsprogramma "Google AdWords" en Conversion-Tracking van Google Adwords. Het cookie voor Conversion-Tracking wordt geplaatst wanneer een gebruiker op een door Google beheerde advertentie klikt. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computersysteem worden opgeslagen. Deze cookies verliezen na 30 dagen hun geldigheid en zijn niet bedoeld voor persoonlijke identificatie. Brengt de gebruiker een bezoek aan bepaalde pagina's van deze website en is het cookie nog niet verlopen, dan kunnen Google en wij zien dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en naar deze pagina is doorgestuurd. Elke klant van Google AdWords ontvangt een ander cookie. Cookies kunnen zodoende dus niet via de websites van klanten van AdWords gevolgd worden. De met behulp van de Conversion Cookies verzamelde informatie dient ertoe conversiestatistieken op te stellen voor klanten van AdWords, die voor Conversion-Tracking gekozen hebben. De klanten vernemen het totale aantal gebruikers dat op uw advertentie heeft geklikt en dat is doorgestuurd naar een van een Conversion-Tracking Tag voorziene pagina. Ze ontvangen echter geen informatie waarmee de gebruiker persoonlijk te identificeren is. Wanneer ze niet aan Tracking willen deelnemen, kunnen ze gebruik hiervan tegengaan door het cookie van Google Conversion-Tracking via hun internetbrowser bij gebruikersinstellingen gewoon te deactiveren. Ze worden dan niet in de Conversion-Tracking statistieken opgenomen.

Op het onderstaande internetadres vindt u meer informatie over de bepalingen voor gegevensbescherming van Google: http://www.google.nl/policies/privacy

Webanalysedienst

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. ("Google"). Google Analytics gebruikt zgn. "cookies", tekstbestanden, die op uw computer opgeslagen worden en die analyse mogelijk maken van uw gebruik van de website. De door het cookie verzamelde informatie over uw gebruik van deze website wordt normaal gesproken doorgezonden naar een Google server in de VS en daar opgeslagen.

In geval van activering van IP-anonimisering op deze website, wordt uw IP-adres door Google echter binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragslanden binnen het akkoord over het Europees economisch gebied van tevoren verkort. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres doorgezonden naar een Google server in de VS en daar opgeslagen. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de activiteiten op de website op te stellen en voor verdere met het gebruik van de website samenhangende dienstverlening aan de exploitant van de website.
Het in het kader van Google Analytics door uw browser overgedragen IP-adres wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google. U kunt het opslaan van cookies tegengaan door uw browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen. We wijzen u er echter op dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig zult kunnen gebruiken. U kunt bovendien de registratie door Google van de door het cookie verzamelde en op uw gebruik van de website betrekking hebbende gegevens (incl. uw IP-adres) en de verwerking door Google van deze gegevens tegengaan door de in de volgende link ter beschikking gestelde browser plug-in te downloaden en te installeren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl

We wijzen u erop dat deze website gebruik maakt van Google Analytics met de extensie "_anonymizeIp()" en daarom IP-adressen alleen verkort verder verwerkt, om zo uit te sluiten dat deze informatie rechtstreeks op personen betrokken kan worden.

Retargeting / Remarketing

Deze website maakt gebruik van Retargeting-Technologie van Google Inc. ("Google"). Dit maakt het mogelijk bezoekers aan onze internetsite, die al eerder belangstelling hebben getoond voor onze shop en onze producten, gericht te benaderen met op de persoon en diens interesses afgestemde advertenties. Het invoegen van advertenties vindt daarbij plaats op basis van een op cookies gebaseerde analyse van het vroegere gebruik, waarbij echter geen persoonsgegevens opgeslagen worden. Bij Retargeting-Technologie wordt een cookie op uw computer of mobiele apparatuur opgeslagen, om zo anoniem gemaakte gegevens over uw interesses te verzamelen en de advertenties individueel aan de opgeslagen informatie aan te passen. Deze cookies zijn kleine tekstbestanden, die op uw computer of mobiele apparatuur opgeslagen worden. U krijgt op die manier advertenties door die hoogstwaarschijnlijk corresponderen met uw interesse in producten en informatie. U kunt plaatsing van cookies voor advertenties blijvend tegengaan door
de in de volgende link beschikbaar gestelde browser plug-in te downloaden en te installeren: https://www.google.com/settings/ads/onweb/
Verdere informatie en de bepalingen met betrekking tot gegevensbescherming in verband met advertenties en Google kunt u hier inzien:
http://www.google.com/privacy/ads/

Wijzigen van het privacy- en cookiebeleid

Het is niet ondenkbaar dat het privacy- en cookiebeleid van BB Intermédiaire BV in de nabije toekomst wordt uitgebreid of gewijzigd. Wij adviseren u dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzingen zijn doorgevoerd. Als deze wijzigingen zeer ingrijpend van aard zijn, zullen wij er voor zorgen dat deze op een duidelijke en opvallende manier gecommuniceerd worden.


deze site wordt technisch beheerd door 24hoursmedia