...

TA: Markten veren op na test 200-MA SPX

10 april 2018, 08:10 | Daïm Boscart | leestijd: 5 minuten | moeilijkheid: 10 / 12 | (1)

De beurzen veren weer wat op nadat de mark­ten afgelopen vri­jdag de ste­un­niveaus rond het 200-daags gemid­delde hebben getest. Met name de meest toon­aangevende S&P 500 index belandde afgelopen vri­jdag rond haar 200-daags gemid­delde en als reac­tie hierop zagen we de mark­ten wat aansterken. Een duidelijke reac­tie die we de afgelopen weken ook al meer hebben gezien: een terug­val tot de 200-MA lij­nen waar­na een opwaartse reac­tie vol­gde. Natu­urlijk helpt het dat in Ameri­ka ein­delijk wt posi­tieve bericht­en naar buiten kwa­men afgelopen week­end waar­bij cen­traal stond dat men tra­cht er op een nor­male manier uit te komen met Chi­na en een han­del­soor­log wil afwen­den. Na de eerdere bericht­en die Trump de wereld in had ges­lingerd was dit toch ineens wel een wat gematigde toon wat beleg­gers toch enigszins gerust wist te stellen waar­door de Amerikaanse beurzen intra­day wat kon­den oplopen gis­teren.

Ook van­daag zien we dat de futures in de nach­tu­urt­jes mooi zijn opgelopen, een nieuwe groene dag lijkt aanstaande en we gaan aan de hand van de grafieken dan ook eens kijken waar de koers­doe­len op de korte ter­mi­jn wacht­en..

Goed nieuws voor de liefheb­bers van Aan­de­len en Indices: anal­ist Daïm Boscart ver­zorgt ook sig­nalen op aan­de­len en indices via de TA Trad­ing Aan­de­len & Indices Ser­vice”. U kunt dit abon­nement uit­proberen tot 1 JUNI 2018 voor slechts €39,-. Voor meer infor­matie zie: 

Europa
In Europa zagen we een, in mijn ogen, zeer opmerke­lijke sessie. Afgelopen vri­jdag lever­den de Amerikaanse beurzen na het sluiten van Europa namelijk ontzettend veel beur­swaarde in waar­door een matige open­ing in Europa kon wor­den verwacht. De Europese indices liepen namelijk ruim 2% achter ten aanzien van de nabeurs dal­ing in de VS. Tot mijn ver­baz­ing trok men zich niet al te veel aan van de Amerikaanse han­delss­pan­nin­gen waar­door er zelfs een hogere open­ing werd gere­aliseerd. Uitein­delijk zagen we hierop een bewegelijke sessie in Europa met plussen en min­nen maar aan het einde van de rit wis­ten de beurzen een kleine plus bin­nen te slepen. Toch een knappe presta­tie aangezien de Amerikaanse indices wat afzwak­ten.

Wat hier­mee duidelijk wordt is dat de diver­gen­tie tussen bei­de mark­ten wat klein­er wordt. De ongelijkheid die eerder tussen bei­de mark­ten ontstond wordt langza­am maar zek­er weer recht­getrokken door een Europa wat iets sterk­er oogt dan voorheen ter­wi­jl de VS juist wat aan het kwakke­len is.

Wat duidelijk zicht­baar is gewor­den op de tech­nis­che grafieken van de AEX en de DAX is dat de Europese beurzen aan het uit­breken zijn aan de boven­z­i­jde. De negatieve houd­ing is ver­loren gegaan en de mark­ten proberen langza­am de weer­stand­sniveaus aan de kant te zetten. Zo zien we bijvoor­beeld dat de AEX na een lange lastige peri­ode waar­bij de ste­un­li­jn van 517 pun­ten tot driemaal werd getest nu toch aan de boven­z­i­jde uit­breekt. De AEX noteert immers weer fier boven de 200- en 50-MA lijn en geeft daarmee aan dat er nadrukke­lijk wordt gezocht naar betere koers­standen. Zo is de 541 weer­stand al twee keer getest en lijkt het slechts een kwest­ie van tijd alvorens men richt­ing de 550 pun­ten kan gaan bewe­gen.

Ook de DAX ziet er posi­tief uit, de Duitse hoofdin­dex is boven het dal­ende trend­kanaal gekomen en kan hier­mee een groot koerspo­ten­tieel benut­ten. Zo wacht­en er nu kansen om verder opwaarts te ontwikke­len tot 12.500 of zelfs 12.650 pun­ten.

Dai­ly AEX:Dai­ly DAX:Wall Street
In Ameri­ka kenden de beurzen gis­teren een mooie voort­varende start. Na open­ing zagen we de mark­ten wat twi­jfe­len maar al snel werd de richt­ing gekozen: omhoog. De Dow Jones telde op een gegeven moment zelfs bij­na 450 win­st­pun­ten en het leek een zeer mooie sessie te worden.

Aan het einde van de sessie bleek echter dat de verkoop­druk nog steeds de mark­ten in bed­wang houdt. Zo moest de Dow Jones in de laat­ste han­delsmo­menten van de dag toch veel van haar winst inlev­eren en bleef er slechts” 50 pun­ten over van wat eerder 450 mooie win­st­pun­ten waren. Ook de SPX en de Nas­daq gaven aan het einde van de sessie redelijk wat pri­js maar na het sluiten van de markt kwam dit er gedurende afgelopen nacht eigen­lijk alle­maal weer bij.

Het spel duurt zo voort: twi­jfel en onrust maar bij noterin­gen ron­dom de 200-MA lijn zien we de mark­ten toch redelijk snel en voor­spel­baar weer opv­eren. Zodoende bli­jven de opwaartse kansen intact maar kun­nen we stellen dat we eigen­lijk zijwaarts han­de­len in een vast­gestelde band­breedte van zo’n 3%-4%. Hierin zien we felle dalin­gen en snelle sti­jgin­gen, met name in de VS. Hier zullen we proberen op in te spe­len met snelle acties waar­bij we duidelijke en strakke doe­len en stop-loss niveaus instellen.

Dai­ly Dow Jones:
Dai­ly S&P 500:Met vrien­delijke groet,

Daïm Boscart | US Markets

Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Login »

Koersen

Name Last Change %
AEX 543.9 -6.49 -1.18%
AEX Fut 540.25 -8.15 -1.49%
DAX 11364.17 -185.79 -1.61%
DAX Fut 11336.75 -234.75 -2.03%
DOW 25502.32 -460.19 -1.77%
DOW 30 Future 25537 -474 -1.82%
DJ Transp. 10052.3 -233.37 -2.27%
SP500 2800.71 -54.17 -1.9%
SP Fut 2807 -55.5 -1.94%
NSDQ 7642.67 -196.29 -2.5%
NSDQ100 7326.06 -167.21 -2.23%
NSDQ Fut 7359.5 -175 -2.32%
BEL20 3588.73 -65.92 -1.8%
CAC40 5269.92 -108.92 -2.02%
FTSE 100 7207.59 -147.72 -2.01%
SMI 9319.42 -134.63 -1.42%
SEMISOXX 1400.37 -41.46 -2.88%
RSL2000 1505.5 -56.33 -3.61%
Name Last Change %
Nikkei 21627.34 18.42 0.09%
H.SENG 29113.36 41.8 0.14%
Shanghai 3104.15 2.69 0.09%
KS11 2186.95 2.07 0.09%
STI 3212.1 -1.55 -0.05%
TWI 10639.07 29.52 0.28%
TSX Can. 15506.31 -34.29 -0.22%
Bovespa 93735.15 -2993.93 -3.1%
Merival 32827.98 -1358.1 -3.97%
IPC Mex. 42259.12 -992.07 -2.29%
KLSE 1666.66 3 0.18%
Indon. 6525.27 23.5 0.36%
SENSEX 36469.43 212.74 0.59%
Austr. 5963 27.7 0.47%
NZX 9550.99 89.68 0.95%
Tase 1551.1 -4.94 -0.32%
Name Last Change %
Olie 58.97 -1.01 -1.68%
Brent 66.97 -0.89 -1.31%
Gas 2.754 -0.067 -2.38%
Goud 1313.35 6.05 0.46%
GLD Eur/Oz 1161.024 5.348 0.461%
GLD Eur/Kg 37327.778 171.952 0.461%
Zilver 15.438 0.001 0.01%
Zlv Eur/Oz 13.647 0.001 0.006%
Zlv Eur/Kg 438.776 0.028 0.006%
Koper 2.848 -0.058 -2%
Alu 1902.25 -1.5 -0.08%
Nikkel 12975 -52.5 -0.4%
Lood 2037.5 -11.25 -0.55%
Zink 2820.25 -16.5 -0.58%
PLT 847.95 -13.15 -1.53%
PLD 1520.35 -37.55 -2.41%
Name Last Change %
EUR-USD 1.1312 0.0001 0.01%
EUR-YEN 124.33 0.04 0.03%
EUR-GBP 0.8557 -0.0001 -0.01%
EUR-SFR 1.1238 0.0004 0.04%
USD/Yen 109.91 -0.88 -0.79%
GBP-USD 1.3213 0.0006 0.05%
USD Index 96.097 0.11 0.11%
TREAS10 2.437 -0.102 -4.01%
TREAS30 2.875 -0.088 -2.98%
Bitcoin 4057.8 17.8 0.44%
Bitcoin Cash 165.09 8.41353 5.37%
Ethereum (US$) 137.16 1.04806 0.77%
Ripple 0.32191 -0.00477 -1.46%
Litecoin 60.792 1.54631 2.61%
Name Last Change %
VIX 16.48 2.85 20.91%
Baltic 973.16 %
BSLBEAR 21.0863 1.9246 10.04%
BSLNEUT 56.23 -2.4526 -4.18%
BSLBULL 22.6837 0.528 2.38%
BSLSCORE 50.7987 -0.6983 -1.36%

Beursbox

 • ...
  20:34 Baudet = bindend referendum , daarom Baudet belangrijk. Ongelofelijk...
 • ...
  20:26 Grafiek van Albert Klein, waarop breekpunt dow en de must om de...
 • ...
  20:08 Ik hoor steeds het smurfenlied
 • ...
  18:37 Neem me niet kwalijk , het staat er wel op een andere plek in de...
 • ...
  18:35 Er staat b.v. wel "https:://www.beurs.nl/nieuw... " maar vroeger zag...
 • ...
  17:40 ...
 • ...
  17:36 Vreemd bij mij wel
 • ...
  17:27 Http://news.goldseek.com/Zealllc/1553271195.php Adam Hamilton - Gold...
 • ...
  13:38 De linkjes laten niets meer zien, het zou handig zijn om te vermelden...
 • ...
  11:54 Tja😂😂

Twitter @usmarkets