...

Twijfelende markten door hoge volatiliteit en spanningen

12 april 2018, 12:30 | Daïm Boscart | leestijd: 3 minuten | moeilijkheid: 12 / 12 | (0)


Beste Beleg­gers,

De beurzen leken na een test van de 200-MA niveaus eind vorige wee klaar voor een mooie en sterke her­stel­be­weg­ing. Toch zien we nu dat de mark­ten telkens weer wat terug vallen door ver­schil­lende span­nin­gen op zow­el poli­tiek, economisch en geopoli­tiek vlak. Zo zagen we dat de mark­ten erg heftig rea­geren op de uitin­gen van Ameri­ka en Chi­na aan­gaande de dreigende han­del­soor­log. Verder hebben we ook gezien dat men wat nerveus wordt van de dreigende taal van Trump richt­ing Syrië waar men bang is voor een reac­tie van Rus­land dat immers bondgenoot is van Syrië. Al met al zien we dus wat span­nin­gen en twi­jfel in de markt en dat is goed terug te zien in de koer­suit­sla­gen van de beurzen. We zien sterke intra­day schom­melin­gen die zor­gen voor het uit­bli­jven van een duidelijke richt­ing omhoog of omlaag.

De grote koers­be­weg­in­gen die bin­nen een duidelijke band­breedte van een aan­tal pro­cen­ten bli­jven vor­men nu een con­dol­idatiezone waar­bij de markt tussen bepaalde gren­sniveaus bli­jft hangen. De Dow Jones en de S&P 500 dagen de 200-MA lijn zo nu en dan uit maar her­stellen ver­vol­gens een aan­tal pro­cen­ten. Geen beweg­in­gen vol­gens het boek­je aangezien een volledi­ge her­stel­be­weg­ing uit­bli­jft. Zodoende bli­jft de druk behoor­lijk op de ketel en dat kan op den duur zor­gen voor een felle dal­ing wan­neer er een ake­lig nieuws­feit vanu­it Chi­na, Syrië of elders op de wereld naar buiten komt.

Op Macro-Economisch vlak is er namelijk weinig aan de hand, de cijfers van de alge­hele economie zijn naar behoren, de oliepri­jzen trekken weer aan waar­door de gewil­de inflatie van ruim 2% steeds een meer realiseer­baar doel begint te wor­den en ook de bedri­jf­s­re­sul­tat­en lijken goed. Als voor­beeld nemen we nu even DSM die van­mor­gen naar buiten trad met mooie verwachte cijfers, de trein den­dert dus voort maar span­nin­gen zor­gen voor soms onover­brug­bare obstakels op de beurs.

In Europa doen de beurzen het de laat­ste weken echter wel wat beter dan in de VS. De Europese indices zijn namelijk knap her­steld en zijn door enkele ste­vige weer­stand­szones gebro­ken. Neem bijvoor­beeld de AEX dat zich knap boven het 50- en 200-MA heeft weten te knokken waar­door de verwachtin­gen op de korte ter­mi­jn weer wat beter zijn. Zo kan de AEX in mijn ogen nu door­be­we­gen tot 550558 pun­ten wan­neer we puur tech­nisch kijken. Daar­bij moeten we wel zeggen dat de AEX ook last zal hebben van span­nin­gen en dus raad ik aan met een strak stop-loss beleid te werken en uw Mon­ey Man­age­ment duidelijk door te voeren in uw posi­ties. De Duitse DAX index loopt immers nog steeds wat achter en loopt nu richt­ing het 50-MA waar een eerste belan­grijke test wacht. Vanocht­end hebben we al gezien dat dit niet zon­der slag of stoot zal gaan lukken en daarom is het belan­grijk ook de down­side in de gat­en te houden.

Wan­neer de mark­ten er niet in sla­gen door te duwen zal er namelijk weer een vlugge test van de 200-MA niveaus in Ameri­ka vol­gen wat op dat punt een mooi koop­mo­ment zal zijn. Wan­neer de mark­ten op dag­ba­sis onder deze niveaus sluiten is het echter een zeer belan­grijk sig­naal naar de beleg­ger toe en kunt u beter zsm anticiperen op een felle dal­ing die met name in Ameri­ka bin­nen het tech­nis­che plaat­je van lagere top­pen en diepere bodems past.

Speel dus kort en scherp op de bal en verwacht waar nodig het onverwachte. Het zijn, zek­er in vergelijk­ing met voor­gaande jaren, roerige tij­den op de beurs en dat vraagt om extra voor­zorgs­maa­trege­len van beleg­gers..

Dai­ly AEX:Dai­ly DAX:Dai­ly Dow Jones:Dai­ly SPX:Met vrien­delijke groet,

Daïm Boscart | US Markets

Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Login »

Koersen

Name Last Change %
AEX 543.9 -6.49 -1.18%
AEX Fut 540.25 -8.15 -1.49%
DAX 11364.17 -185.79 -1.61%
DAX Fut 11336.75 -234.75 -2.03%
DOW 25502.32 -460.19 -1.77%
DOW 30 Future 25537 -474 -1.82%
DJ Transp. 10052.3 -233.37 -2.27%
SP500 2800.71 -54.17 -1.9%
SP Fut 2807 -55.5 -1.94%
NSDQ 7642.67 -196.29 -2.5%
NSDQ100 7326.06 -167.21 -2.23%
NSDQ Fut 7359.5 -175 -2.32%
BEL20 3588.73 -65.92 -1.8%
CAC40 5269.92 -108.92 -2.02%
FTSE 100 7207.59 -147.72 -2.01%
SMI 9319.42 -134.63 -1.42%
SEMISOXX 1400.37 -41.46 -2.88%
RSL2000 1505.5 -56.33 -3.61%
Name Last Change %
Nikkei 21627.34 18.42 0.09%
H.SENG 29113.36 41.8 0.14%
Shanghai 3104.15 2.69 0.09%
KS11 2186.95 2.07 0.09%
STI 3212.1 -1.55 -0.05%
TWI 10639.07 29.52 0.28%
TSX Can. 15506.31 -34.29 -0.22%
Bovespa 93735.15 -2993.93 -3.1%
Merival 32827.98 -1358.1 -3.97%
IPC Mex. 42259.12 -992.07 -2.29%
KLSE 1666.66 3 0.18%
Indon. 6525.27 23.5 0.36%
SENSEX 36469.43 212.74 0.59%
Austr. 5963 27.7 0.47%
NZX 9550.99 89.68 0.95%
Tase 1551.1 -4.94 -0.32%
Name Last Change %
Olie 58.97 -1.01 -1.68%
Brent 66.97 -0.89 -1.31%
Gas 2.754 -0.067 -2.38%
Goud 1313.35 6.05 0.46%
GLD Eur/Oz 1161.024 5.348 0.461%
GLD Eur/Kg 37327.778 171.952 0.461%
Zilver 15.438 0.001 0.01%
Zlv Eur/Oz 13.647 0.001 0.006%
Zlv Eur/Kg 438.776 0.028 0.006%
Koper 2.848 -0.058 -2%
Alu 1902.25 -1.5 -0.08%
Nikkel 12975 -52.5 -0.4%
Lood 2037.5 -11.25 -0.55%
Zink 2820.25 -16.5 -0.58%
PLT 847.95 -13.15 -1.53%
PLD 1520.35 -37.55 -2.41%
Name Last Change %
EUR-USD 1.1312 0.0001 0.01%
EUR-YEN 124.33 0.04 0.03%
EUR-GBP 0.8557 -0.0001 -0.01%
EUR-SFR 1.1238 0.0004 0.04%
USD/Yen 109.91 -0.88 -0.79%
GBP-USD 1.3213 0.0006 0.05%
USD Index 96.097 0.11 0.11%
TREAS10 2.437 -0.102 -4.01%
TREAS30 2.875 -0.088 -2.98%
Bitcoin 4057.7 18.1 0.45%
Bitcoin Cash 165.47 8.43289 5.37%
Ethereum (US$) 137.37 0.94136 0.69%
Ripple 0.32191 -0.00477 -1.46%
Litecoin 60.824 1.35006 2.27%
Name Last Change %
VIX 16.48 2.85 20.91%
Baltic 973.16 %
BSLBEAR 21.0863 1.9246 10.04%
BSLNEUT 56.23 -2.4526 -4.18%
BSLBULL 22.6837 0.528 2.38%
BSLSCORE 50.7987 -0.6983 -1.36%

Beursbox

 • ...
  20:34 Baudet = bindend referendum , daarom Baudet belangrijk. Ongelofelijk...
 • ...
  20:26 Grafiek van Albert Klein, waarop breekpunt dow en de must om de...
 • ...
  20:08 Ik hoor steeds het smurfenlied
 • ...
  18:37 Neem me niet kwalijk , het staat er wel op een andere plek in de...
 • ...
  18:35 Er staat b.v. wel "https:://www.beurs.nl/nieuw... " maar vroeger zag...
 • ...
  17:40 ...
 • ...
  17:36 Vreemd bij mij wel
 • ...
  17:27 Http://news.goldseek.com/Zealllc/1553271195.php Adam Hamilton - Gold...
 • ...
  13:38 De linkjes laten niets meer zien, het zou handig zijn om te vermelden...
 • ...
  11:54 Tja😂😂

Twitter @usmarkets