...

AEX ziet er sterk uit, op naar de 558?

15 april 2018, 15:45 | Trader Guy | leestijd: 4 minuten | moeilijkheid: 9 / 12 | (2)

De AEX doet het goed momenteel en weet steev­ast de opge­bouwde winst te verdedi­gen, de 550 pun­ten lonk waar er een GAP van feb­ru­ari open ligt en wordt gedicht momenteel. Belan­grijk­er is nu wat er ron­dom die 550 pun­ten zal gebeuren want als de AEX uit weet te breken dan zien ik wel mogelijkhe­den om richt­ing de 558 pun­ten te ger­ak­en. Een analyse van de AEX index waar we op gaan han­de­len de komende dagen via Sys­teem Trad­ing …

De AEX ligt er goed bij als we de dag grafiek bek­ijken maar als ik op week­ba­sis (week­grafiek) de index bek­ijk dan zal er nog wat meer bij moeten komen om ook op de mid-lange ter­mi­jn naar posi­tief te draaien. Daarom kijk ik nu vooral naar de 558 pun­ten waar er behoor­lijk wat weer­stand wacht, dat wordt voor de AEX hoe dan ook een zeer belan­grijk punt om naar uit te zien en ik denk dat het zek­er tot de mogelijkhe­den behoort de komende weken of zelfs op wat kor­tere tijd. De AEX heeft dus nog 10 pun­ten te gaan gezien het slot van vri­jdag (13 april), mogelijk kan ik daar wat mee gaan doen met een posi­tie in die richt­ing. Maar die 558 pun­ten wordt wel een moeil­ijk punt, als de AEX daar ger­aakt zullen we vooral om ons heen moeten kijken wat veel andere indices gaan doen, ik heb het dan over de Dow Jones, de S&P 500, de Nas­daq en vooral ook de DAX. En ja, dat is belan­grijk, ook voor de AEX index want als de rest niet uit­breekt dan zullen we hier waarschi­jn­lijk ook stil­vallen. Daarom richt ik me ook eerst op die 558 pun­ten, een doel op zich.

Naast de tech­nis­che waarne­min­gen kijk ik ook uit naar de cijfers van de belan­grijke en daar­door zwaar wegende bedri­jven zoals ASML, Shell, ING, Unilever en Philips. De komende weken drup­pe­len die bin­nen, ASML is de eerste in de reeks komende woens­dag voor­beurs (18 april) en we zijn zeer benieuwd hoe die vallen. De vorige kwartaal­ci­jfers zorgden steev­ast voor een behoor­lijke ral­ly bij het aan­deel ASML, dat kan voor het korte ver­loop bij de AEX voor extra beweg­ing zorgen.

Alles bij elka­ar bekeken, de AEX kan door de 550 pun­ten breken, er ligt dan een mooi gat open tot de 558 pun­ten en we kri­j­gen mogelijk door ASML woens­dag een extra impuls om snel richt­ing het doel te ger­ak­en. Daar­bij moet de rest natu­urlijk ook mee­doen maar ook daar liggen de kansen nu voor het gri­jpen, zek­er als er een uit­braak boven de hoog­ste standen van vri­jdag (13 april) komt. Posi­tief ver­loop dus en al een heel mooi her­s­tel vanaf de bodem die duidelijk op 517 uitk­wam eind maart. Natu­urlijk moeten we ook naar bene­den kijken want als de markt, en vooral Wall Street, er niet in slaagt om ook uit te breken naar boven dan moeten we bij de AEX vooral naar de 551 – 542 pun­ten kijken en er wacht nu een MEGA ste­un rond de 535 – 536 pun­ten waar het 50- en 200-MA wacht­en. Ik ga voor­lop­ig nog uit dat de kansen omhoog wat beter zijn dan dat de AEX weer fors terug zal vallen. Als het kan zal ik daarop anticiperen, hoe ik dat zal doen ziet u hieron­der, en u kunt dus mee door lid te wor­den, dan staat u meteen al op onze leden­li­jst en kri­jgt u de sig­nalen op tijd binnen.

Han­de­len op de AEX index?
Om op de AEX te han­de­len kan dat pri­ma met ons abon­nement Sys­teem Trad­ing waar we met €1500 werken, posi­ties op de AEX nemen we daar op met een gemid­delde inleg per posi­tie tussen de €750 en de €1100, dat hangt af van de aan­tallen die ik kies, meestal 350 tot 500 stuks en dan Boost­ers, een mooi prod­uct van BNP Paribas met veel min­der risi­co dan CFD’s of opties. Ik werk al 12 jaar met Turbo’s en Boost­ers zodat u die ervar­ing goed kan gebruiken. De komende dagen doen we wat met de AEX, u kunt mee­doen door lid te wor­den. Dan kri­jgt u per mail en SMS direct de juiste infor­matie met de fond­scode en aan­tal dat u best kunt kopen. Inschri­jven kan via de aan­bied­ing tot 1 JUNI voor slechts €39 om in ieder geval ken­nis te mak­en met onze manier van werken. 

Inschri­jven kan via de link https://​www​.usmar​kets​.nl/​t​r​a​d​e​r​s​h​o​p​/​a​b​o​n​n​e​m​e​n​t​/​a​e​x​-​s​y​s​t​e​e​m​t​r​a​d​i​n​g​.html

AEX dag grafiek:


AEX week grafiek:


Met vrien­delijke groet,

Guy Boscart

Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Login »

Koersen

Name Last Change %
AEX 543.9 -6.49 -1.18%
AEX Fut 540.25 -8.15 -1.49%
DAX 11364.17 -185.79 -1.61%
DAX Fut 11336.75 -234.75 -2.03%
DOW 25502.32 -460.19 -1.77%
DOW 30 Future 25537 -474 -1.82%
DJ Transp. 10052.3 -233.37 -2.27%
SP500 2800.71 -54.17 -1.9%
SP Fut 2807 -55.5 -1.94%
NSDQ 7642.67 -196.29 -2.5%
NSDQ100 7326.06 -167.21 -2.23%
NSDQ Fut 7359.5 -175 -2.32%
BEL20 3588.73 -65.92 -1.8%
CAC40 5269.92 -108.92 -2.02%
FTSE 100 7207.59 -147.72 -2.01%
SMI 9319.42 -134.63 -1.42%
SEMISOXX 1400.37 -41.46 -2.88%
RSL2000 1505.5 -56.33 -3.61%
Name Last Change %
Nikkei 21627.34 18.42 0.09%
H.SENG 29113.36 41.8 0.14%
Shanghai 3104.15 2.69 0.09%
KS11 2186.95 2.07 0.09%
STI 3212.1 -1.55 -0.05%
TWI 10639.07 29.52 0.28%
TSX Can. 15506.31 -34.29 -0.22%
Bovespa 93735.15 -2993.93 -3.1%
Merival 32827.98 -1358.1 -3.97%
IPC Mex. 42259.12 -992.07 -2.29%
KLSE 1666.66 3 0.18%
Indon. 6525.27 23.5 0.36%
SENSEX 36469.43 212.74 0.59%
Austr. 5963 27.7 0.47%
NZX 9550.99 89.68 0.95%
Tase 1551.1 -4.94 -0.32%
Name Last Change %
Olie 58.97 -1.01 -1.68%
Brent 66.97 -0.89 -1.31%
Gas 2.754 -0.067 -2.38%
Goud 1313.35 6.05 0.46%
GLD Eur/Oz 1161.024 5.348 0.461%
GLD Eur/Kg 37327.778 171.952 0.461%
Zilver 15.438 0.001 0.01%
Zlv Eur/Oz 13.647 0.001 0.006%
Zlv Eur/Kg 438.776 0.028 0.006%
Koper 2.848 -0.058 -2%
Alu 1902.25 -1.5 -0.08%
Nikkel 12975 -52.5 -0.4%
Lood 2037.5 -11.25 -0.55%
Zink 2820.25 -16.5 -0.58%
PLT 847.95 -13.15 -1.53%
PLD 1520.35 -37.55 -2.41%
Name Last Change %
EUR-USD 1.1312 0.0001 0.01%
EUR-YEN 124.33 0.04 0.03%
EUR-GBP 0.8557 -0.0001 -0.01%
EUR-SFR 1.1238 0.0004 0.04%
USD/Yen 109.91 -0.88 -0.79%
GBP-USD 1.3213 0.0006 0.05%
USD Index 96.097 0.11 0.11%
TREAS10 2.437 -0.102 -4.01%
TREAS30 2.875 -0.088 -2.98%
Bitcoin 4056.8 16.8 0.42%
Bitcoin Cash 164.37 7.75256 4.95%
Ethereum (US$) 137.35 1.22512 0.9%
Ripple 0.32191 -0.00477 -1.46%
Litecoin 60.703 1.45744 2.46%
Name Last Change %
VIX 16.48 2.85 20.91%
Baltic 973.16 %
BSLBEAR 21.0863 1.9246 10.04%
BSLNEUT 56.23 -2.4526 -4.18%
BSLBULL 22.6837 0.528 2.38%
BSLSCORE 50.7987 -0.6983 -1.36%

Beursbox

 • ...
  20:34 Baudet = bindend referendum , daarom Baudet belangrijk. Ongelofelijk...
 • ...
  20:26 Grafiek van Albert Klein, waarop breekpunt dow en de must om de...
 • ...
  20:08 Ik hoor steeds het smurfenlied
 • ...
  18:37 Neem me niet kwalijk , het staat er wel op een andere plek in de...
 • ...
  18:35 Er staat b.v. wel "https:://www.beurs.nl/nieuw... " maar vroeger zag...
 • ...
  17:40 ...
 • ...
  17:36 Vreemd bij mij wel
 • ...
  17:27 Http://news.goldseek.com/Zealllc/1553271195.php Adam Hamilton - Gold...
 • ...
  13:38 De linkjes laten niets meer zien, het zou handig zijn om te vermelden...
 • ...
  11:54 Tja😂😂

Twitter @usmarkets