...

TA: Start cijferseizoen en hogere beurzen

16 april 2018, 08:00 | Daïm Boscart | leestijd: 5 minuten | moeilijkheid: 11 / 12 | (1)

Ondanks alle span­nin­gen op poli­tiek, geopoli­tiek en economisch vlak bli­jven de beurzen toch oplopen. Waar de span­nin­gen de afgelopen weken voor wat negatieve reac­ties op de han­delsvlo­er zorgden zien we nu een duidelijke veran­der­ing in het reac­tiev­er­mo­gen van de han­de­laren. Die duwen de markt van­mor­gen alsnog omhoog ondanks het feit dat de Amerikaanse troepen dit week­end raket­ten naar Syrië stu­ur­den. De US Futs liepen van­nacht mooi op en staan ongeveer een half pro­cent hoger, een knappe reac­tie van de markt dus die ik eerlijk gezegd niet zo had zien aankomen gezien de hyper-sen­si­tiviteit van de mark­ten de laat­ste weken. Maar goed, de bood­schap lijkt nu duidelijk: na meerdere aan­vallen van de beurzen op super belan­grijke ste­un­niveaus is de con­clusie dat men verder omhoog wil voor nu. Wellicht heeft dit ook deels met het cijfer­seizoen te mak­en waarmee beleg­gers de laat­ste jaren enorm mee zijn ver­wend. Vri­jwel elk jaar en elk kwartaal hebben we prachtige win­st­ci­jfers mogen zien en wellicht neemt men vast een voor­proe­f­je op wat komen gaat.

Goed nieuws voor de liefheb­bers van Aan­de­len en Indices: anal­ist Daïm Boscart ver­zorgt ook sig­nalen op aan­de­len en indices via de TA Trad­ing Aan­de­len & Indices Ser­vice”. U kunt dit abon­nement uit­proberen tot 1 JUNI 2018 voor slechts €39,-. Voor meer infor­matie zie: 

Europa
Deze week start het cijfer­seizoen en zoals ik al zei is dat een leuke peri­ode waar­bij we een kijk­je kri­j­gen in de keuken van bij­na alle beursgeno­teerde bedri­jven. Zo zullen omzetten, winst & ver­lies naar buiten komen en kun­nen we tevens zijn welke onderde­len, deel­mark­ten en regio’s goed presteren. Zodoende kunt u strate­gisch het een en ander leren over deze peri­ode maar kunt u natu­urlijk ook zien welke bedri­jven nou werke­lijk de cen­ten waard zijn.

Zoals u gewend bent trap­pen de Amerikaanse banken het cijfer­seizoen af en die begonnen vri­jdag met wat mooie cijfers voor Wells Far­go, Cit­i­group en JP Mor­gan Chase. Daar komt van­daag nog BoA bij ter­wi­jl mor­gen Gold­man Sachs met nog een andere rij aan Dow-aan­de­len aan de beurt is. Leuke ver­richtin­gen dus op de beurzen en zek­er de moeite waard om deze getallen eens flink onder de loep te nemen.

Voor de Europese beurzen begint de cijfer­stroom vanaf woens­dag als ook ASML & Heineken hun cijfers naar buiten bren­gen.

Voor nu ziet het er eigen­lijk zeer goed uit voor de Europese beurzen. Enerz­i­jds zien we dat men zich weinig aantrekt van de Amerikaanse prob­le­men”, zo reageerde de Europese beurzen al amper op de economis­che dreig­ing vanu­it de VS maar lijkt men nu ook niet te zwaar te tillen aan een verder oplopende span­ning met Rus­land, Iran en Syrië. Zo hebben we eigen­lijk zelfs een zeer mooie en sterke beweg­ing gezien voor de AEX die een reeks aan groene beurs­da­gen heeft neergezet en daarmee een mooie opwaartse uit­braak heeft geforceerd.

De AEX heeft afgerek­end met de oude top­zone van 535537 pun­ten waar we een zeer sterke weer­stand zagen door­dat het 50- & 200-daags gemid­delde daar samen kwa­men ter­wi­jl er ook twee belan­grijke top­pen rond dit punt lagen. Met 5 groene can­dles in 6 sessies heeft de AEX een zeer krachtige beweg­ing achter de rug en heeft men op een over­tu­igende manier duidelijk gemaakt dat me klaar is om weer te her­stellen. Met de huidi­ge opzet kan men bin­nen zeer afzien­bare tijd weer richt­ing de koer­sniveaus van 558564 pun­ten bewe­gen om daar de top­niveaus van begin dit jaar weer op te zoeken.

Ook in Duit­s­land zien we dat de DAX een goede serie neerzet. Men is uit het dal­ende trend­kanaal gebro­ken en heeft inmid­dels zelfs het 50-daags gemid­deld achter­haald en noteert nu rond de 12.500 pun­ten. Een kleine ver­be­ter­ing van ruim 1% tot 1,5% is nodig om door te stoten tot het 200-MA waar­na ook in Duit­s­land de vlag weer even uit kwam. Het lijkt er op dat dit deze week al kan gaan gebeuren waar­na de Europese indices het groot­ste stru­ikelpunt aan de kant hebben gezet..


Dai­ly AEX:Dai­ly DAX:Wall Street
In Ameri­ka zien we nu dat de drie grote indices zich eigen­lijk alle­maal het­zelfde gedra­gen. De mark­ten hebben een lastige fase achter de rus waar­bij we zelfs korte tests van het 200-MA hebben gezien. Ver­vol­gens zijn de mark­ten wat opgekrabbeld en probeert men zich nu weer te ontwikke­len tot boven het 50-MA.

Alle drie de indices zijn nu rond dit punt aan­be­land en ik geloof ook dat men deze keer zal besluiten verder opwaarts te bewe­gen. Gezien de economis­che con­di­ties is er eigen­lijk geen aan­wi­js­bare reden te geloven dat bedri­jf­s­ci­jfers zullen tegen­vallen waar­door de markt de komende week en de weken daar­na een boost kan kri­j­gen. Dit zal de mark­ten over het dode punt” (lees 50-MA) moeten helpen waar­na men zich weer kan focussen op verdere koersver­be­terin­gen en wellicht zelfs her­stel­pogin­gen tot de ATH-niveaus.

Dai­ly Dow Jones:Dai­ly S&P 500:Dai­ly Nas­daq:Met vrien­delijke groet,

Daïm Boscart | US Markets

Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Login »

Koersen

Name Last Change %
AEX 543.9 -6.49 -1.18%
AEX Fut 540.25 -8.15 -1.49%
DAX 11364.17 -185.79 -1.61%
DAX Fut 11336.75 -234.75 -2.03%
DOW 25502.32 -460.19 -1.77%
DOW 30 Future 25537 -474 -1.82%
DJ Transp. 10052.3 -233.37 -2.27%
SP500 2800.71 -54.17 -1.9%
SP Fut 2807 -55.5 -1.94%
NSDQ 7642.67 -196.29 -2.5%
NSDQ100 7326.06 -167.21 -2.23%
NSDQ Fut 7359.5 -175 -2.32%
BEL20 3588.73 -65.92 -1.8%
CAC40 5269.92 -108.92 -2.02%
FTSE 100 7207.59 -147.72 -2.01%
SMI 9319.42 -134.63 -1.42%
SEMISOXX 1400.37 -41.46 -2.88%
RSL2000 1505.5 -56.33 -3.61%
Name Last Change %
Nikkei 21627.34 18.42 0.09%
H.SENG 29113.36 41.8 0.14%
Shanghai 3104.15 2.69 0.09%
KS11 2186.95 2.07 0.09%
STI 3212.1 -1.55 -0.05%
TWI 10639.07 29.52 0.28%
TSX Can. 15506.31 -34.29 -0.22%
Bovespa 93735.15 -2993.93 -3.1%
Merival 32827.98 -1358.1 -3.97%
IPC Mex. 42259.12 -992.07 -2.29%
KLSE 1666.66 3 0.18%
Indon. 6525.27 23.5 0.36%
SENSEX 36469.43 212.74 0.59%
Austr. 5963 27.7 0.47%
NZX 9550.99 89.68 0.95%
Tase 1551.1 -4.94 -0.32%
Name Last Change %
Olie 58.97 -1.01 -1.68%
Brent 66.97 -0.89 -1.31%
Gas 2.754 -0.067 -2.38%
Goud 1313.35 6.05 0.46%
GLD Eur/Oz 1161.024 5.348 0.461%
GLD Eur/Kg 37327.778 171.952 0.461%
Zilver 15.438 0.001 0.01%
Zlv Eur/Oz 13.647 0.001 0.006%
Zlv Eur/Kg 438.776 0.028 0.006%
Koper 2.848 -0.058 -2%
Alu 1902.25 -1.5 -0.08%
Nikkel 12975 -52.5 -0.4%
Lood 2037.5 -11.25 -0.55%
Zink 2820.25 -16.5 -0.58%
PLT 847.95 -13.15 -1.53%
PLD 1520.35 -37.55 -2.41%
Name Last Change %
EUR-USD 1.1312 0.0001 0.01%
EUR-YEN 124.33 0.04 0.03%
EUR-GBP 0.8557 -0.0001 -0.01%
EUR-SFR 1.1238 0.0004 0.04%
USD/Yen 109.91 -0.88 -0.79%
GBP-USD 1.3213 0.0006 0.05%
USD Index 96.097 0.11 0.11%
TREAS10 2.437 -0.102 -4.01%
TREAS30 2.875 -0.088 -2.98%
Bitcoin 4059.7 18.4 0.46%
Bitcoin Cash 165.64 8.5906 5.47%
Ethereum (US$) 137.47 1.03689 0.76%
Ripple 0.32191 -0.00477 -1.46%
Litecoin 60.83 1.35601 2.28%
Name Last Change %
VIX 16.48 2.85 20.91%
Baltic 973.16 %
BSLBEAR 21.0863 1.9246 10.04%
BSLNEUT 56.23 -2.4526 -4.18%
BSLBULL 22.6837 0.528 2.38%
BSLSCORE 50.7987 -0.6983 -1.36%

Beursbox

 • ...
  20:34 Baudet = bindend referendum , daarom Baudet belangrijk. Ongelofelijk...
 • ...
  20:26 Grafiek van Albert Klein, waarop breekpunt dow en de must om de...
 • ...
  20:08 Ik hoor steeds het smurfenlied
 • ...
  18:37 Neem me niet kwalijk , het staat er wel op een andere plek in de...
 • ...
  18:35 Er staat b.v. wel "https:://www.beurs.nl/nieuw... " maar vroeger zag...
 • ...
  17:40 ...
 • ...
  17:36 Vreemd bij mij wel
 • ...
  17:27 Http://news.goldseek.com/Zealllc/1553271195.php Adam Hamilton - Gold...
 • ...
  13:38 De linkjes laten niets meer zien, het zou handig zijn om te vermelden...
 • ...
  11:54 Tja😂😂

Twitter @usmarkets