...

Donderwolk boven markten na topvorming en waarschuwing Transport

25 juli 2018, 07:44 | Daïm Boscart | leestijd: 4 minuten | moeilijkheid: 12 / 12 | (4)

Na een mooie reeks van de beurzen begint het er op het moment toch wat min­der floris­sant uit te zie op de finan­ciële mark­ten. Zo zien we bijvoor­beeld dat de opwaartse rek wat uit de mark­ten aan het verd­wi­j­nen is en er snelle posi­tiewis­selin­gen plaatsvin­den. Zo zagen we eerder gis­teren een snelle neer­waartse prik op de mark­ten nadat de beurzen eerder mooi wis­ten te ope­nen …

In Ameri­ka waren het met name de Nas­daq en de Dow Trans­port die een ferme waarschuwing gaven. De Nas­daq ver­spilde intra­day een winst van bij­na 90 pun­ten (1,1%) om ver­vol­gens te sluiten met een klein ver­lies (-1 punt). Een andere belan­grijke raadgev­er op Wall Street, de Dow Trans­port, liet ook van zich horen de index opende rond de 10.890 pun­ten maar zette direct de afgal­ing in, uitein­delijk sloot de index 240 pun­ten lager dan de hoog­ste stand van de sessie, de index ver­loor intra­day ruim 2%. Ook hier zien we dus dat er behoor­lijk wat win­st­ne­min­gen en die kun­nen zor­gen voor extra verkoop­druk op de mark­ten lat­er deze week.

In Ameri­ka waren het met name de Nas­daq en de Dow Trans­port die een ferme waarschuwing gaven. De Nas­daq ver­spilde intra­day een winst van ruim 100 pun­ten (1,5%) om ver­vol­gens uitein­delijk te sluiten met een plus van slechts 30 pun­ten. Een andere belan­grijke raadgev­er op Wall Street, de Dow Trans­port, liet ook van zich horen gis­teren. De index opende rond de 10.890 pun­ten maar zette direct de afgal­ing in, uitein­delijk sloot de index 240 pun­ten lager dan haar high en zodoende ver­loor de index ruim 2% intra­day. Ook hier zien we dus dat er behoor­lijk wat win­st­ne­min­gen wor­den geplaatst die zor­gen voor verkoop­druk op de markten.

Ik ben niet heel erg gecharmeerd van deze ontwik­kelin­gen omdat juist deze twee indices vaak aan­to­nen wat de vorm van de mark­ten op ter­mi­jn zal zijn. De Dow-The­o­ry” schri­jft namelijk voor dat er naar de Trans­port index kan wor­den gekeken om de toekom­stige vorm van de Dow Jones vast te stellen. De Trans­port begint vaak met het draaien van de tren­dricht­ing waar­na een grote en snelle draai van de Dow Jones kan vol­gen.

Ook de ver­richtin­gen van de Nas­daq zijn erg belan­grijk op Wall Street: tech is met uit­stek de sec­tor waar het geld is ver­di­end de afgelopen jaren. Zo zijn de 5 fond­sen met de groot­ste mark­t­waarde tegen­wo­ordig alle­maal tech­fond­sen en zijn de ver­richtin­gen van deze bedri­jven natu­urlijk bepal­end voor de geld­stromen op Wall Street.

De tech­ci­jfers van afgelopen dagen zijn natu­urlijk redelijk goed geweest maar we moeten ons wel realis­eren dat de tech­fond­sen momenteel bij­zon­der hoog noteren en dat na alle mooie cijfers er wat top­pen op de grafieken zijn ontstaan. Net als op de grafieken van deze losse fond­sen hebben veel indices ook top­niveaus bereikt:

De Nas­daq heeft onlangs opnieuw mooie top­pen geno­teerd en heeft sinds de bodem van 2008 nu een sti­jging van 420% achter de rug. Ook pop­u­lair is de AEX, de Ned­er­landse hoofdin­dex tik­te gis­teren de 575 pun­ten aan en daarmee behaalde men de hoog­ste stand in 17 jaar tijd…

De vorm­ing van de top­pen en de daarop vol­gende reac­tie: Nas­daq, DJT en AEX zwak­te snel af na het bereiken van de top is in mijn ogen een teken van voor­lop­ige verzadig­ing. De zakken van de beleg­gers zijn diep maar vergeet niet dat er ook een tijd is dat men de win­sten van tafel haalt. Het lijkt erop dat dit punt momenteel is bereikt en dat betekent dat we de komende dagen verdere win­st­ne­min­gen en dus dalin­gen kun­nen gaan zien. Neem daar­bij de han­delss­pan­nin­gen en andere poli­tieke span­ningsvelden die Trump heeft gecreëerd en u kunt dan wel nagaan dat we momenteel erg moeten oplet­ten voor een flits-dal­ing van de beurzen.

Dai­ly AEX:Dai­ly Nas­daq:Met vrien­delijke groet,

Daïm Boscart | US Markets

Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Login »

Koersen

Name Last Change %
AEX 560.21 7.93 1.44%
AEX Fut 559.25 7 1.26%
DAX 12331.75 245.93 2.03%
DAX Fut 12320 238 1.97%
DOW 26454.57 342.04 1.31%
DOW 30 Future 26478.5 340.5 1.3%
DJ Transp. 10318.99 119.95 1.18%
SP500 2918.98 29.31 1%
SP Fut 2924 27.75 0.96%
NSDQ 7958.32 113.3 1.44%
NSDQ100 7641.9 115.38 1.53%
NSDQ Fut 7673.75 112.5 1.49%
BEL20 3513.07 62.26 1.8%
CAC40 5509.73 118.79 2.2%
FTSE 100 7443.04 85.73 1.17%
SMI 9954.8 100.3 1.02%
SEMISOXX 1402.02 54.16 4.02%
RSL2000 1549.75 16.26 1.06%
Name Last Change %
Nikkei 20972.71 -151.29 -0.72%
H.SENG 27498.77 271.61 1%
Shanghai 2890.16 2.54 0.09%
KS11 2098.71 7.98 0.38%
STI 3238.73 30.74 0.96%
TWI 10566.74 36.2 0.34%
TSX Can. 15506.31 -34.29 -0.22%
Bovespa 99217.65 1594.4 1.64%
Merival 41235.12 747.51 1.85%
IPC Mex. 43187.72 223.01 0.52%
KLSE 1652.76 14.36 0.88%
Indon. 6257.33 66.81 1.08%
SENSEX 36469.43 212.74 0.59%
Austr. 5963 27.7 0.47%
NZX 10191.33 21.07 0.21%
Tase 1562.74 13.92 0.9%
Name Last Change %
Olie 53.89 1.72 3.3%
Brent 61.98 1.04 1.71%
Gas 2.337 -0.049 -2.05%
Goud 1350.75 7.85 0.58%
GLD Eur/Oz 1206.134 7.01 0.581%
GLD Eur/Kg 38778.124 225.362 0.581%
Zilver 14.992 0.163 1.1%
Zlv Eur/Oz 13.387 0.146 1.087%
Zlv Eur/Kg 430.399 4.679 1.087%
Koper 2.704 0.058 2.17%
Alu 1779.5 21.5 1.22%
Nikkel 11962.5 197.5 1.68%
Lood 1917.5 34 1.81%
Zink 2511.75 39.25 1.59%
PLT 802.1 7.5 0.94%
PLD 1473.8 18.3 1.26%
Name Last Change %
EUR-USD 1.1199 -0.0017 -0.15%
EUR-YEN 121.46 -0.26 -0.21%
EUR-GBP 0.8921 -0.0025 -0.28%
EUR-SFR 1.1192 -0.0008 -0.08%
USD/Yen 108.45 -0.09 -0.08%
GBP-USD 1.255 0.0019 0.15%
USD Index 97.13 0.078 0.08%
TREAS10 2.06 -0.026 -1.27%
TREAS30 2.55 -0.027 -1.07%
Bitcoin 9033.6 -234.9 -2.53%
Bitcoin Cash 408.16 -20.21951 -4.72%
Ethereum (US$) 265.28 -5.55206 -2.05%
Ripple 0.32191 -0.00477 -1.46%
Litecoin 132.703 -0.81446 -0.61%
Name Last Change %
VIX 15.43 0.08 0.52%
Baltic 973.16 %
BSLBEAR 21.0863 1.9246 10.04%
BSLNEUT 56.23 -2.4526 -4.18%
BSLBULL 22.6837 0.528 2.38%
BSLSCORE 50.7987 -0.6983 -1.36%

Beursbox

 • ...
  18:51 Dus het wordt alweer afgevlakt....
 • ...
  18:48 Voorafgaande aan de G20-top zullen de Amerikaanse president Donald...
 • ...
  18:46 Goud SL op 1349,5 puntje boven Be gezet. Vertrouw het nog niet...
 • ...
  18:28 Hij kan anders geen hoogtepunt bereiken ? man man man...
 • ...
  18:27 Dat heb je goed geconcludeerd
 • ...
  18:16 18/06/2019 17:36:39 // WH Advisor Kudlow: Conversation Between Trump...
 • ...
  18:14 18/06/2019 18:12:48 // USTR Lighthizer: Unsure If Tariffs Alone Will...
 • ...
  18:13 Go with de velo
 • ...
  18:08 Bodem aangestampt; terugval van 1355 gehad. Opnieuw long goud.... go...
 • ...
  18:06 Je hebt van die dagen dat alles mee zit😉

Twitter @usmarkets