...

Opwaartse trend blijft intact door sterk herstel in Amerika, AEX naar 590?

5 augustus 2018, 15:10 | Daïm Boscart | leestijd: 3 minuten | moeilijkheid: 9 / 12 | (3)

Door een zeer sterke her­stel­be­weg­ing in Ameri­ka nadat de tech­fond­sen eerder onderuit gin­gen bli­jven de beurzen er toch redelijk goed voorstaan. Door een sterke inhaal­slag waar­bij met name de Nas­daq de boel wist te red­den staan de beurzen er na een rom­melige beur­sweek toch weer redelijk goed voor. Zo zien we dat de Dow Jones weer ruim boven de 25.000 pun­ten noteert ter­wi­jl de Nas­daq weer ruim 200 pun­ten boven de low van deze week (7.600) staat rond de 7.800 pun­ten. Al met al valt de schade dus wel mee hele­maal wan­neer we de All Time High van de Nas­daq erbij nemen zo vlak boven de 7.900 pun­ten. Dat de schade is beperkt zien we ook in Europa, de AEX sloot boven de 572 pun­ten en wan­neer we de future­standen mogen geloven liep dit s avonds zelfs op tot ruim 574 pun­ten. Ook de DAX bli­jft geloof tonen, met 12.615 pun­ten bli­jft men toch rustig oplopen richt­ing de 13.000 pun­ten waar het weer eens doorheen zal willen breken. Na het door­breken van de 13.000 pun­ten­grens zak­te de DAX weliswaar snel en hard terug maar beet­je bij beet­je krabbelt men met posi­tieve dagen weer richt­ing dit niveau.
Tech­nis­che plaat­jes
Waar ik vorige week nog wat negatief was over de opwaartse kansen van de beurzen ben ik momenteel toch weer wat posi­tiev­er gaan aankijken tegen de sit­u­atie. Dit heeft voor­namelijk met de tech­nis­che plaat­jes van de indices te mak­en die er na een serieuze test toch behoor­lijk uitzien. Daar­bij bli­jf ik wel wijzen op de grote risico’s voor bijvoor­beeld techaan­de­len in com­bi­natie met de dreigin­gen (wereld­wi­jde­han­del, poli­tiek, tech-vei­ligheid en waarderin­gen) die ik in mijn vorige col­umn benoemd heb.

Nas­daq
Het tech­nis­che plaat­je van de Nas­daq ziet er bij­zon­der goed uit op het moment. De techin­dex viel vorige week scherp terug door­dat Face­book roet in het eten gooide met matige cijfers. Toch wist men de eer te red­den vorige week door een sterk cijfer rap­port van Apple dat wel mooie en groene cijfers wist te schri­jven. Zo kwam er een mooie tech­nis­che beweg­ing tot stand namelijk de dip bin­nen de uptrend. We zien vak­er dat koersen bin­nen een opgaande beweg­ing sterk kun­nen dalen waar­na de reac­tie hierop erg belan­grijk is. Deze keer was deze duidelijk: de Nas­daq zak­te weg tot de onderkant van het oplopende trend­kanaal en testte daar tevens het 50-MA. Ron­dom deze dubbele ste­un­zone nam de koop­druk erg toe en bin­nen een kort tem­po hebben de kopende par­ti­jen de koersen weer richt­ing accept­abele niveaus gedrukt. Zodoende mogen we momenteel zelfs weer uit­gaan van een con­tra­be­weg­ing richt­ing de top­zones en de boven­z­i­jde van de sti­j­gende trend. Daarom verwacht ik momenteel dat de Nas­daq richt­ing de 8.000 pun­ten kan sti­j­gen op basis van de tech­nis­che con­di­ties.

Dai­ly Nas­daq:AEX
Voor de AEX is momenteel ook een belan­grijk moment aange­bro­ken. De Ned­er­landse hoofdin­dex is tot de 573 pun­ten geste­gen en daar wacht een zeer belan­grijke weer­stand op de index. Eerder zagen we ver­schil­lende pogin­gen om tot de 590 pun­ten te sti­j­gen daar al stran­den maar gezien de huidi­ge con­di­ties heeft het er alle schi­jn van dat de AEX boven de 573575 pun­ten kan sluiten van­daag. Lukt dit komt men weer in de record­niveaus van 1718 jaar gele­den terecht en kan de index haar pijlen richtin­gen op 590600 pun­ten voor de komende week/​weken.

Dai­ly AEX:Met vrien­delijke groet,

Daïm Boscart | US Mar­kets

Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Login »

Koersen

Name Last Change %
AEX 553.97 -3.94 -0.71%
AEX Fut 552.85 -2.9 -0.52%
DAX 12155.73 -83.21 -0.67%
DAX Fut 12151.25 -95.75 -0.78%
DOW 25764 -98.68 -0.38%
DOW 30 Future 25722 -58 -0.22%
DJ Transp. 10491.85 -113.76 -1.07%
SP500 2859.53 -16.79 -0.58%
SP Fut 2855 -7 -0.24%
NSDQ 7816.29 -81.76 -1.04%
NSDQ100 7503.68 -76.46 -1.01%
NSDQ Fut 7474.75 -36.75 -0.47%
BEL20 3489.9 -21.56 -0.61%
CAC40 5391.27 -46.96 -0.87%
FTSE 100 7300.25 -48.37 -0.66%
SMI 9586.5 -72.58 -0.75%
SEMISOXX 1402.01 -28.1 -1.96%
RSL2000 1537.3 -19.94 -1.28%
Name Last Change %
Nikkei 21301.73 51.64 0.24%
H.SENG 27787.61 -158.85 -0.57%
Shanghai 2870.6 -11.69 -0.41%
KS11 2055.71 -0.09 -0.02%
STI 3205.46 -24.8 -0.77%
TWI 10398.41 14.3 0.14%
TSX Can. 15506.31 -34.29 -0.22%
Bovespa 89992.73 -31.74 -0.04%
Merival 33315.7 -576.47 -1.7%
IPC Mex. 43445.62 3.13 0.01%
KLSE 1605.36 6.17 0.39%
Indon. 5907.12 80.25 1.38%
SENSEX 36469.43 212.74 0.59%
Austr. 5963 27.7 0.47%
NZX 10234.15 53.35 0.52%
Tase 1568.12 -4.34 -0.28%
Name Last Change %
Olie 63.14 0.22 0.35%
Brent 72.58 0.37 0.51%
Gas 2.659 0.028 1.06%
Goud 1274.85 -0.85 -0.07%
GLD Eur/Oz 1142.748 -0.762 -0.067%
GLD Eur/Kg 36740.211 -24.496 -0.067%
Zilver 14.367 -0.021 -0.15%
Zlv Eur/Oz 12.879 -0.019 -0.146%
Zlv Eur/Kg 414.083 -0.605 -0.146%
Koper 2.721 -0.018 -0.64%
Alu 1826.25 -3.5 -0.19%
Nikkel 11907.5 -97.5 -0.81%
Lood 1819.25 -2.25 -0.12%
Zink 2566 -30.75 -1.18%
PLT 819.1 -1.2 -0.15%
PLD 1309.3 3.5 0.27%
Name Last Change %
EUR-USD 1.1156 0.0001 %
EUR-YEN 122.75 0.22 0.18%
EUR-GBP 0.8748 -0.0019 -0.21%
EUR-SFR 1.126 -0.001 -0.09%
USD/Yen 110.02 -0.04 -0.04%
GBP-USD 1.2748 0.0032 0.25%
USD Index 97.808 -0.016 -0.02%
TREAS10 2.402 0.009 0.36%
TREAS30 2.828 0.004 0.16%
Bitcoin 7849.9 -100 -1.26%
Bitcoin Cash 403.76 4.47203 1.12%
Ethereum (US$) 249.06 -5.52448 -2.17%
Ripple 0.32191 -0.00477 -1.46%
Litecoin 91.027 -2.16198 -2.32%
Name Last Change %
VIX 16.48 0.52 3.26%
Baltic 973.16 %
BSLBEAR 21.0863 1.9246 10.04%
BSLNEUT 56.23 -2.4526 -4.18%
BSLBULL 22.6837 0.528 2.38%
BSLSCORE 50.7987 -0.6983 -1.36%

Beursbox

 • ...
  11:15 .... en los. Ik meld mij vanavond het werkt roept! Succes allen.
 • ...
  11:15 Infineon wordt gesloopt momenteel..
 • ...
  11:15 Heb net de hond uitgelaten, heerlijk fietsweer.
 • ...
  11:14 Ongeveer 600 keer
 • ...
  11:14 Welke cijfers/nieuws was dat?
 • ...
  11:13 Nee, dat is zijn broer
 • ...
  11:12 'Red leg' wave nr. 2 opkomst naar 547.7!💰
 • ...
  11:12 Wordt weer bungee jumpen deze week de vraag is of het elastiek het...
 • ...
  11:08 Heb je al uitgerekend hoe vaak je de weekcontext hebt verloren...
 • ...
  11:08 Infineon reportedly suspends shipments to Huawei --...

Twitter @usmarkets