...

AEX en DAX analyse: Uitbraak mogelijk

24 september 2018, 12:29 | Trader Guy | leestijd: 5 minuten | moeilijkheid: 7 / 12 | (2)

Zow­el de AEX als de DAX begin­nen de week met wat ver­lies maar bei­de indices proberen dat te beperken na de mid­dag, Europa wil blijk­baar omhoog met de inten­tie om de weer­stand aan te vallen en te door­breken zodat de weg open ligt richt­ing de vol­gende doe­len die wacht­en rond de 560 – 562 (AEX) en de 12.60012.650 pun­ten (DAX) …

Analyse AEX:
De AEX laat op week­ba­sis nog wat twi­jfels zien na de grote dal­ing die enkele weken gele­den plaatsvond en die tot rond de 534 pun­ten aan­hield waar de bodem werd neergezet, echter was er lat­er sprake van een duidelijke sta­bil­isatie ron­dom de 538 pun­ten waar­door dat niveau de belan­grijke ste­un wordt op de week­grafiek. Een terug­val tot die ste­un kun­nen we nog niet uit­sluiten waar­door we die 538 pun­ten nog in ons achter­hoofd moeten houden, dat hoeft niet voor de ultra korte ter­mi­jn te zijn maar op week­ba­sis in ieder geval wel iets om in de gat­en te houden. Zolang de AEX boven die 538 bli­jft is er dus niks om ons zor­gen te mak­en, zek­er niet na de ste­vige her­stel­poging vanaf vorige week waar de index in het kiel­zog van Wall Street deze keer wel makke­lijk mee omhoog kon. We moeten nu wel oplet­ten voor topvorm­ing rond de redelijk zware weer­stand­zone 549 – 550 pun­ten en alsof dat nog niet genoeg is zien we net daar­boven het 200-MA uitkomen net onder de 552 punten.

Wat dat betre­ft kun­nen we de Bear” voor­lop­ig nog niet afschri­jven op week­bai­sis, ook op dag­ba­sis zal die onder de zone 549 – 552 mogelijk nog heersen zodra er wat verkoop­druk op gang komt en dan zek­er als dat op Wall Street het geval is. Maar de inten­ties lijken goed momenteel, de index laat ook aan het begin van deze nieuwe week niet veel liggen en wil na een matige start in ieder geval een poging onderne­men om de ral­ly door te zetten. Wie weet ger­ak­en we dan snel boven die hin­dernissen waar­door dan de weg open komt te liggen richt­ing de 560 – 562 punten.

Zow­el op dag als op week­ba­sis wordt het nu dus span­nend voor de AEX, de 549 – 550 bli­jft duidelijk in zicht en er hoeft maar 1 stoot omhoog te komen voor we uit­breken op alle fron­ten en time­frames. Die 549 – 550 was de oude ste­un eerder deze maand, daarom zorgt deze zone nu voor de nodi­ge weer­stand. De Bulls” zullen nu de kracht­en moeten bun­de­len om een uit­braak te forceren, dat gaan we de komende dagen snel genoeg merken.

Trad­ing en coach­ing?
Schri­jf u in voor een abon­nement en lees dan de updates, de blog en ont­vang onze sig­nalen per mail en SMS om te han­de­len. Via onze abon­nementen hebben we nu al enkele posi­ties open staan, u kunt nu nog mee door lid te wor­den via de aan­bied­ing tot 1 loopt tot 1 decem­ber voor €39. Ik verwacht in ieder geval grote beweg­in­gen wat betre­ft de komende peri­ode, hopelijk kun­nen we daarop volop meeliften met enkele posities.

U kunt zich nu inschri­jven via de link https://​www​.usmar​kets​.nl/​t​r​a​d​e​r​s​h​o​p​.html

Grafiek AEX:


Analyse DAX:

Ik kan niet anders melden dat de DAX goed bezig is momenteel, op de grafiek hieron­der kun­nen we zien dat de index eerst tot boven het 20-MA ger­aak­te, nu komt daar nog een uit­braak boven het 50-MA bij wat het alle­maal veel sterk­er maakt dan enkele weken gele­den. De DAX zat in een neer­waartse spi­raal en dat al sinds mei als we de grafiek bek­ijken, weinig ani­mo tot echt her­s­tel, lagere top­pen en diepere bodems met deze maand op 11 sep­tem­ber een bodem op 11.865 pun­ten, onder de ste­un van de vorige 2 bodems die eind juni en begin augus­tus meer wer­den gezet.

Ik con­sta­teer dat ook in bei­de gevallen na de vorige bodems rond de 12.150 er ook een her­s­tel kwam tot boven dat 20- en 50-MA maar de index moest in bei­de gevallen wel vanaf deze waarne­m­ing snel en fors inlev­eren. De grote vraag is nu dus of de DAX er nu WEL in zal sla­gen om de sombere peri­ode achter zich te lat­en? We komen deze keer wel van veel dieper en in tijd loopt het her­s­tel nu ook sneller wat aangeeft dat er deze keer veel meer koop­in­ter­esse aan­wezig is dan in bei­de vorige gevallen. Dat zet de deur open voor meer sti­jging en zek­er zodra de DAX ook de 12.50012.600 pun­ten kan aan­vallen en vooral achter zich weet te lat­en. Verder wacht er dan alleen nog het 200-MA als richt­punt, dat komt nu uit rond de 12.615 pun­ten. Alle­maal snel haal­baar zodra de BULL” door kan zetten om een nieuwe peri­ode in te zetten met verder herstel.

Als dat zo is dan kan daarmee het patroon (reeks) van lagere top­pen en lagere bodems wat al een geruime tijd gaande is, opwaarts wor­den door­bro­ken. De indi­ca­toren wor­den wat posi­tiev­er en dat zow­el de RSI als de MACD, nu nog de genoemde getallen op de bor­den zien te kri­j­gen. In eerste instantie de 12.500 en lat­er de zeer belan­grijke 12.615 pun­ten. Ste­un nu eerst de 12.350 en de 12.250 punten …

Grafiek DAX:

Met vrien­delijke groet,
Guy Boscart

Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Login »

Koersen

Name Last Change %
AEX 558.46 0.55 0.1%
AEX Fut 557.4 1.7 0.31%
DAX 12242.67 3.73 0.03%
DAX Fut 12240.5 -6.5 -0.05%
DOW 25764 -98.68 -0.38%
DOW 30 Future 25865 85 0.33%
DJ Transp. 10491.85 -113.76 -1.07%
SP500 2859.53 -16.79 -0.58%
SP Fut 2871.5 9.5 0.34%
NSDQ 7816.29 -81.76 -1.04%
NSDQ100 7503.68 -76.46 -1.01%
NSDQ Fut 7537.75 26.25 0.35%
BEL20 3515 3.54 0.1%
CAC40 5436.97 -1.26 -0.02%
FTSE 100 7356.25 7.63 0.1%
SMI 9668.7 9.62 0.1%
SEMISOXX 1402.01 -28.1 -1.96%
RSL2000 1535.46 -19.77 -1.27%
Name Last Change %
Nikkei 21301.73 51.64 0.24%
H.SENG 27798 -148.46 -0.53%
Shanghai 2870.6 -11.69 -0.41%
KS11 2055.71 -0.09 -0.02%
STI 3205.46 -24.8 -0.77%
TWI 10398.41 14.3 0.14%
TSX Can. 15506.31 -34.29 -0.22%
Bovespa 89992.73 -31.74 -0.04%
Merival 33315.7 -576.47 -1.7%
IPC Mex. 43445.62 3.13 0.01%
KLSE 1605.36 6.17 0.39%
Indon. 5925.08 98.21 1.69%
SENSEX 36469.43 212.74 0.59%
Austr. 5963 27.7 0.47%
NZX 10234.15 53.35 0.52%
Tase 1574.86 2.4 0.15%
Name Last Change %
Olie 63.61 0.69 1.1%
Brent 72.97 0.76 1.05%
Gas 2.663 0.032 1.22%
Goud 1275.5 -0.2 -0.02%
GLD Eur/Oz 1142.716 -0.179 -0.016%
GLD Eur/Kg 36739.184 -5.761 -0.016%
Zilver 14.387 -0.001 -0.01%
Zlv Eur/Oz 12.889 -0.001 -0.007%
Zlv Eur/Kg 414.4 -0.029 -0.007%
Koper 2.737 -0.002 -0.05%
Alu 1828.75 -1 -0.05%
Nikkel 11952.5 -52.5 -0.44%
Lood 1824 2.5 0.14%
Zink 2573.5 -23.25 -0.9%
PLT 822.7 2.4 0.29%
PLD 1320.1 14.3 1.1%
Name Last Change %
EUR-USD 1.1164 0.001 0.09%
EUR-YEN 122.96 0.46 0.37%
EUR-GBP 0.8751 -0.0015 -0.17%
EUR-SFR 1.1279 0.001 0.09%
USD/Yen 110.15 0.1 0.09%
GBP-USD 1.2753 0.0037 0.29%
USD Index 97.768 -0.056 -0.06%
TREAS10 2.416 0.023 0.95%
TREAS30 2.84 0.016 0.57%
Bitcoin 7886.9 -47.6 -0.6%
Bitcoin Cash 406.06 7.92293 1.99%
Ethereum (US$) 249.03 -6.54266 -2.56%
Ripple 0.32191 -0.00477 -1.46%
Litecoin 91.193 -2.49202 -2.66%
Name Last Change %
VIX 15.66 -0.3 -1.88%
Baltic 973.16 %
BSLBEAR 21.0863 1.9246 10.04%
BSLNEUT 56.23 -2.4526 -4.18%
BSLBULL 22.6837 0.528 2.38%
BSLSCORE 50.7987 -0.6983 -1.36%

Beursbox

 • ...
  10:20 Doe je best vandaag was je daar heel hard het schip mee in gegaan.
 • ...
  10:18 Mooi om putten te schrijven die ING...
 • ...
  10:17 Niet normaal he.. maar zou de uitdaging wel eens willen aangaan om zo...
 • ...
  10:17 ING al op 10,16, wie zit er ING te kopen, dank u, loop binnen...
 • ...
  10:13 Met zo'n coffin home als op de bijgevoegde foto zijn we natuurlijk...
 • ...
  10:11 Ja en dan nog een 6 of 7 daagse werkweek van minimaal 10u/dag
 • ...
  10:08 Hierbij vergeleken leven we in decadente luxe..
 • ...
  10:08 Ik let op details; baked beans van Heinz daar ga je dan de kist mee...
 • ...
  10:07 Ik heb laatste een nieuwe vlaams woord geleerd (hier op deze site...
 • ...
  10:06 Ik zou gek worden Djith.. zo slecht hebben wij het dan nog niet idd..

Twitter @usmarkets