...

TA: Highs in Amerika maar overtuiging ontbreekt

4 oktober 2018, 06:55 | Daïm Boscart | leestijd: 3 minuten | moeilijkheid: 7 / 12 | (7)


De mark­ten bli­jven over het alge­meen goed presteren. In Ameri­ka zien we mooie plussen en zelfs All Time Highs voor de S&P 500 & Dow Jones. Toch zien we in Europa wat terughoudend­heid en twi­jfel, de AEX wis­selt plussen en min­nen af ter­wi­jl de DAX bli­jft kwakke­len. Op een mooie dag waar in Ameri­ka gas werd gegeven tij­dens het begin van de sessie moest de DAX wat inhouden met een min van een half pro­cent. Daar­naast zien we in Ameri­ka nu dat de top­pen wor­den getest wat voor wat onzek­er­heid zorgt. Al met al is het wat wis­sel­val­lig dus en lijken de top­pen nu voor wat verkoop­druk te zor­gen.

Verder mak­en de mark­ten zich op voor het cijfer­seizoen wat er aan komt. Een mooie nieuwe gele­gen­heid voor beleg­gers om de waarderin­gen te bepalen en de porte­feuilles te herzien. De vraag is of men kan bli­jven lev­en naar de hoge stan­daard die er momenteel ligt voor de fond­sen. Wij verwacht­en dat de top­zones voor wat druk kun­nen gaan zor­gen en daar kijken we dan ook scherp naar de komende weken. Zoals alti­jd starten de banken in Ameri­ka met het cijfer­seizoen en dat kan het een en ander teweeg gaan bren­gen.

Tot die tijd zullen de mark­ten de komende dagen de week moeten afs­luiten. De Dow Jones voelt de druk van de 27.000 pun­ten die boven de koers hangt. Ook de S&P 500 die met druk van de 2.950÷3.000 pun­ten te mak­en heeft kan het lastig kri­j­gen met de huidi­ge druk die op de markt rust door de hoge koersen. Van­daag zijn er geen belan­grijke cijfers die de mark­ten kun­nen beïn­vloe­den en dat zal zor­gen voor een inter­es­sante sessie waar we zon­der externe druk van cijfers kun­nen gaan zien wat de mark­ten doen. Mor­gen staan er immers twee belan­grijke cijfers op het menu : inflatieci­jfers in het twi­jfe­lende Duit­s­land en arbei­d­sci­jfers in het hoogges­pan­nen Ameri­ka.

Dai­ly Dow Jones:
Voor de AEX voor­spel ik een lastige peri­ode. De index heeft de afgelopen sessies een consoliderend/​zijwaarts koersver­loop lat­en zien en dat is niet voor het eerst dit jaar. In 2018 hebben we vak­er gezien dat de zijwaartse fase van de AEX kan resul­teren in een rap dal­end tem­po. Dit was afgelopen zomer namelijk ook al tweemaal het geval. De lijf­spreuk van som­mige TA-ken­ners: Flat Tops make mar­kets drop werd in deze dan ook beves­tigt door de Ned­er­landse hoofdin­dex. Ook nu kan dit zomaar het geval zijn zek­er gezien de hoge waarderin­gen in de VS ter­wi­jl men in Europa niet vooruit weet te komen. Dit is in mijn ogen een teken aan de wand, we zien wel vak­er dat in Europa de realiteit meer tast­baar is op de beursvlo­er wan­neer er in Ameri­ka een hosan­na-stem­ming heerst. Voor nu houdt men de voet van het gaspedaal, we zien een vlakke top, weinig koop­drang en dat ter­wi­jl men aan de andere kant van de oceaan nog nooit zo hoog heeft ges­taan. Oplet­ten dus in mijn optiek en wan­neer de 3.000 (S&P) en de 27.000 (DJI) hun werk gaan doen met neer­waartse druk kan het weleens rap gaan dalen.

Dai­ly AEX:

Met vrien­delijke groet,

Daïm Boscart | US Markets

Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Login »

Koersen

Name Last Change %
AEX 558.46 0.55 0.1%
AEX Fut 557.4 1.7 0.31%
DAX 12242.67 3.73 0.03%
DAX Fut 12240.5 -6.5 -0.05%
DOW 25764 -98.68 -0.38%
DOW 30 Future 25865 85 0.33%
DJ Transp. 10491.85 -113.76 -1.07%
SP500 2859.53 -16.79 -0.58%
SP Fut 2871.5 9.5 0.34%
NSDQ 7816.29 -81.76 -1.04%
NSDQ100 7503.68 -76.46 -1.01%
NSDQ Fut 7537.75 26.25 0.35%
BEL20 3515 3.54 0.1%
CAC40 5436.97 -1.26 -0.02%
FTSE 100 7356.25 7.63 0.1%
SMI 9668.7 9.62 0.1%
SEMISOXX 1402.01 -28.1 -1.96%
RSL2000 1535.46 -19.77 -1.27%
Name Last Change %
Nikkei 21301.73 51.64 0.24%
H.SENG 27798 -148.46 -0.53%
Shanghai 2870.6 -11.69 -0.41%
KS11 2055.71 -0.09 -0.02%
STI 3205.46 -24.8 -0.77%
TWI 10398.41 14.3 0.14%
TSX Can. 15506.31 -34.29 -0.22%
Bovespa 89992.73 -31.74 -0.04%
Merival 33315.7 -576.47 -1.7%
IPC Mex. 43445.62 3.13 0.01%
KLSE 1605.36 6.17 0.39%
Indon. 5925.08 98.21 1.69%
SENSEX 36469.43 212.74 0.59%
Austr. 5963 27.7 0.47%
NZX 10234.15 53.35 0.52%
Tase 1574.86 2.4 0.15%
Name Last Change %
Olie 63.61 0.69 1.1%
Brent 72.97 0.76 1.05%
Gas 2.663 0.032 1.22%
Goud 1275.5 -0.2 -0.02%
GLD Eur/Oz 1142.716 -0.179 -0.016%
GLD Eur/Kg 36739.184 -5.761 -0.016%
Zilver 14.387 -0.001 -0.01%
Zlv Eur/Oz 12.889 -0.001 -0.007%
Zlv Eur/Kg 414.4 -0.029 -0.007%
Koper 2.737 -0.002 -0.05%
Alu 1828.75 -1 -0.05%
Nikkel 11952.5 -52.5 -0.44%
Lood 1824 2.5 0.14%
Zink 2573.5 -23.25 -0.9%
PLT 822.7 2.4 0.29%
PLD 1320.1 14.3 1.1%
Name Last Change %
EUR-USD 1.1164 0.001 0.09%
EUR-YEN 122.96 0.46 0.37%
EUR-GBP 0.8751 -0.0015 -0.17%
EUR-SFR 1.1279 0.001 0.09%
USD/Yen 110.15 0.1 0.09%
GBP-USD 1.2753 0.0037 0.29%
USD Index 97.768 -0.056 -0.06%
TREAS10 2.416 0.023 0.95%
TREAS30 2.84 0.016 0.57%
Bitcoin 7886.9 -47.6 -0.6%
Bitcoin Cash 406.06 7.92293 1.99%
Ethereum (US$) 249.03 -6.54266 -2.56%
Ripple 0.32191 -0.00477 -1.46%
Litecoin 91.193 -2.49202 -2.66%
Name Last Change %
VIX 15.66 -0.3 -1.88%
Baltic 973.16 %
BSLBEAR 21.0863 1.9246 10.04%
BSLNEUT 56.23 -2.4526 -4.18%
BSLBULL 22.6837 0.528 2.38%
BSLSCORE 50.7987 -0.6983 -1.36%

Beursbox

 • ...
  10:20 Doe je best vandaag was je daar heel hard het schip mee in gegaan.
 • ...
  10:18 Mooi om putten te schrijven die ING...
 • ...
  10:17 Niet normaal he.. maar zou de uitdaging wel eens willen aangaan om zo...
 • ...
  10:17 ING al op 10,16, wie zit er ING te kopen, dank u, loop binnen...
 • ...
  10:13 Met zo'n coffin home als op de bijgevoegde foto zijn we natuurlijk...
 • ...
  10:11 Ja en dan nog een 6 of 7 daagse werkweek van minimaal 10u/dag
 • ...
  10:08 Hierbij vergeleken leven we in decadente luxe..
 • ...
  10:08 Ik let op details; baked beans van Heinz daar ga je dan de kist mee...
 • ...
  10:07 Ik heb laatste een nieuwe vlaams woord geleerd (hier op deze site...
 • ...
  10:06 Ik zou gek worden Djith.. zo slecht hebben wij het dan nog niet idd..

Twitter @usmarkets