...

TA: Lastige week op komst, beurzen rijp voor nieuwe corrigerende ronde

22 oktober 2018, 08:16 | Daïm Boscart | leestijd: 4 minuten | moeilijkheid: 12 / 12 | (2)


Beste beleg­gers,

[DE SLIM­STE BELEG­GER IS BEGONNEN, DOE MEE, LEER VAN GUY EN MAAK KANS OP2.500]

Na een zeer volatiele week en de onrustige peri­ode daar­voor lijkt er heel wat aan de hand op de beursvlo­er. Traders lev­en redelijk in onmin met elka­ar en snelle win­sten wor­den afgewis­seld met felle cor­rec­ties die op de korte ter­mi­jn zeer hevig zijn. De volatil­i­ty loopt hier­mee op en dit komt door een groot aan­tal zak­en die een beet­je etteren”: het beleid van Trump, angst voor hogere rente, han­delss­pan­nin­gen en bovengemid­delde verwacht­ing van flo­r­erende bedri­jven zor­gen voor een hoog verwacht­ingspa­troon en een strak span­ningsveld. Gevolg hier­van is dat de mark­ten snel rea­geren en posi­ties snel wor­den afge­bouwd als er ook maar een kleine hobbel op de weg ver­schi­jnt. Onrust dus op de mark­ten en gezien de spron­gen die we mak­en de laat­ste dagen lijkt de eerste cor­rec­tiegolf die we de afgelopen twee weken hebben gezien een voor­berei­d­ing op een alge­hele grotere beweg­ing naar het zuiden. Wees dus scherp want het zou aankomende week weleens snel verder kun­nen zakken.

Zo zien we dat de grafieken in Europa en Ameri­ka bei­de wat negatieve tekens ver­to­nen, hieron­der zal ik de Nas­daq-100 en de AEX bespreken om de tech­nisch zwakke vorm van bei­de indices aan te duiden. Begin­nend met de AEX zien we dat de Ned­er­landse hoofdin­dex moeite heeft met het vin­den van richt­ing. We zien dat de AEX op de mid­del­lange ter­mi­jn een negatieve trend heeft gevor­md met drie snel dal­ende top­pen wat vaak een tech­nis­che waarschuwing is. Ook deze keer bleek dat de derde lagere top een aankondig­ing wat van een verkoopronde. De AEX vor­mde namelijk een plat­te derde opeen­vol­gende top rond de 550 pun­ten in het begin van okto­ber waar­na de koers in nog geen twee weken tijd met ruim 35 pun­ten daalde. Een zeer snelle en felle dal­ing die aan­gaf dat de trend op het Dam­rak wel degelijk is omges­la­gen naar negatief. Zodoende hebben traders die een tech­nis­che benader­ing van de grafieken hanteren een nogal pes­simistis­che kijk op het geheel op de korte/​mid­del­lange ter­mi­jn aangezien er tech­nis­che indi­ca­toren zijn die aangeven dat er een moeil­ijke peri­ode aankomt. Door de breuk met het dal­ende trend­kanaal is de AEX nu in een bij­zon­der koers­ge­bied terecht gekomen: 517530 pun­ten waar het nu lastig posi­tioneren is. We zien wat verkoop­druk rond de bovenkant ontstaan wan­neer de koersen wat richt­ing de 530535 lopen ter­wi­jl de koers ste­vig wordt opgevan­gen rond de 513518 pun­ten waar een zeer belan­grijke ste­un wacht. Desal­ni­et­temin verwacht ik dat de AEX bin­nen afzien­bare tijd terug kan bewe­gen naar de 500 pun­ten aangezien de indi­ca­toren op de korte ter­mi­jn weinig kansen bieden.

Dai­ly AEX:

De sit­u­atie voor de Nas­daq-100 is wat anders de sit­u­atie die ik hier­boven voor de AEX heb geschetst. De Amerikaanse techin­dex heeft een klap gehad na een mooie lange uptrend. Eigen­lijk was er weinig aan de hand voor de Nas­daq maar we zien een abrupt einde aan de mooie opgaande trend en een felle dal­ing die de gemoed­eren doet bezig houden. Hier­mee daalt het vertrouwen in de markt in zijn geheel ook aangezien de tech­sec­tor toch het parade­paard­je is geweest van de afgelopen jaren waarin veel techbedri­jven mooie win­sten lieten zien. Het echte geld zit tegen­wo­ordig dan ook in de techbedri­jven en dus is de Nas­daq inmid­dels veel meer gewor­den dan enkel een afspiegeling van de techin­dus­trie in Ameri­ka. De Nas­daq geldt op som­mige pun­ten als de belan­grijk­ste vor­maan­duider van de VS en dus is men nu wat paniek­erig over de koers die de Nas­daq neemt.

Kijk­end naar onder­staande grafiek is het al vrij snel duidelijk dat de Nas­daq in een zeer lastige fase zit. De koersen kelderen in een zeer rap tem­po en van de top­ko­ers die in begin okto­ber rond de 7.700 werd gezet zijn nog maar 7.100 pun­ten over. Een dal­ing van bij­na 7% (en het was zelfs kort­stondig even meer) en dat doet zeer. Zodoende zien we wat twi­jfels op de beurzen en de zeer mooie winst van vorige dins­dag werd in de daaropvol­gende sessies weer zeer makke­lijk wegge­po­et­st. Voor nu wacht er zo’n 150 pun­ten verder naar bene­den pas serieuze ste­un op de Nas­daq en dus verwacht ik de komende sessie(s) een 2% dal­ing voor de Nas­daq alvorens we kun­nen gaan zien of de BEARS nog meer schade willen en kun­nen aan­richt­en.

Dai­ly Nas­daq:Met vrien­delijke groet,

Daïm Boscart | US Markets

Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Login »

Koersen

Name Last Change %
AEX 543.9 -6.49 -1.18%
AEX Fut 540.25 -8.15 -1.49%
DAX 11364.17 -185.79 -1.61%
DAX Fut 11336.75 -234.75 -2.03%
DOW 25502.32 -460.19 -1.77%
DOW 30 Future 25537 -474 -1.82%
DJ Transp. 10052.3 -233.37 -2.27%
SP500 2800.71 -54.17 -1.9%
SP Fut 2807 -55.5 -1.94%
NSDQ 7642.67 -196.29 -2.5%
NSDQ100 7326.06 -167.21 -2.23%
NSDQ Fut 7359.5 -175 -2.32%
BEL20 3588.73 -65.92 -1.8%
CAC40 5269.92 -108.92 -2.02%
FTSE 100 7207.59 -147.72 -2.01%
SMI 9319.42 -134.63 -1.42%
SEMISOXX 1400.37 -41.46 -2.88%
RSL2000 1505.5 -56.33 -3.61%
Name Last Change %
Nikkei 21627.34 18.42 0.09%
H.SENG 29113.36 41.8 0.14%
Shanghai 3104.15 2.69 0.09%
KS11 2186.95 2.07 0.09%
STI 3212.1 -1.55 -0.05%
TWI 10639.07 29.52 0.28%
TSX Can. 15506.31 -34.29 -0.22%
Bovespa 93735.15 -2993.93 -3.1%
Merival 32827.98 -1358.1 -3.97%
IPC Mex. 42259.12 -992.07 -2.29%
KLSE 1666.66 3 0.18%
Indon. 6525.27 23.5 0.36%
SENSEX 36469.43 212.74 0.59%
Austr. 5963 27.7 0.47%
NZX 9550.99 89.68 0.95%
Tase 1551.1 -4.94 -0.32%
Name Last Change %
Olie 58.97 -1.01 -1.68%
Brent 66.97 -0.89 -1.31%
Gas 2.754 -0.067 -2.38%
Goud 1313.35 6.05 0.46%
GLD Eur/Oz 1161.024 5.348 0.461%
GLD Eur/Kg 37327.778 171.952 0.461%
Zilver 15.438 0.001 0.01%
Zlv Eur/Oz 13.647 0.001 0.006%
Zlv Eur/Kg 438.776 0.028 0.006%
Koper 2.848 -0.058 -2%
Alu 1902.25 -1.5 -0.08%
Nikkel 12975 -52.5 -0.4%
Lood 2037.5 -11.25 -0.55%
Zink 2820.25 -16.5 -0.58%
PLT 847.95 -13.15 -1.53%
PLD 1520.35 -37.55 -2.41%
Name Last Change %
EUR-USD 1.1312 0.0001 0.01%
EUR-YEN 124.33 0.04 0.03%
EUR-GBP 0.8557 -0.0001 -0.01%
EUR-SFR 1.1238 0.0004 0.04%
USD/Yen 109.91 -0.88 -0.79%
GBP-USD 1.3213 0.0006 0.05%
USD Index 96.097 0.11 0.11%
TREAS10 2.437 -0.102 -4.01%
TREAS30 2.875 -0.088 -2.98%
Bitcoin 4051.3 -7.9 -0.19%
Bitcoin Cash 162.95 5.03741 3.19%
Ethereum (US$) 137.01 -0.17834 -0.13%
Ripple 0.32191 -0.00477 -1.46%
Litecoin 60.704 1.2136 2.04%
Name Last Change %
VIX 16.48 2.85 20.91%
Baltic 973.16 %
BSLBEAR 21.0863 1.9246 10.04%
BSLNEUT 56.23 -2.4526 -4.18%
BSLBULL 22.6837 0.528 2.38%
BSLSCORE 50.7987 -0.6983 -1.36%

Beursbox

 • ...
  18:37 Neem me niet kwalijk , het staat er wel op een andere plek in de...
 • ...
  18:35 Er staat b.v. wel "https:://www.beurs.nl/nieuw... " maar vroeger zag...
 • ...
  17:40 ...
 • ...
  17:36 Vreemd bij mij wel
 • ...
  17:27 Http://news.goldseek.com/Zealllc/1553271195.php Adam Hamilton - Gold...
 • ...
  13:38 De linkjes laten niets meer zien, het zou handig zijn om te vermelden...
 • ...
  11:54 Tja😂😂
 • ...
  11:43 ...
 • ...
  11:42 ...
 • ...
  11:38 VVD-prominent Annemarie Jorritsma wordt komende maand onder ede...

Twitter @usmarkets