...

Q4 2018: Het begin van een zware periode?

7 december 2018, 14:36 | Daïm Boscart | leestijd: 3 minuten | moeilijkheid: 10 / 12 | (9)


2018, het beurs­jaar na het krachtige 2017, was op een kleine dip na lang een mooi beurs­jaar. De Dow Jones, die op 24.800 pun­ten begon, bereik­te bij­na de 27.000 pun­ten en ook de overige indices deden lang een duit in het zak­je. Zo bleef de hosan­na stem­ming op de beurzen van de afgelopen jaren in stand maar Q4 van 2018 heeft vooral­snog een nare smaak achterge­lat­en. De opge­bouwde win­sten van eerder dit jaar zijn als sneeuw voor de zon ges­molten en han­delss­pan­nin­gen, hoge noterin­gen en onzek­er­heid zor­gen voor verve­lende onrust op de mark­ten. We zien het einde van opti­misme in Ameri­ka waar de beurzen wat in elka­ar zakken en real­isme in Europa waar de beurzen het hele jaar met de rem erop hebben gevol­gd. Zoals ik nu naar de markt kijk mogen we gerust stellen dat de beurzen, met name in Europa, in een cor­rigerende fase zijn beland. Hieron­der zal ik de sit­u­atie in Duit­s­land en Ned­er­land beschri­jven waar de mark­ten toch echt aan het inkakken zijn!

DAX & AEX
De DAX noteert op het moment van schri­jven rond de 10.900 pun­ten en dat betekent dat de Duit­sers weer rond de niveaus van novem­ber 2016 staan. Mocht u zich dat afvra­gen: dat is inder­daad de peri­ode waarop Trump werd verkozen tot Pres­i­dent van Ameri­ka en dus de start van de zoge­heten Trump-Ral­ly”. De Trump-Ral­ly gaat in Duit­s­land dus niet meer op aangezien er per sal­do niets meer van de win­sten over is.

In Ned­er­land hebben we de win­sten iets beter vast kun­nen houden: de AEX index staat met 505 pun­ten rond de niveaus van februari/​maart 2017. Dit betekent dat 2018 zoals het er nu voor staat een ver­lies­gevend jaar is geweest en dat de win­sten van 2017 bij­na ver­dampt zijn. Een zeer belan­grijk sig­naal waarmee de mark­ten afgeven dat er een einde is gekomen aan het een­richt­ingsver­keer omhoog. Sowieso vind ik de analyse van de Europese mark­ten nor­maliter een stuk inter­es­san­ter om te vol­gen aangezien ik het gevoel heb dat er hier wat meer real­isme heerst dan in de VS waar de waan van de dag vaak regeert.

De kri­tis­che Europese beleg­gers hebben er momenteel weinig vertrouwen in en deze omme­keer is eigen­lijk al vanaf medio dit jaar ingezet. In 2018 werd er op het Dam­rak een mooie jaar­top neergezet rond de 577 pun­ten, hier­mee kwam de AEX tot een record­stand die sinds 2000/2001 niet meer werd bereikt. Na het bereiken van deze top begonnen de span­nin­gen omtrent Ameri­ka, Chi­na, Olie, de tech­fond­sen en vele andere zak­en toe te nemen wat heeft gere­sul­teerd in een totaal­dal­ing van bij­na 80 pun­ten. De AEX heeft hier­mee een dal­ing van 12,5% achter de rug en heeft een negatief tech­nisch patroon op de dag­grafieken gevor­md.

Een serieus dal­end trend­kanaal heeft alle ste­un­li­j­nen ver­bro­ken: de ste­un­li­j­nen rond de 555,535 en 515 pun­ten kon­den de dal­ing niet tegen­houden en ook deze week werd er met een zware GAP DOWN een belan­grijke ste­un­li­jn door­bro­ken. Hier­mee is het zeer negatieve patroon verder beïn­vloed en lijkt het erop dat de AEX zich zal terugtrekken tot de niveaus van Q3/Q4 van 2016. Toen belandde de AEX in een zeer saaie en taaie con­sol­i­datiezone rond de 440460. Voor de komende maan­den leg ik mijn koers­doel voor de AEX dan ook rond dat niveau en raad ik traders aan om zeer voorzichtig in de markt te stap­pen met LONG posi­ties. U zag gis­teren en eer­gis­teren al dat de Dow Jones bijvoor­beeld zeer een­voudig 1500 pun­ten kan inlev­eren.

Dai­ly AEX:Met vrien­delijke groet,

Daïm Boscart | US Markets

Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Login »

Koersen

Name Last Change %
AEX 543.9 -6.49 -1.18%
AEX Fut 540.25 -8.15 -1.49%
DAX 11364.17 -185.79 -1.61%
DAX Fut 11336.75 -234.75 -2.03%
DOW 25502.32 -460.19 -1.77%
DOW 30 Future 25537 -474 -1.82%
DJ Transp. 10052.3 -233.37 -2.27%
SP500 2800.71 -54.17 -1.9%
SP Fut 2807 -55.5 -1.94%
NSDQ 7642.67 -196.29 -2.5%
NSDQ100 7326.06 -167.21 -2.23%
NSDQ Fut 7359.5 -175 -2.32%
BEL20 3588.73 -65.92 -1.8%
CAC40 5269.92 -108.92 -2.02%
FTSE 100 7207.59 -147.72 -2.01%
SMI 9319.42 -134.63 -1.42%
SEMISOXX 1400.37 -41.46 -2.88%
RSL2000 1505.5 -56.33 -3.61%
Name Last Change %
Nikkei 21627.34 18.42 0.09%
H.SENG 29113.36 41.8 0.14%
Shanghai 3104.15 2.69 0.09%
KS11 2186.95 2.07 0.09%
STI 3212.1 -1.55 -0.05%
TWI 10639.07 29.52 0.28%
TSX Can. 15506.31 -34.29 -0.22%
Bovespa 93735.15 -2993.93 -3.1%
Merival 32827.98 -1358.1 -3.97%
IPC Mex. 42259.12 -992.07 -2.29%
KLSE 1666.66 3 0.18%
Indon. 6525.27 23.5 0.36%
SENSEX 36469.43 212.74 0.59%
Austr. 5963 27.7 0.47%
NZX 9550.99 89.68 0.95%
Tase 1551.1 -4.94 -0.32%
Name Last Change %
Olie 58.97 -1.01 -1.68%
Brent 66.97 -0.89 -1.31%
Gas 2.754 -0.067 -2.38%
Goud 1313.35 6.05 0.46%
GLD Eur/Oz 1161.024 5.348 0.461%
GLD Eur/Kg 37327.778 171.952 0.461%
Zilver 15.438 0.001 0.01%
Zlv Eur/Oz 13.647 0.001 0.006%
Zlv Eur/Kg 438.776 0.028 0.006%
Koper 2.848 -0.058 -2%
Alu 1902.25 -1.5 -0.08%
Nikkel 12975 -52.5 -0.4%
Lood 2037.5 -11.25 -0.55%
Zink 2820.25 -16.5 -0.58%
PLT 847.95 -13.15 -1.53%
PLD 1520.35 -37.55 -2.41%
Name Last Change %
EUR-USD 1.1312 0.0001 0.01%
EUR-YEN 124.33 0.04 0.03%
EUR-GBP 0.8557 -0.0001 -0.01%
EUR-SFR 1.1238 0.0004 0.04%
USD/Yen 109.91 -0.88 -0.79%
GBP-USD 1.3213 0.0006 0.05%
USD Index 96.097 0.11 0.11%
TREAS10 2.437 -0.102 -4.01%
TREAS30 2.875 -0.088 -2.98%
Bitcoin 4050.6 -8.5 -0.21%
Bitcoin Cash 163.06 5.13264 3.25%
Ethereum (US$) 136.99 -0.19205 -0.14%
Ripple 0.32191 -0.00477 -1.46%
Litecoin 60.646 1.15414 1.94%
Name Last Change %
VIX 16.48 2.85 20.91%
Baltic 973.16 %
BSLBEAR 21.0863 1.9246 10.04%
BSLNEUT 56.23 -2.4526 -4.18%
BSLBULL 22.6837 0.528 2.38%
BSLSCORE 50.7987 -0.6983 -1.36%

Beursbox

 • ...
  18:37 Neem me niet kwalijk , het staat er wel op een andere plek in de...
 • ...
  18:35 Er staat b.v. wel "https:://www.beurs.nl/nieuw... " maar vroeger zag...
 • ...
  17:40 ...
 • ...
  17:36 Vreemd bij mij wel
 • ...
  17:27 Http://news.goldseek.com/Zealllc/1553271195.php Adam Hamilton - Gold...
 • ...
  13:38 De linkjes laten niets meer zien, het zou handig zijn om te vermelden...
 • ...
  11:54 Tja😂😂
 • ...
  11:43 ...
 • ...
  11:42 ...
 • ...
  11:38 VVD-prominent Annemarie Jorritsma wordt komende maand onder ede...

Twitter @usmarkets