...

TA: Dow Transport laat zwakke vorm zien met SKS patroon

11 december 2018, 08:16 | Daïm Boscart | leestijd: 2 minuten | moeilijkheid: 9 / 12 | (4)


De Amerikaanse Trans­port index, de Dow Trans­port, is niet in goede doen en dat laat de tech­nis­che dag­grafiek van de index maar ook al te goed zien. Zo zien we bijvoor­beeld een dal­ing bij­na 2.000 pun­ten (bij­na 15%) vanaf sep­tem­ber met daar­naast een zorg­wekkend koerspa­troon in de vorm van een Schoud­er-Kop-Schoud­er op de dag­grafiek. In mijn ogen een serieuze waarschuwing van de mark­ten aangezien de Dow Trans­port van oud­sh­er een belan­grijke indi­ca­tor is.

Vol­gens de Dow-The­o­ry, een oude The­o­ry” die toch nog door vele tech­nis­che anal­is­ten wordt toegepast is de Dow Trans­port een belan­grijke graad­me­ter voor de vorm van de mark­ten. De the­o­rie omschri­jft dat wan­neer de Dow Trans­port een draai laat zien de overige mark­ten vaak zullen vol­gen. Dit gegeven bleek de afgelopen weken wederom een waarheid te zijn: de Dow Trans­port begon eind sep­tem­ber al met het inlev­eren van beur­swaarde waar­na uitein­delijk de Dow Jones, S&P 500 en de Nas­daq in de tweede week van okto­ber begonnen te vol­gen. Daar­naast ging de dal­ing van de Trans­port aan­vanke­lijk in een sneller tem­po waar­na de overige indices ook snel aan­haak­ten in dit tem­po. De afgelopen maan­den hebben we een felle dal­ing als gevolg gezien en zodoende kri­jgt de Dow The­o­ry wederom wat extra erken­ning van­wege haar toepas­baarheid. De Dow Jones noteert inmid­dels zo’n 10% lager dan haar top van 2 maan­den gele­den (begin okto­ber) en ook de overige indices zoals de Nas­daq (-13%) staan flink lager.

Toch lijkt er voor­lop­ig nog geen einde te komen aan de dal­ing wan­neer we de Dow Trans­port mogen geloven. De index laat enkele zorg­wekkende zak­en zien:
 • Voor het eerst sinds novem­ber 2017 heeft de Dow Trans­port een hele can­dle onder de 10.000 ste­un­li­jn staan. Deze serieuze ste­un­li­jn lijkt dan ook offi­cieel gebroken.

 • Er is een Schoud­er-Kop-Schoud­er patroon ontstaan. Wan­neer we het ver­schil tussen de kop en de nek­li­jn pakken en dit van de koers afhalen kun­nen we een koers­doel voor de DJT for­muleren. In dit geval ligt dat rond de 8.500÷8.600 wan­neer de dal­ing voortzet. 
De komende uren/​dagen lijken dus cru­ci­aal voor de Dow Trans­port, als men niet terug boven de 10K weet te komen en het SKS-patroon ver­volg weet te geven met een verdere neer­waartse prik kan het de komende dagen nog wel eens een stuk verve­len­der gaan wor­den.

De ein­de­jaarsral­ly” lijkt in ieder geval verder weg dan ooit.…

Dai­ly Dow Trans­port:Met vrien­delijke groet,

Daïm Boscart

Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Login »

Koersen

Name Last Change %
AEX 543.9 -6.49 -1.18%
AEX Fut 540.25 -8.15 -1.49%
DAX 11364.17 -185.79 -1.61%
DAX Fut 11336.75 -234.75 -2.03%
DOW 25502.32 -460.19 -1.77%
DOW 30 Future 25537 -474 -1.82%
DJ Transp. 10052.3 -233.37 -2.27%
SP500 2800.71 -54.17 -1.9%
SP Fut 2807 -55.5 -1.94%
NSDQ 7642.67 -196.29 -2.5%
NSDQ100 7326.06 -167.21 -2.23%
NSDQ Fut 7359.5 -175 -2.32%
BEL20 3588.73 -65.92 -1.8%
CAC40 5269.92 -108.92 -2.02%
FTSE 100 7207.59 -147.72 -2.01%
SMI 9319.42 -134.63 -1.42%
SEMISOXX 1400.37 -41.46 -2.88%
RSL2000 1505.5 -56.33 -3.61%
Name Last Change %
Nikkei 21627.34 18.42 0.09%
H.SENG 29113.36 41.8 0.14%
Shanghai 3104.15 2.69 0.09%
KS11 2186.95 2.07 0.09%
STI 3212.1 -1.55 -0.05%
TWI 10639.07 29.52 0.28%
TSX Can. 15506.31 -34.29 -0.22%
Bovespa 93735.15 -2993.93 -3.1%
Merival 32827.98 -1358.1 -3.97%
IPC Mex. 42259.12 -992.07 -2.29%
KLSE 1666.66 3 0.18%
Indon. 6525.27 23.5 0.36%
SENSEX 36469.43 212.74 0.59%
Austr. 5963 27.7 0.47%
NZX 9550.99 89.68 0.95%
Tase 1551.1 -4.94 -0.32%
Name Last Change %
Olie 58.97 -1.01 -1.68%
Brent 66.97 -0.89 -1.31%
Gas 2.754 -0.067 -2.38%
Goud 1313.35 6.05 0.46%
GLD Eur/Oz 1161.024 5.348 0.461%
GLD Eur/Kg 37327.778 171.952 0.461%
Zilver 15.438 0.001 0.01%
Zlv Eur/Oz 13.647 0.001 0.006%
Zlv Eur/Kg 438.776 0.028 0.006%
Koper 2.848 -0.058 -2%
Alu 1902.25 -1.5 -0.08%
Nikkel 12975 -52.5 -0.4%
Lood 2037.5 -11.25 -0.55%
Zink 2820.25 -16.5 -0.58%
PLT 847.95 -13.15 -1.53%
PLD 1520.35 -37.55 -2.41%
Name Last Change %
EUR-USD 1.1312 0.0001 0.01%
EUR-YEN 124.33 0.04 0.03%
EUR-GBP 0.8557 -0.0001 -0.01%
EUR-SFR 1.1238 0.0004 0.04%
USD/Yen 109.91 -0.88 -0.79%
GBP-USD 1.3213 0.0006 0.05%
USD Index 96.097 0.11 0.11%
TREAS10 2.437 -0.102 -4.01%
TREAS30 2.875 -0.088 -2.98%
Bitcoin 4051.9 -6.4 -0.16%
Bitcoin Cash 164.36 6.65514 4.22%
Ethereum (US$) 137.19 0.08226 0.06%
Ripple 0.32191 -0.00477 -1.46%
Litecoin 60.809 1.30318 2.19%
Name Last Change %
VIX 16.48 2.85 20.91%
Baltic 973.16 %
BSLBEAR 21.0863 1.9246 10.04%
BSLNEUT 56.23 -2.4526 -4.18%
BSLBULL 22.6837 0.528 2.38%
BSLSCORE 50.7987 -0.6983 -1.36%

Beursbox

 • ...
  20:08 Ik hoor steeds het smurfenlied
 • ...
  18:37 Neem me niet kwalijk , het staat er wel op een andere plek in de...
 • ...
  18:35 Er staat b.v. wel "https:://www.beurs.nl/nieuw... " maar vroeger zag...
 • ...
  17:40 ...
 • ...
  17:36 Vreemd bij mij wel
 • ...
  17:27 Http://news.goldseek.com/Zealllc/1553271195.php Adam Hamilton - Gold...
 • ...
  13:38 De linkjes laten niets meer zien, het zou handig zijn om te vermelden...
 • ...
  11:54 Tja😂😂
 • ...
  11:43 ...
 • ...
  11:42 ...

Twitter @usmarkets