...

Apple aan zet, koopje op $150? Ja zo blijkt ...

4 februari 2019, 14:32 | Trader Guy | leestijd: 3 minuten | moeilijkheid: 10 / 12 | (1)

Apple kende na de waarschuwing dat de omzetten niet zouden wor­den behaald een zeer slechte peri­ode, het aan­deel zak­te van rond de $233 op 3 okto­ber 2018 naar $142 op 3 jan­u­ari dit jaar. Toen werd het tijd om toe te slaan, om Apple te kopen want het bli­jft natu­urlijk een goed bedri­jf op alle vlakken.

De koer­son­twik­kel­ing van Apple komt weer op een beter spoor terecht, beleg­gers keken vooral uit naar de kwartaal­ci­jfers van vorige week (29 jan­u­ari) en die vie­len mee zodat het aan­deel er een behoor­lijke impuls door kreeg om weer uit te komen rond de $166 op slot­ba­sis afgelopen vri­jdag. Lat­en we nu nog niet te vroeg vic­to­rie kraaien maar het is toch alweer zo dat Apple vanaf de bodem op 3 jan­u­ari ($142) $24 hoger staat. Niet zomaar had ik ook meteen het aan­deel Apple na de uitschuiver op de koopli­jst gezet om het aan­deel op $150 aan te kopen via de aan­de­len­porte­feuille zodat we met Apple al op een mooie plus uitkomen. Maar het doel ligt hoger, Apple heeft nog wat te gaan om op zijn minst weer het 200-MA te bereiken, dat wacht nu rond de $190, nog ongeveer een zelfde afs­tand als vanaf de bodem tot waar we met Apple nu staan. En ik geloof er wel in want Apple bli­jft een sterk bedri­jf en ik weet zek­er dat ze hun strate­gie wat zullen aan­passen om de verkoop van het aan­tal iPhones ste­vig uit te brei­den nu ze een miss­er hebben gemaakt door de vorige serie te duur in de markt te zetten. Apple bli­jft nu zow­el tech­nisch maar ook fun­da­menteel een koop bij elke cor­rec­tie op het aan­deel. Voor de aan­de­len­porte­feuille wil ik die rit richt­ing de $190-$200 (koers­doel) uit proberen te zitten.

Na de uit­braak boven $158 kwam het eerste doel ofwel de eerste weer­stand uit rond de $162 waar we het 50-daags gemid­delde zien uitkomen, dat doel werd bereikt en meteen ook door­bro­ken. Zoals u op de grafiek kunt zien ligt het eerstvol­gende doel nu rond de $180 met daar­boven de $190 waar we het 200-daags gemid­delde zien uitkomen. Ste­un nu de $162 (50-MA), de $158 en de $150 voor als het aan­deel en dan vooral ook de markt naar omlaag draait voor een lan­gere peri­ode het­geen ik met de indi­caties van nu niet meer zo snel verwacht …

Vergeet niet mee te doen met onze aan­de­len porte­feuille en schri­jf u dus snel in, we gaan uit dat u met min­i­maal €25.000 mee kunt doen, u doet alles zelf, ik stu­ur de sug­gesties als die er zijn alti­jd voor­beurs per mail. Als u met meer mee wilt doen dan ver­hoogd u de aan­tallen die ik aan­raad evenredig, we staan nu op bij­na 8% sinds de start mid­den novem­ber en zoals ik al aan­gaf hebben we Apple al opgenomen op $150

Dag grafiek Apple:

Aan­de­len porte­feuille:
Apple is een van de aan­de­len die ik heb aangekocht via de aan­de­len­porte­feuille op $150, de leden wis­ten dat via de watch­list al een tijd­je en de order lag ruim van tevoren al in bij hun bro­ker of bank. We zoeken con­tinu naar kansen om wat aan te kopen, zodra ik weer wat kan vin­den zal ik dat op tijd med­ede­len per mail en het plaat­sen op de watch­list voor onze aan­de­len porte­feuille waar u dus aan mee kunt doen. Nu kan dat via een scherpe ken­nis­mak­ings aan­bied­ing voor €19 tot 1 april. Een abon­nement kost €30 per maand daar­na mocht u verder willen gaan. Inschri­jven kan via de link https://​www​.usmar​kets​.nl/​t​r​a​d​e​r​s​h​o​p​/​a​b​o​n​n​e​m​e​n​t​/​a​a​n​d​e​l​e​n​-​p​o​r​t​f​o​l​i​o​.html

Tussen­stand pro­te­feuille na start op 15 novem­ber 2018:

Met vrien­delijke groet,
Guy Boscart

Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Login »

Koersen

Name Last Change %
AEX 567.59 -0.82 -0.14%
AEX Fut 563.35 1.35 0.24%
DAX 12282.6 -30.56 -0.25%
DAX Fut 12328 4.5 0.04%
DOW 26497.65 -99.4 -0.37%
DOW 30 Future 26480.5 -60.5 -0.23%
DJ Transp. 10938.63 -160.36 -1.44%
SP500 2930.92 3.67 0.13%
SP Fut 2932.5 1.75 0.06%
NSDQ 8128.24 26.22 0.32%
NSDQ100 7826.12 41.71 0.54%
NSDQ Fut 7843 -4.75 -0.06%
BEL20 3713.72 -38.47 -1.03%
CAC40 5557.67 -18.39 -0.33%
FTSE 100 7434.13 -37.62 -0.5%
SMI 9694.06 38.39 0.4%
SEMISOXX 1562.92 -26.1 -1.64%
RSL2000 1579.71 -11.53 -0.72%
Name Last Change %
Nikkei 22307.58 107.58 0.48%
H.SENG 29549.8 -256.03 -0.86%
Shanghai 3123.83 -77.79 -2.43%
KS11 2190.5 -10.53 -0.48%
STI 3350.28 -12.15 -0.36%
TWI 11039.86 12.22 0.11%
TSX Can. 15506.31 -34.29 -0.22%
Bovespa 95916.94 871.51 0.92%
Merival 28942.77 -803.83 -2.7%
IPC Mex. 44918.49 -126.84 -0.28%
KLSE 1635.68 -2.33 -0.14%
Indon. 6372.79 -75.1 -1.16%
SENSEX 36469.43 212.74 0.59%
Austr. 5963 27.7 0.47%
NZX 10071.74 66.9 0.67%
Tase 1614.67 18.63 1.17%
Name Last Change %
Olie 65.8 -0.09 -0.14%
Brent 74.94 0.37 0.5%
Gas 2.554 0.054 2.16%
Goud 1279.15 -0.25 -0.02%
GLD Eur/Oz 1148.868 -0.225 -0.02%
GLD Eur/Kg 36936.975 -7.219 -0.02%
Zilver 14.883 -0.033 -0.22%
Zlv Eur/Oz 13.367 -0.03 -0.222%
Zlv Eur/Kg 429.764 -0.953 -0.222%
Koper 2.861 -0.049 -1.68%
Alu 1856.5 -15.75 -0.84%
Nikkel 12332.5 -97.5 -0.78%
Lood 1932.75 8.75 0.45%
Zink 2750.25 2.5 0.09%
PLT 889.6 1 0.11%
PLD 1404.3 -0.8 -0.06%
Name Last Change %
EUR-USD 1.1134 -0.0016 -0.14%
EUR-YEN 124.18 -0.87 -0.7%
EUR-GBP 0.8632 -0.0006 -0.08%
EUR-SFR 1.1359 -0.0016 -0.14%
USD/Yen 111.55 -0.6 -0.54%
GBP-USD 1.2894 -0.0004 -0.03%
USD Index 97.863 0.008 0.01%
TREAS10 2.54 0.018 0.7%
TREAS30 2.956 0.015 0.52%
Bitcoin 5527 65 1.19%
Bitcoin Cash 279.34 10.32998 3.84%
Ethereum (US$) 164.29 2.50763 1.55%
Ripple 0.32191 -0.00477 -1.46%
Litecoin 73.404 2.21401 3.11%
Name Last Change %
VIX 12.92 -0.22 -1.67%
Baltic 973.16 %
BSLBEAR 21.0863 1.9246 10.04%
BSLNEUT 56.23 -2.4526 -4.18%
BSLBULL 22.6837 0.528 2.38%
BSLSCORE 50.7987 -0.6983 -1.36%

Beursbox

 • ...
  19:39 Goedenavond S&P ingestapt
 • ...
  19:31 Yep zo moet je er mee omgaan idd
 • ...
  19:30 Dat heb ik van u geleerd Bloemist!
 • ...
  19:29 U opgieten met duvel...man man man
 • ...
  19:09 Mooi
 • ...
  19:05 Op 1 geschreven put al 240 euri
 • ...
  19:03 Boeing gaat als een speer
 • ...
  19:00 Wie geeft er nu tulpen water man,man,man
 • ...
  18:54 'k ga mijnen cactussen water geven
 • ...
  18:51 Tulpenmanie hmm 'k ga eenen duvel ambeteren

Twitter @usmarkets