TA Trading Aandelen & Indices

TA Trading Aandelen + Indices is een nieuwe US Markets signaaldienst met suggesties waarin we werken met Boosters of Turbo's op aandelen en indices. We kiezen voor zowel LONG als SHORT posities bij de aandelen die we volgen. Aan de hand van TA zullen er enkele keren per maand signalen op de AEX, DAX of de Dow Jones de deur uit gaan per mail en SMS.

Per ingenomen positie zal de maximale inleg €1000,- zijn en worden er niet meer dan 3 posities gelijktijdig in de portefeuille uitgevoerd. We houden hiermee altijd €1000,- achter de hand om eventuele verliezen op te vangen zodoende is de benodigde inleg om mee te doen met deze dienst minimaal €4000,- . Uiteraard kan men ook met minder of meer meedoen maar dan zullen de opgegeven aantallen evenredig moeten worden aangepast.

Aan de hand van voorbeurs TA en intraday analyses worden er nu ook signalen ofwel suggesties voor aandelen en indices naar geïnteresseerde leden gestuurd. Het aantal trades in de maand zal naar verwachting uitkomen rond de 10. De belangrijkste indicatoren voor het versturen van een signaal zijn hierin steun, weerstand en de ontwikkelingen omtrent de voortschrijdende gemiddelden. We trachten LONG te gaan op de steunniveaus en zullen SHORT gaan wanneer de koersen tegen de weerstanden aan staan.

Aan de hand van Technische Analyse bepalen we zowel de TREND als het SENTIMENT voor de AEX, DAX en de Dow Jones en de aandelen binnen de AEX en de Dow Jones. Daarnaast kijken we met behulp van TA naar het verloop van verschillende industrieën en gerelateerde grondstoffen om zo in te spelen op kansen binnen bepaalde deelmarkten. Met het innemen van verschillende posities binnen deze services worden bepaalde posities afgedekt en wordt de Risk-Reward bij de posities in balans gehouden.

Alle ingenomen posities worden door Trader Guy Boscart in de gaten gehouden en waar nodig geacht wordt er bijgestuurd. Daarnaast verzorgt Guy in samenwerking met redactie eens in de zoveel tijd een Coaching mail waarin we u zullen begeleiden op de markt.

Ook voor deze service zullen we gebruik maken van het US Markets ledenpagina. Dit houdt in dat u de posities live kunt volgen in de Tradershop en in de BeursBox. Hierbij gebruiken we een OPENDOEL, KOERSDOEL en STOPLOSS, deze doelen zullen gedurende de dag worden aangepast om zo strak Money Management toe te passen. Let wel: De signalen per SMS en MAIL zijn suggesties waar de leden zelf beslissen of ze meedoen of niet.

Benieuwd naar Guy Boscart zijn visie op de markt? Ga naar het beursdagboek

Vanaf 1 januari 2017 is TA Trading Aandelen + Indices in een nieuwe stijl opgestart en kunt u meedoen met de signalen voor deze service. Op dit moment hebben we voor U een zeer mooie aanbieding lopen om u in staat te stellen de adviezen een tijdje te ontvangen voor een gereduceerd tarief.

Een abonnement TA Trading Aandelen + Indices kost €49,- per maand maar u kunt nu lid worden om kennis te maken met dit abonnement voor slechts €39 tot 1 JANUARI 2020

Resultaten TA Trading Aandelen & Indices

JANUARI 2019 € +335,- +8% Totaal: € +8.073,- +202%
FEBRUARI 2019 € +1.521,- +38% Totaal: € +9.594,- +240%
MAART 2019 € +1.200,- +30% Totaal: € +10.794,- +270%
APRIL 2019 € +752,- +19% Totaal: € +11.546,- +289%
MEI 2019 € +1.660,- +42% Totaal: € +13.206,- +330%
JUNI 2019 € +18,- 0% Totaal: € +13.224,- +331%
JULI 2019 € +1.853,- +46% Totaal: € +15.077,- +377%
AUGUSTUS 2019 € -1.222,- -31% Totaal: € +13.855,- +346%
SEPTEMBER 2019 € +19,- 0% Totaal: € +13.874,- +347%
OKTOBER 2019 € -981,- -25% Totaal: € +12.893,- +322%
NOVEMBER 2019 € +676,- +17% Totaal: € +13.569,- +339%
TOTAAL 2019 € +5.831,- +146% Totaal: € +13.569,- +339%
JANUARI 2018 € -1.720,- -43% Totaal: € +327,- +8%
FEBRUARI 2018 € +415,- +10% Totaal: € +742,- +19%
MAART 2018 € -340,- -9% Totaal: € +402,- +10%
APRIL 2018 € +1.141,- +29% Totaal: € +1.543,- +39%
MEI 2018 € -1.763,- -44% Totaal: € -220,- -5%
JUNI 2018 € +892,- +22% Totaal: € +672,- +17%
JULI 2018 € +1.282,- +32% Totaal: € +1.954,- +49%
AUGUSTUS 2018 € -301,- -8% Totaal: € +1.653,- +41%
SEPTEMBER 2018 € -882,- -22% Totaal: € +771,- +19%
OKTOBER 2018 € +2.866,- +72% Totaal: € +3.637,- +91%
NOVEMBER 2018 € +2.093,- +52% Totaal: € +5.730,- +143%
DECEMBER 2018 € +2.008,- +50% Totaal: € +7.738,- +193%
TOTAAL 2018 € +5.691,- +142% Totaal: € +7.738,- +193%
JANUARI 2017 € -435,- -11% Totaal: € +786,- +20%
FEBRUARI 2017 € +117,- +3% Totaal: € +903,- +23%
MAART 2017 € -488,- -12% Totaal: € +415,- +10%
APRIL 2017 € +1.146,- +29% Totaal: € +1.561,- +39%
MEI 2017 € +414,- +10% Totaal: € +1.975,- +49%
JUNI 2017 € +906,- +23% Totaal: € +2.881,- +72%
JULI 2017 € -776,- -19% Totaal: € +2.104,- +53%
AUGUSTUS 2017 € +307,- +8% Totaal: € +2.411,- +60%
SEPTEMBER 2017 € -728,- -18% Totaal: € +1.683,- +42%
OKTOBER 2017 € +1.237,- +31% Totaal: € +2.920,- +73%
NOVEMBER 2017 € -739,- -18% Totaal: € +2.181,- +55%
DECEMBER 2017 € -134,- -3% Totaal: € +2.047,- +51%
TOTAAL 2017 € +827,- +21% Totaal: € +2.047,- +51%
NOVEMBER 2016 € +308,- +8% Totaal: € +308,- +8%
DECEMBER 2016 € +913,- +23% Totaal: € +1.221,- +31%
TOTAAL 2016 € +1.221,- +31% Totaal: € +1.221,- +31%

Reviews


Henner
Sinds een paar maan­den lid van TA trad­ing. Het resul­taat is echt super en zoals weergegeven op de site. Guy houdt de rust (die ik soms moeil­ijk vind) en vooral overzicht op de bredere mark­ton­twik­kelin­gen. Zijn inter­pre­tatie van de markt is echt knap en is het geld dubbel en dwars waard.”


lampion_nl
Al een tijd­je volg ik Guy op zijn site. En ik was reuze benieuwd wat voor orders hij elke keer in de markt legde. Daarom eind Novem­ber de stoute schoe­nen aangetrokken en een proe­fabon­nement genomen voor een spe­ciale aan­bied­ing­spri­js van 2 maan­den voor 25 euro. Tenslotte kon ik daar geen buil aan vallen. En wat blijkt, in de maand Decem­ber heb ik het hele abon­nements­geld voor 2019 al ver­di­end. Guy, daarom bli­jf ik in 2019 mee­doen. Je gevoel en tim­ing voor de markt zijn hele­maal niet ver­keerd. En boven­di­en kan ik zelf bepalen met welke trad­ings ik wel of niet mee ga doen. Guy, ik wens je fijne feestda­gen en een vrucht­baar 2019.”


Helena
Ik won de week­con­test! Deze maand volg ik mijn coach Daïm gratis. Ik was er bij vanaf zijn start omdat ik in aan­de­len belegde. Door mijn gebrek aan tijd (ik ben stads- en muse­umgids) en aan geduld ben ik gelukkig met mijn coach. Toch denk ik alti­jd mee en lees de grafieken en de uit­leg. Daïm is een toegewi­jde en bek­wame coach. En… de appel valt niet ver van de boom!”


tijgertje1
Na wat ver­schil­lende abon­nementen te hebben geprobeerd, bevalt deze uit­stek­end. Sig­nalen zijn helder en vaak goed onder­bouwd. Daim staat vaak open voor een dialoog, wat aangeeft dat hij erg betrokken bij de leden is. Dit abon­nement geeft mij rust, en ook een heel mooi ren­de­ment. Een aanrader…”


Anoniem
Ben nu een half jaar lid en sinds 1 jan­u­ari ook van TA Trad­ing Aan­de­len & Indices. Eerste drie maan­den heel veel gewon­nen, daar­na alles weer ver­loren. Dat was even slikken en afzien. Toch had en heb ik vertrouwen in de transparante manier van com­mu­niceren van zow­el Daïm als Guy. Het abo op TA Trad­ing lev­ert momenteel het meeste op en ik vind dat Daïm ook proac­tief han­delt en reageert op vra­gen en opmerkin­gen. Je moet wel het han­de­len blind­el­ings en emotieloos kun­nen vol­gen en dat is het meest lastige voor ons traders. Zek­er als je eigen visie wel eens afwijkt. Ik ben bij­na weer in de zwarte cijfers beland en hoop dan ook weer wat extra’s te kun­nen gaan pakken. Want naast dat ik veel leer, doe ik uit­er­aard mee om wat extra’s te ver­di­enen hier. Ik ga nog zek­er een half jaar door met dit abo.”

Meer Tradershop abonnementen

Systeem Trading Handel met 250 tot 500 Turbo's of Boosters van BPN Paribas of met CFD's, opties en AEX Future.
Guy Trading Handelen met indices, valuta en grondstoffen... signalen via SMS en MAIL
Index Trading Uniek Concept! Nodig €2000 en MAX €1000 per positie, keuze uit AEX, DAX, S&P 500, Dow Jones, EUR-USD en Brent olie ...Duidelijke keuzen aan de hand van Technische Analyse. Daarnaast letten we op de Risk-Reward en passen we een strak Money Management toe.
Polleke Trading AEX, DAX en S&P 500 signalen met ISIN codes per SMS en MAIL
Polleke Trading LITE Handel op de AEX - Zonder SMS signalen
Combi-Abo Alles van Guy Trading en Polleke
Aandelen portefeuille Handel in aandelen AEX, Midcap, Europa en Wall Street.

Resultaten

Resultaat 2016: € +1.221,- +31%
Resultaat 2017: € +827,- +21%
Resultaat 2018: € +5.691,- +142%
Resultaat 2019: € +5.831,- +146%Totaal: € +13.569,- +339%

Lid worden

Aanbieding:
Nieuwe leden nu tot 1 JANUARI voor € 39,00.
Verlenging na aanbieding € 49,00 per maand.
U mag 1 keer per jaar gebruik maken van een aanbieding !!