Beleggen met geleend geld: goed idee of niet?

5 augustus 2022, 14:36


De meesten van ons die een huis kopen, lenen daar­voor geld in de vorm van een hypotheek. Wat er gebeurt met de waarde van het huis waarin je investeert kun je ten dele beïn­vloe­den door de won­ing goed te onder­houden en investerin­gen te doen die de won­ing in waarde doen ver­meerderen. Maar je bent ook afhanke­lijk van de stem­ming op de won­ing­markt. Om die reden zou je kun­nen zeggen dat je in feite met geleend geld belegd hebt in vast­goed. Waarom zou je dan niet ook met geleend geld kun­nen beleggen? We bespreken of geld lenen om te beleggen een goed idee is of niet.

Lage rente, hoger rendement

Belan­grijk is het samen­spel tussen de rente op de lening en het ren­de­ment van het beleggen. Voordelig is dat op het moment de rente op een per­soon­lijke lening nog behoor­lijk laag is in vergelijk­ing met een aan­tal jaren gele­den. Dat betekent dat de lening zelf relatief weinig kost. De truc is ver­vol­gens natu­urlijk om slim te beleggen zodat je een ren­de­ment kri­jgt dat hoger is dan de rente op je lening. Niet alleen kun je dan met de opbrengst van het beleggen de per­soon­lijke lening terug­be­tal­en, je houdt zelfs nog wat over dat je zelf mag houden (of waar de Belast­ing­di­enst nog een deel van winst te ont­van­gen). Maar om slim te kun­nen beleggen, heb je wel ver­stand van zak­en of hulp van een expert nodig. Let op: de rentes op lenin­gen begin­nen weer te sti­j­gen, dus wacht­en loont niet.

Het kan ook mis gaan

Het is cru­ci­aal om te besef­fen dat je een groot risi­co aan­gaat wan­neer je gaat beleggen met geleend geld. De aan­de­len­markt is niet geheel voor­spel­baar, hoe slim je ook belegd denk te hebben. Als je geen ren­de­ment behaalt, maar zelfs ver­lies lijdt op je beleg­gin­gen, dan zit je met een prob­leem. Je moet dan immers een lening terug­be­tal­en met geld dat je ver­speeld hebt en dus niet tot je beschikking hebt. Het kan zelfs gebeuren dat het bedri­jf waar je aan­de­len in hebt gekocht fail­li­et gaat, waar­door je de gehele invester­ing kwi­jt bent. Maar dat zou niet moeten kun­nen gebeuren als je je hebt lat­en advis­eren door een expert.


De con­clusie is dus dat de huidi­ge lage rente beleggen met geleend geld inter­es­sant maakt, maar dat je je wel goed bewust moet zijn van de risico’s die je neemt. Ga je een lening aan, dan ga je immers ook een afbe­tal­ingsver­plicht­ing aan waaraan je moet kun bli­jven voldoen.


Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.