Beursdagboek Polleke 4 september 2020, 07:54

...

Vanochtend Winstnemen Shorts

4 september 2020, 07:54 | Polleke | leestijd: 1 minuut | moeilijkheid: 8 / 12 | (15)

Het patroon van de SenP is uw tech­nis­che Lei­draad voor vol­gende sessies.


De Amerikaanse futures gaan vanocht­end richt­ing hun laagtepun­ten van gis­ter­e­navond met een SenP rond 3440 (low 3430), DOW 28250 (low 28050) en NAS100 rond 11650 (low 11600). 

De dal­ing gis­teren komt 100% langs de zijde van de Amerikaanse index­en, de Europese index­en aapten de beweg­ing slaafs na. Na het zetten van een Blow Off top gis­teren, zijn de short­ers gestopt met indekken (=ged­won­gen aankopen en Mar­gin Calls), en het was gis­teren goed te zien dat de bid’ (opwaarts opbod) uit het niets volledig is verd­we­nen. De markt zit even zon­der kop­ers, maar die komen straks wel weer even terug bij een sta­bil­isatie. Verwacht van­daag nog een zwakke dag, mogelijk ook maandag nog even.

Uw focus voor uw han­del van­daag is de grote 4‑uur teken­ing van de SenP. Deze lei­dende index komt nu onder­aan’ het oplopende Kanaal­pa­troon. Onder­aan’ betekent win­st­ne­men short, des­gewenst KORT aan­gaan Long’. Het bijgetek­ende ver­vol­gpa­troon is van­daag NOG NIET van toepass­ing (wel bij neer­waartse doork­liev­ing). Als de tew­erk­stellingsci­jfers om 14.30u klere-slecht zouden zijn, en de SenP onder de onderz­i­jde’ duikt, kan u opnieuw Short richt­ing vol­gende halte ergens rond 3280 (aan boven­z­i­jde’ poten­tieel VLAG-patroon) .

Vanocht­end neemt u alle nog lopend shorts sowieso bin­nen, lat­er bij een zicht­bare opsprong kan u er terug in. Ide­ale pun­ten zijn richt­pun­ten AEX 543 en 548 – 550 respectievelijk.

Han­del vol­gens uw dagelijks plan.

Weet op ELK moment waar u zich in de cyclus bevindt.

Dat is Polleke. Doe uzelf een plezi­er als u dat wil.

Polleke


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »
Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.