Beursdagboek Polleke 22 september 2020, 07:47

...

Sell the rally

22 september 2020, 07:47 | Polleke | leestijd: 1 minuut | moeilijkheid: 6 / 12 | (3)

En opnieuw. Maar nu beschei­den’ positie.


Sell every Ral­ly. Het the­ma van Sell the Ral­lies’ bli­jft geldig tot een koopsig­naal / Longsig­naal opduikt tij­dens vol­gende sessies en weken. Een eerste zo’n sig­naal op weg ernaar­toe is het bereiken van de lange doe­len op alle index­en die ik heb voorgetekend.

Vanocht­end is er tijd en plaats voor een bounce’. Mogelijk is die tijdelijk nog klein, en komt er lat­er op de week een grotere. Ik teken de ruimte tussen SenP 3280 en 3300, gis­teren hebben we 3285 al gedaan. Op de AEX is dat 438 – 441 equiv­a­lent, op de DAX rond 12600 – 12650. Dat zijn zones om opnieuw Short te gaan bij Sell the Ral­lies. Het doel van­daag is een hertest van de laagtepun­ten van gis­teren, dus AEX 430 – 432 en DAX 12500. Neem effec­tief winst als u deze ziet passeren. Na een hertest van deze (tijdelijke) bodem mag u een nieuwe bounce’ verwacht­en richt­ing dezelfde hoogtepun­ten als hier­boven opge­somd — mogelijk iets erboven — en die zijn dan opnieuw shortbaar.


De AEX op lan­gere tijdsven­sters vin­dt u in bijlage — hier zon­der de wel noodza­ke­lijke uit­leg. In de videon­blogs wordt wones­dag en zondag dieper inge­gaan op de dynamis­che log­i­ca van de voorgestelde patronen.

Bek­ijk ook de tre­f­fende tekenin­gen van de DOW en NAS­DAQ in de Ledenzone !

Weet waar u in de cyclus staat, op elk moment.

Polleke


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »

2 comments

23 september 2020, 11:53

Deze analyse kan in de prullenbak

(0)
22 september 2020, 15:09

De vermelde waardes voor de AEX moeten 5xx zijn ipv 4xx vermoed ik?

(0)