Beursdagboek Polleke 15 oktober 2021, 07:54

...

AEX: afslag 784+ niet gemist !

15 oktober 2021, 07:54 | Polleke | leestijd: 1 minuut | moeilijkheid: 7 / 12 | (4)

De zone 778 – 783 was ingetek­end als een verkoop­zone, de trig­ger 784+” is bij Tech­nisch Polleke ingetek­end als Ker­stral­ly!”.


De markt heeft gekozen. U had alle kaarten van tevoren klaarliggen (videoblogs).

De AEX (samen met alle andere index­en die we hier vol­gen) heeft gekozen voor Ein­de­jaarsral­ly” met een te verwacht­en her-test van de Grote Boven­z­i­jde’ rond 800 – 803.

Buy the dip zolang de groene stip­pel-ste­un­li­jn niet neer­waarts doork­liefd wordt. De AEX kan nu even lucht hap­pen rond 793; een 7‑tal pun­ten terug­val is niet onmo­gelijk (zone 786 – 787) en dat is voor u koop­baar Long in het mid­den van het grote patroon richt­ing Tar­get 800 (803). Even­goed mogelijk gaat de AEX in één ruk naar 800 om daar een lan­gere Dou­ble Top” te vor­men (bearisch). ASML is uw voorkeur als het om indi­vidu­ele selec­ties gaat om mee te sur­fen. Dit flash-feestje loopt tot­dat de groene stip­pel ste­un­li­jn het begeeft (Ocht­end­blog).

Werk alti­jd met het volledi­ge plaat­je !

Polleke


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »
Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.