Beursdagboek Trader Guy 26 november 2020, 08:10

...

Wall Street dicht vandaag, Europa vlak tot lager?

26 november 2020, 08:10 | Trader Guy | leestijd: 2 minuten | moeilijkheid: 7 / 12 | (0)

Thanks­giv­ing in de VS van­daag, eens zien of Europa het alleen kan red­den met een verdere sti­jging, of komen er dan toch ein­delijk wat win­st­ne­min­gen. Nog­maals, alles draait op hoop en sen­ti­ment en men gaat uit van het max­i­male profi­jt dat het vac­cin zal bieden, dat alles zal draaien als ooit tevoren eens we van de pan­demie af ger­ak­en. De grote vraag bli­jft wan­neer dat moment er komt en tot wat het uitein­delijk zal lei­den want nie­mand weet het. De beurzen zit­ten al 3 weken in een onwaarschi­jn­lijke flow omhoog die niet (nog niet) te stop­pen is.Veel verwacht ik op zich niet van­daag, gis­teren vlak tot wat lager behalve de Nas­daq ofwel de tech­nolo­gie, de Dow moest inlev­eren om weer onder de 30.000 pun­ten te sluiten. Het was weer zo’n dag met sec­tor rotatie in ieder geval en dat is het­geen we al een tijd­je zien op de beurzen. Beleg­gers bli­jven hup­pe­len van het een in het ander maar weten in feite niet goed wat ze moeten doen. 

Dit zenuwachtige gedrag toont ook aan dat men wel weet dat de markt duur is momenteel en dat men klaar staat om snel te verkopen zodra er enkele bodems (ste­un­pun­ten) wor­den door­bro­ken. Zie ook de wet van de ronde getallen, de mijl­palen, zoals de Dow boven de 30.000 en de Nas­daq boven de 12.000 pun­ten. Bli­jf alert, bli­jf oplet­ten en vooral neem noti­tie van de markt waarder­ing die veel te hoog is. De PE Ratio komt nu al boven de 35 uit !!

Goed, we gaan het alle­maal wel zien, veel meer sti­jging verwacht ik dus niet meer, ook al bli­jven er een his­torisch aan­tal beleg­gers, beurs anal­is­ten EXTREEM bullish !!

U kunt mij en dus @USMarkets uit­er­aard ook vol­gen via onze Twit­ter account, ga naar … https://​twit​ter​.com/​U​S​M​a​rkets waar ik tussen­ti­jds wat charts over de markt en sen­ti­ment plaats, ook opval­lende beurs­feit­en komen er vaak langs !

Denk eraan, ik sta hoe dan ook klaar om me te her­pakken in 2021 wat mijn jaar zal wor­den wat betre­ft Trad­ing, lid wor­den is dus belan­grijk om alles opti­maal te vol­gen. Dat kan deze week via de Black Fri­day aan­bied­ing en dat voor €25 tot 1 FEB­RU­ARI. Dan pakt u decem­ber mee en de start van 2021 meteen ook. Polleke Trad­ing is dan €30 … Schri­jf u van­daag nog in via de link https://​www​.usmar​kets​.nl/​trade… en dan staat u meteen op de lijst, en ont­vangt u de updates en sig­nalen meteen !!

Met vrien­delijke groet,
Guy Boscart


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »