Beursdagboek Polleke 27 mei 2020, 08:01

...

ASML en APPLE tonen de weg

27 mei 2020, 08:01 | Polleke | leestijd: 1 minuut | moeilijkheid: 8 / 12 | (4)

Aan de hand van een recente detail-studie van ASML en APPLE houden we de trend op de hoofdin­dex­en scherp in het oog.


Vanocht­end mikken de Amerikaanse index­en op een hertest van de top van gis­ter­e­navond rond DOW 25000 en SenP 3020. Bij het slot waren deze index­en zicht­baar teruggevallen onder win­st­ne­min­gen — dat was bearisch. Vanocht­end tra­cht­en beleg­gers een hertest van deze top­pen van dins­dag te forceren. De DOW en SenP bli­jven daarmee net­jes boven hun fijn groene steunlijn.

De DAX wil starten in de zone 11500 – 11600 en werkt aan haar eigen 2 weken gele­den voor­getek­ende topvorm­ing. Intra­day vari­aties doen geen afbreuk op de verwachte top rond 11500” op slot­ba­sis. De DAX en AEX bli­jven daarmee vanocht­end boven hun fijn groene ste­un­li­jn. Deze lijn vormt uw schei­d­ing tussen opwaartse stuwing’ en cor­riec­tie’. De grotere hoof­dricht­ing van de aan­de­len­mark­ten die we hier vol­gen is nog steeds dal­end’ omdat deze index­en stuk voor stuk onder hun 200-daags bli­jven. Enkel de NAS­DAQ zit in een lange ter­mi­jn opwaartse trend (videoblog).

Van­daag en mor­gen houdt u de fijn groene ste­un­li­jn­t­jes goed in het oog. Deze lijn­t­jes zijn voor u een game chang­er’ voor vol­gende weken.

Bli­jf elke dag bij en weet wat u dagelijks doet.

Polleke


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »
Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.