3 tips bij het uitzoeken van een praktische reiskoffer

29 april 2024, 21:09


3 tips bij het uit­zoeken van een prak­tis­che reiskoffer

Ga je bin­nenko­rt op vakantie of op zak­en­reis? Dan weet je natu­urlijk als geen ander hoe belan­grijk een goede kof­fer is. Waar de meeste vrouwen vaak de focus hebben op hoe de kof­fer eruitzi­et, is het voor veel man­nen een stuk belan­grijk­er dat de kof­fer prak­tisch is. Dat is ook pre­cies de reden waarom we in dit artikel de focus leggen op het laat­ste en dat is om ervoor te zor­gen dat je een kof­fer weet te vin­den die prak­tisch is en je dus makke­lijk mee kunt nemen op reis. Omdat we ons goed kun­nen voorstellen dat je het zelf lastig vin­dt om tussen alle duizen­den kof­fers een keuze te kun­nen mak­en, gaan wij je helpen! Wij hebben namelijk 3 hand­i­ge tips, waarmee het uit­zoeken van een prak­tis­che reiskof­fer een stuk makke­lijk­er wordt.

Bedenk waar je naar­toe gaat en hoe lang je gaat

Een week­end op zak­en­reis vraagt om een andere kof­fer, dan wan­neer je met het gezin twee weken naar Span­je gaat. Denk daarom goed na over de duur van je reis, zodat je op basis daar­van een keuze kunt mak­en. Kies je voor een prak­tis­che reiskof­fer van Trav­el­bags voor een week­end­je weg, dan heb je vaak genoeg aan een hand­ba­gagekof­fer met een inhoud van 50 tot 55 liter. Ga je langer op vakantie, dan is het aan te raden om voor een kof­fer van min­i­maal 70 liter te kiezen. Belan­grijk is alleen wel dat je qua hand­ba­gage even goed kijkt wat de regels zijn van de lucht­vaart­maatschap­pij waar je mee vliegt. Hoe verve­lend het miss­chien ook is, maar stel dat je kof­fer een paar cen­time­ter te groot is en dus niet in de bagage­bakken boven de stoe­len past, zal deze toch echt moeten wor­den ingecheckt als nor­male kof­fer en betaal je hier dus ook extra voor.

Mate­ri­aal van de koffer

Als we kijken naar een prak­tis­che kof­fer, dan wil je ook vast wel dat deze tegen een stoot­je kan. Logisch, want op het vliegveld zijn ze alles­be­halve zuinig met je kof­fer. Zo kun je het beste kiezen voor een harde kof­fer. Deze kof­fers zijn gemaakt van poly­car­bonaat of alu­mini­um en bieden opti­male bescherming aan je spullen. Ze zijn ste­vig, kras­bestendig en water­dicht, maar ook zwaarder en vaak duur­der. Toch is dit, als we het hebben over een prak­tis­che reiskof­fer, wel een van de betere keuzes.

Func­tion­aliteit

Een prak­tis­che kof­fer valt en staat met func­tion­aliteit. Zo zijn er vaak kleine din­gen die het een stuk makke­lijk­er kun­nen mak­en. Kies bijvoor­beeld voor een kof­fer met vier wielt­jes die 360 graden kun­nen draaien en beschikt over een inklap­bare tele­scoop hen­del. Dit heeft als voordeel dat je prak­tisch over­al tussendoor kunt manoeu­vr­eren en je kof­fer niet alleen kunt dra­gen, maar ook gewoon voor of achter je mee kunt lat­en rollen. Vooral als we het hebben over een hand­ba­gage kof­fer is dit makke­lijk, aangezien je deze regel­matig moet optillen, bijvoor­beeld in het vlieg­tu­ig of in de bus naar de uitein­delijke bestem­ming. Je kunt dus beter een paar euro meer uit­geven, zodat je zek­er weet dat je een kof­fer koopt die aan alle wensen en eisen voldoet.

Part­ner artikel


Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.