Duurzaamheid en stijl met gietvloeren

26 september 2023, 18:20


Duurza­amheid en sti­jl met gietvloeren

Sti­jlvol en duurza­am, dat zijn de gietvlo­eren van tegen­wo­ordig. Vroeger waren gietvlo­eren vooral func­tion­eel. Ze waren saai en degelijk. Tegen­wo­ordig zijn er vele soorten en opties beschik­baar, niet gek dus dat veel mensen kiezen voor een duurzame gietvlo­er. Gietvlo­eren zijn ontzettend pop­u­lair, in dit artikel kom je erachter waarom ze zo in trek zijn!

Een duurzame keus

Gietvlo­eren zijn enorm gewild. Dit komt niet alleen door de prachtige ‘’look en feel’’ die een gietvlo­er geeft, maar ook door de vele voorde­len die gietvlo­eren hebben. 

Sti­jlvol, chic, eigen­ti­jds en uniek


Door­dat de gietvlo­er ter plekke gemengd wordt en niet door een machine in de fab­riek zal de kleur van jouw vlo­er alti­jd uniek zijn. Dat de buur­man of buurvrouw of de beste vriendin van de neef van je oom ook een gietvlo­er in dezelfde kleur heeft maakt dus hele­maal niks uit. Jouw vlo­er is en bli­jft uniek, het mak­en en gieten van een gietvlo­er is namelijk echt vak­man­schap. Bij­zon­der hè dat er ner­gens op de wereld een­zelfde gietvlo­er is als die van jou! Dat de gietvlo­er ter plekke gemengd wordt is niet het enige dat bij­zon­der is aan een gietvlo­er. Je kunt namelijk hele­maal zelf de kleur voor jouw vlo­er uit­zoeken. Er zijn ontzettend veel kleurkeuzes. Kies bijvoor­beeld voor een sto­ere indus­triële look met een beton­look vlo­er of ga voor een zachte en warme uit­stral­ing met een beige kleur vlo­er. Eén ding is zek­er, met een gietvlo­er heb je alti­jd een strakke uit­stral­ing. Of je dit nu com­bi­neerd met een donkere of een lichte kleur, het is alti­jd net­jes en clean. Voor wie één kleur ‘’saai’’ vin­dt is er ook de optie om voor een duok­leur te kiezen. Zo kri­jg je wat speelsheid in je vlo­er. Ga bijvoor­beeld voor een zwarte vlo­er met gri­jstin­ten of kies voor een taupe kleur met witte tin­ten erdoorheen. 

Ein­de­loze mogelijkhe­den en ein­de­loze voordelen

Net zoals de bij­na ein­de­loze kleur en afw­erk­ingsmo­gelijkhe­den zijn er ook ontzettend veel voorde­len aan gietvlo­eren. Zo is de lev­ens­du­ur ontzettend lang, gietvlo­eren gaan wel 15 tot 20 jaar mee en zijn ontzettend sterk. Dit komt door de opbouw van ver­schil­lende lagen en de spe­ciale afw­erk­ing van de vlo­er. Daar­naast is de vlo­er sli­jt­vast en kras­bestendig. Ook het onder­houden, schoonhouden en schoon­mak­en van de vlo­er is gemakke­lijk te doen. Je kunt de gietvlo­er zow­el nat als droog schoon­mak­en. Hier­bij kun je je favori­ete schoon­maak­mid­de­len en schoon­maakap­pa­rat­en gebruiken. Door­dat gietvlo­eren geen voe­gen hebben, hoopt er zich geen vuil op in ran­den en op andere plekken. Hier­door gaat het schoon­mak­en veel sneller. Door de spe­ciale boven­laag hecht­en vlekken en ander vuil zich niet aan de vlo­er waar­door je ook deze een­voudig en snel zon­der al te veel inspan­ning weg­po­et­st. Naast al deze voorde­len is com­fort natu­urlijk ook een belan­grijke pijler bij het uit­zoeken van een nieuwe vlo­er, wan­neer je voor een polyurethaan vlo­er gaat dan zit het met com­fort ook hele­maal goed. Op deze vlo­er kun je heer­lijk met je blote voeten lopen, in com­bi­natie met vlo­erver­warm­ing is het opti­maal genieten.

Part­ner artikel


Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.