Financieel slim kerst vieren doe je zo

24 november 2022, 11:59


Finan­cieel slim kerst vieren doe je zo

De beurs is dan miss­chien wel ges­loten tij­dens kerst, maar dat betekent niet dat je geen finan­ciële mee­vallers kunt kri­j­gen, of beter nog, zelf kunt creëren. Je kunt natu­urlijk denken dat geld moet rollen, juist tij­dens de feestda­gen. Maar ook zon­der bakken met geld uit te geven kun je geni­eten van een magis­che kerst. Hoe je dat aan­pakt lees je hieronder. 

Investeer in ker­stver­licht­ing van hoge kwaliteit

Iedereen die een beet­je thuis is in beleggen weet dat je soms eerst moet investeren voor­dat iets uit­be­taalt. Dat geldt niet alleen voor beleg­gin­gen, maar ook voor heel veel andere din­gen, zoals ker­stver­licht­ing. Bij ker­stver­licht­ing geldt vaak dat goed­koop duurkoop is, omdat bin­nen de kort­ste keren de lam­p­jes stuk zijn waar­door je weer nieuwe moet kopen. Je kunt daarom beter meteen een goede invester­ing doen en kiezen voor kwaliteit, ook als dit betekent dat je hier eerst meer voor betaalt. Ker­stver­licht­ing van hoge kwaliteit, zoals de kop­pel­bare ker­stver­licht­ing van ker​stver​licht​ing​buiten​.com, je aan de dikkere sno­eren en de hoge kwaliteit van de LED-lam­p­jes die niet alleen langer mee gaan, maar ook meer licht geven. Uit­er­aard beschikt pro­fes­sionele en hoog­waardi­ge ker­stver­licht­ing over alle ben­odigde vei­lighei­d­scer­tifi­cat­en. En door­dat de ker­stver­licht­ing aan elka­ar te kop­pe­len is leent het zich uit­stek­ende om grotere bomen of huizen mee te ver­licht­en. Met hoog­waardi­ge LED ker­stver­licht­ing bespaar je boven­di­en ook nog op je energiereken­ing want het kost min­der energie om je lam­p­jes te lat­en branden.

Vier kerst lekker thuis

Als je dan toch bezig bent om het thuis zoveel mogelijk ker­sts­feer neer te zetten dan is het hele­maal geen straf om kerst lekker thuis te vieren. Dat is boven­di­en finan­cieel gezien ook ver­reweg de slim­ste keuze. Wil je rond de feestda­gen ergens naar­toe dan betaal je daar alti­jd de hoofd­pri­js voor. Vliegtick­ets zijn duur­der, hotelka­mers en apparte­menten, en tel daar de inflatie nog eens bij op en dan is je ker­st­vakantie ineens een behoor­lijke kosten­post. Bli­jf je thuis dan geef je natu­urlijk ook wel wat geld uit, want je wilt het wel behaaglijk warm hebben en cadeaut­jes onder de ker­st­boom horen er ook bij. Maar toch is het een goede manier om te besparen. Ook op culi­nair gebied kun je met kerst beter thuis­bli­jven. Zelf achter het for­nuis kost miss­chien iets meer moeite, maar het loont wel en in een restau­rant kun je ook niet aan het din­er ver­schi­j­nen met je warme ker­st­slof­fen aan je voeten. Onthoud boven­di­en tij­dens het inkopen van het ker­st­din­er dat je al snel teveel eten hebt en voed­sel weg moet gooien omdat iedereen al vol zit. Je kunt vaak gerust met een gang min­der toe omdat je vaak voor het ker­st­din­er ook al een ste­vige ker­stlunch hebt gehad en aller­lei lekkerni­jen hebt ges­naaid. Wil je dan toch graag even de deur uit tij­dens de feestda­gen kies dan voor een uit­je wat niets, of vri­jwel niets kost, zoals een fijne wan­del­ing met je fam­i­lie. Over het strand om lekker uit te waaien en daar­na ergens warme choco­lademelk te drinken, of lekker de bossen in en dan een stuk­je appeltaart in een gezel­lig theehuis. 

Kwaliteit boven kwan­titeit en niets mis met hergebruik

Decem­ber is toch de maand die in het teken staat van fam­i­lie, feestjes, gezel­ligheid én cadeaut­jes. Daarmee is het sowieso al een van de duurste maan­den van het jaar. Maar je kiest er natu­urlijk zelf voor hoe bont jij het wilt mak­en. Wat je je af kunt vra­gen is of je nou echt gelukkig wordt van nog meer spullen. Want hoe meer we hebben, hoe min­der we er eigen­lijk van geni­eten. Dat zie je vooral bij kleine kinderen die over­laden wor­den met nieuw speel­go­ed tij­dens de decem­ber­maand. Ze pakken het ene cadeaut­je na het andere uit zon­der echt te kijken wat ze nou gekre­gen hebben. Het nieuwe speel­go­ed is boven­di­en al snel weer ver­geten. Je kunt er daarom beter voor kiezen om één cadeaut­je te kopen. Dan kun je aan dat ene cadeaut­je iets meer uit­geven en iets kopen wat iemand ook daad­w­erke­lijk heel graag wil hebben. Bedenk daar­bij dat het ook niet uit­maakt of dat­gene eerder al van iemand anders geweest is. Op sites als mark­t­plaats en met hand­i­ge apps als Vint­ed kun je voor weinig geld hele leuke din­gen vin­den, die nog zo goed als nieuw zijn.

ker​stver​licht​ing​buiten​.com


Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.